Retrograde Pyelografie

advertisement
Retrograde Pyelografie
Uw uroloog heeft in overleg met u een retrograde pyelografie aangevraagd
(retrograad = tegen de stroom in; pyelografie = nieronderzoek). Dit
onderzoek wordt verricht om eventuele afwijkingen van het nierbekken
en de urineleider tussen de nier en de blaas zichtbaar te maken en te
beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een uroloog en een
radioloog. Zij worden bijgestaan door een radiodiagnostisch laborant
en/of doktersassistente.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Wel krijgt u van de
uroloog antibioticum ter voorkoming van een infectie.
Hoe wordt een retrograde pyelografie gedaan
DeVoor dit onderzoek ontkleedt u zich, voor zover noodzakelijk, in een
kleedkamer waarvan u de toegangsdeur aan de gangzijde kunt afsluiten.
U wordt verzocht op een beweegbare röntgentafel te gaan liggen en uw
benen in de beensteunen te plaatsen. Hierna wordt de penis of schede
gereinigd met een desinfectievloeistof. In de plasbuis wordt wat gelei
gebracht. Deze gelei dient als glijmiddel voor de cystoscoop en als
verdovingsmiddel voor het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een
minimum wordt beperkt. De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis
in de blaas. Een cystoscoop is een dunne buis met glasvezels of een
lenzensysteem, die is aangesloten op een lichtbron en waardoor vloeistof
in de blaas kan worden gebracht. Via deze scoop kan de binnenzijde van
de plasbuis en de blaas nauwkeurig worden bekeken. Via de cystoscoop
wordt steriel water in de blaas gebracht, waardoor de blaas zich
ontplooit. U kunt hierdoor aandrang tot plassen krijgen. De uroloog
kijkt via de scoop in de blaas naar de inmonding van de urineleider.
Daarna wordt er een heel dun slangetje in de urineleider opgeschoven.
Via het slangetje wordt contrastmiddel ingespoten om de urineleider en
het nierbekken zichtbaar te maken. Tijdens het inspuiten van de
contrastvloeistof worden enkele foto's gemaakt. Als er voldoende foto's
zijn gemaakt wordt de katheter verwijderd.
Duur van het onderzoek
In het algemeen duurt het onderzoek 30 minuten.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u zonodig naar het toilet.
U kunt enkele uren een aandranggevoel houden en soms kan de urine
bloed bevatten. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het is van
belang dat u na het onderzoek veel drinkt.
Bij ernstige problemen (zoals koorts) dient u direct contact op te nemen
met de uroloog.
Download