juf femke

advertisement
FEMKE NEUNZIG
Personalia
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Rijbewijs:
Femke
Neunzig
Badweg 20
8401BL
Gorredijk
+31652498666
[email protected]
03-08-1991
Nederlands
Heerenveen
Ja
Opleidingen
2003-2007 VMBO-T OSG Sevenwolden Heerenveen
2007-2009 HAVO OSG Sevenwolden Fedde Schurerplein Heerenveen
2009-2013 HBO Hanzehogeschool Groningen Pedagogische Academie (PABO)
2012-2013 Minor muziek (Cultuurcoördinatoren certificaat behaald)
2009-2011 Academische Pabo (Urencertificaat)
Taalvaardigheid
Engels
Duits
Fries
Nederlands
Basis
Basis
Basis
Moedertaal
Werkervaring (onderwijs gerelateerd)
Schooljaar 2013-2014: invalleerkracht bij verschillende stichtingen voor onderwijs. Op twee
scholen was ik eindverantwoordelijke. Eerst voor een groep 7/8 en 3/4 en daarna nog op een
andere school voor alleen een groep 8.
Schooljaar 2014-2015: fulltime leerkracht (eindverantwoordelijke) in groep 8 op OBS de Twa
Fisken te Grou
Werkervaring (niet-onderwijs gerelateerd 2006-2013)
2006-2007 Grieks restaurant ‘Meteora’ te Heerenveen
Functie: bediening
2007-2008 Kledingwinkel Fiftysix te Heerenveen
Functie: kleding verkoopster
2008-2009 Volbeda Flowerfarm te Heerenveen
Functie: eindverantwoordelijke voor de bloemenwinkel op het station
2009-2011 Skischool Swing te Heerenveen
Functie: lesplanning maken, telefoon aannemen, skikleren verkopen in de winkel,
kinderen/volwassenen helpen met het voorbereiden van de les en werkzaamheden achter de bar.
2011-2012 Woekerpolisservice te Heerenveen
Functie: callcentermedewerker outbound
2013-2013 KPN Hi Winkel te Heerenveen
Functie: winkelmedewerker. Telefoons en abonnementen verkopen en klanten goed adviseren.
2012-2013 Zorgboederij ‘Balstien’ te Bontebok
Functie: begeleiding van kinderen met een psychische of lichamelijke handicap.
Referenties
OBS ’t Raerderhiem
te Raerd
Riekel Zijlstra
+31623701578
OBS Ekke de Haan te Heerenveen
Jan Sjoerd Pool
+31513624386
OBS de Twa Fisken te Grou
Maartje Bloemhof +31566623000
Zorgboerderij ‘Balstien’ te Bontebok
Jan Bakker
+31651326159
OBS het Slingertouw te Heerenveen
Keimpe Strikwerda +31513633140
Motivatie
Ik ben Femke Neunzig en ik ben 23 jaar oud. Ik ben een spontane,
enthousiaste, positieve, leergierige, flexibele, muzikale en
hardwerkende meid. Ik speel gitaar, drums en een beetje piano.
Voor een groep staan is mijn passie. Door de differentiatie in mijn
lessen en mijn enthousiaste houding voor de groep weet ik
kinderen te motiveren.
Ik sta open voor feedback en wil mijzelf blijven ontwikkelen op
verschillende vakgebieden.
Op mijn juffenpagina ‘edufem’ op facebook kunt u een beter beeld
krijgen van mij als juf.
JUF FEMKE
JUF FEMKE OP HET JEUGDJOURNAAL:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1348126 REKENLES JUF FEMKE:
http://www.youtube.com/watch?v=4xZ0XGz1k2s #
THE VOICE OF HOLLAND MIDDAG:
http://www.youtube.com/watch?v=fCkQE725f30#
HARLEM SHAKES GEMAAKT DOOR JUF FEMKE:
http://www.youtube.com/watch?v=H9i7pszvCHk
http://www.youtube.com/watch?v=PEo29nKYSOI http://www.youtube.com/watch?v=kzLBlwfrPrU #
MUZIEKLES 1X GEOEFEND JUF FEMKE:
http://www.youtube.com/watch?v=x15MqOTh6QU Website juf Femke: WWW.EDUFEM.NL
Download