Intelligente tand registreert mondbewegingen

advertisement
14 Wetenschap
dental tribune - netherlands edition
september 2013
Intelligente tand registreert
mondbewegingen
TAIPEI, TAIWAN – Onderzoekers
van de Nationale Universiteit van
Taiwan ontwikkelen een sensor die de mondbewegingen van
mensen registreert. De sensor
kan worden geïncorporeerd in
tanden, beugels of prothesen.
In de tand bevinden zich bewegingssensoren die aan de hand
van minuscule mondbewegingen kunnen zien of de drager van
de tand kauwt, drinkt, spreekt,
rookt of hoest. Tests hebben uitgewezen dat de tand in 93 procent van de gevallen accuraat berekent wat de drager precies doet
als de tand op de mondbewegingen van de betreffende kandidaat
is afgesteld. Met standaardinstellingen kan de slimme tand
in 59 procent van de gevallen de
mondbewegingen juist benoemen.
De definitieve versie van de
tand zal op batterijen werken en
zijn informatie via bluetooth delen. Het uiteindelijke doel is de
tandsensor zo klein te maken dat
hij in openingen van natuurlijke
dentitie kan worden ingebracht,
zodat een kunsttand niet meer
nodig is. De sensor kan van pas
komen bij mensen die tandenknarsen, hun voedingsgewoonten moeten aanpassen of proberen te stoppen met roken.
De sensor wordt in september gepresenteerd tijdens het internationale symposium voor
draagbare computers in Zürich.
(bronnen: Dental Tribune International, Nu.nl) ■
Tanden
kweken uit
urine
LONDEN – Chinese wetenschap-
Van donderdag 20 t/m zaterdag 22 maart 2014,
is Amsterdam RAI hét zakelijke platform voor
aanbieders en afnemers van dentale producten en
diensten binnen de mondzorg.
VAKBEURS VOOR DE
TOTALE MONDZORG
20 TOT EN MET 22 MAART 2014 AMSTERDAM RAI
Dental Expo
@dentalexpo2014
Organisatie Dental Expo:
Protex B.V.
Postbus 61 • 1430 AB Aalsmeer • T: +31(0)297-382 175 • F: +31(0)297-348 019
E: [email protected] • I : www.dentalexpo.nl
pers zijn erin geslaagd om tanden te kweken uit stamcellen van
urine. De wetenschappers van
de Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health kweekten
in een laboratorium uit menselijke urinecellen iPSC-cellen en
plaatsten deze samen met cellen
uit muizenweefsel in het kaakbot
van muizen.
Na ongeveer drie weken begon
in 30% van de gevallen de bundeling van cellen op tanden te
lijken. “De tandgelijke structuur
bevat tandpulpa, dentine en glazuurweefsel. De tanden zijn alleen niet zo hard als natuurlijke
dentitie,” aldus een van de onderzoekers.
Niet alle stamcelonderzoekers reageerden even enthousiast. Professor Chris Mason, een
stamcelwetenschapper van University College Londen, noemt
urine een slechte uitgangsbasis
Deze methode is
niet efficiënt
en zou het überhaupt niet gebruiken om stamcellen uit te kweken.
“Urine bevat slechts een paar cellen. De methode om die tot stamcellen te kweken is niet efficiënt.”
Mason waarschuwt daarnaast
dat het risico op besmetting bij
cellen uit urine veel groter is dan
bij cellen uit andere bronnen. “De
grootste uitdaging bij het kweken
van tanden is dat pulpa, zenuwen
en bloedvaten met elkaar moeten
integreren voordat ze veranderen
in permanente dentitie,” besluit
Mason.
De resultaten van het Chinese
onderzoek zijn gepubliceerd in
Cell Regeneration Journal. (bron:
BBC) ■
Download