Titel (Arial vet 30 punt) tweede regel voor titel

advertisement
Jurisprudentie HvJ EG inzake
grensoverschrijdende
verliesverrekening
Ben Kiekebeld
25 november 2008
EG-rechtelijk kader
►
Heb je toegang tot het EG Verdrag?
►
Is er een belemmering of discriminatie?
►
Is er een geldige rechtvaardigingsgrond?
► Geschreven rechtvaardigingsgronden
► Ongeschreven rechtvaardigingsgronden (“rule of reason”), e.g. bestrijden van misbruik
►
Is de maatregel geschikt?
►
Is de maatregel noodzakelijk en proportioneel?
21 juli 2017
Pagina 2
Grensoverschrijdende verliesverrekening
►
Verlies van een dochtermaatschappij
►
►
►
Marks & Spencer (C-446/03)
Oy AA (C-231/05)
Verlies van een vaste inrichting
►
►
►
Lidl Belgium (C-414/06)
Krankenheim (C-157/07)
Deutsche Shell (C-293/06)
21 juli 2017
Pagina 3
Marks & Spencer
►
Belemmering van vrije vestiging
►
Gerechtvaardigd op basis van:
► Verdeling van de heffingsbevoegdheid
► Risico dubbel verliesneming
► Anti-misbruik
►
Proportioneel?
► Ja, tenzij het verlies in het andere land niet tot
uitdrukking kan worden gebracht („definitieve
verliezen“)
21 juli 2017
Pagina 4
Oy AA
►
Fins group contribution alleen voor Finse vennootschappen. Dit ziet
op overdracht van winsten (aftrekpost bij overdragen en belast bij
ontvanger).
►
Belemmering van vrije vestiging
►
Gerechtvaardigd op basis van:
► Verdeling van de heffingsbevoegdheid
► Anti-misbruik
►
Proportioneel?
► Ja, anders zou een concern vrij zijn in het bepalen waar het
belasting betaalt
► Maar waarom geen mogelijkheid bij definitieve verliezen?
21 juli 2017
Pagina 5
Lidl Belgium
►
Feiten
► Lidl heeft v.i. in Luxemburg
► V.i. leidt verlies. Is al verrekend in later jaar.
► Verlies is niet aftrekbaar door objectvrijstelling
►
HvJ EG
► Belemmering
► Gerechtvaardigd, tenzij sprake is van definitieve verliezen. Dat is
niet het geval
► Systeem met inhaalregeling niet verplicht terwijl dat wel meer
proportioneel is en voorheen ook van toepassing was!
21 juli 2017
Pagina 6
Krankenheim
►
►
Feiten
► Krankenheim heeft v.i. in Oostenrijk.
► V.i. heeft eerst verliezen en daarna winst. Oude verliezen kunnen
in Oostenrijk niet verrekend worden.
► Duitsland kent inhaalregeling. Dus geen vrijstelling.
HvJ EG
► Belemmering
► Gerechtvaardigd door de noodzaak om de samenhang van de
Duitse fiscale regeling te garanderen.
► Feit dat verlies niet verrekend kon worden niet relevant: dispariteit.
► Conclusie: als het alleen maar definitief is door gebrekkige
wetgeving van andere land geldt het niet! Alleen economisch
definitieve verliezen? Dus toch niet altijd ergens!
21 juli 2017
Pagina 7
Deutsche Shell
►
Feiten
► Valutaverliezen op v.i. vermogen
► Deutsche Shell GmbH is opgericht in Italië in 1974
► V.i. is geliquideerd in 1992 waardoor valutaverlies ontstaat
► Verlies is niet aftrekbaar door objectvrijstelling
►
HvJ EG
► Belemmering (Ongeacht dat er geen goede vergelijkingsmaatstaf
is. Het belemmert internationaal zaken doen.)
► Rechtvaardiging: Ja
► Deze verliezen kunnen echter alleen tot uitdrukking komen bij
hoofdhuis. Dus verlies toch aftrekbaar!
►
21 juli 2017
Gevolgen Nederlandse deelnemingsvrijstelling?
Pagina 8
Conclusies:
1. ‘Altijd ergens beginsel’
enerzijds genuanceerd
(Krankenheim)
2. Echter ook uitgebreid
(Deutsche Shell)
3. Proportionaliteit kent
grenzen (Lidl)
21 juli 2017
Pagina 9
Download