STICHTING “SETIA “

advertisement
STICHTING “SETIA “
Voor steun aan het christelijk onderwijs op Java.
Voor steun aan de armsten van de maatschappij.
(Opgericht 30 maart 1992 te Heerenveen K.v.K.nr.41004223 )
Verklaring over financiële steun aan een schoolgaand kind.
Naam
………………………………………………………….
Adres
………………………………………………………….
Woonplaats …………………………………………………………
Verklaart bij deze dat hij/zij gedurende drie jaar maandelijks een bedrag van € 20
over zal maken op bankrekening nr.32.14.42.989 van de Stichting Setia te ‘t Harde.
Deze bijdrage wordt betaald voor …………………………………… (Malang Indonesië)
De binnenkomende bedragen worden door de penningmeester van bovengenoemde
Stichting, zonder aftrek van kosten,overgemaakt naar de sponsorhulp“Hope for the children “
te Malang.(voorzitter Petrus Widjaja).
Dank zij deze gelden zal het mogelijk zijn om het bovengenoemde kind te voeden, te kleden
en te laten studeren aan een lagere of middelbare school.
Namens de stichting Setia:
De adoptieouders:
Voorzittter :J.P.M.Rietkerk
…………………………….
Secretaris : J.M.den Ouden – Smilde.
Strielandse beek 1.
8033 DT Zwolle
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards