SCHITTERENDE TANDEN

advertisement
SCHITTERENDE TANDEN
Kwaliteit van leven met implantaten 1
1
“Kwaliteit van leven met implantaten” verwijst naar een betere kwaliteit van leven met
een tandimplantaat vergeleken met geen behandeling. Awad M.A et al, Measuring the
effect of intra-oral implant rehabilitation on health-related quality of life in a randomized
controlled clinical trial. J dent Res. 2000 sep;79(9):1659-63
2
Pjetursson BE, Karoussis I, Bürgin W, Brägger U, Lang NP. Patients’ satisfaction following
implant therapy. A 10-year prospective cohort study. Clin Oral Implants Res
2005;16:185-193
ALLES WAT U MOET
WETEN
IMPLANTATEN
Een implantaat is een klein onderdeeltje, gemaakt
van titanium of titanium-zirconium, dat in plaats van
de ontbrekende natuurlijke wortel in het kaakbot
wordt geplaatst. Het implantaat kan poliklinisch onder plaatselijke verdoving operatief worden geplaatst. Titanium wordt over het algemeen goed verdragen door het menselijk lichaam en bot blijkt
goed aan titanium te hechten. Na het inhelen fungeert de kunstmatige wortel als basis om er afzonderlijke kronen en bruggen van meerdere tanden op te
bevestigen. Het implantaat kan ook worden gebruikt als verankering voor complete kunstgebitten.
3
1
2
Natuurlijke tand (1), implantaat (2), kroon (3)
IMPL ANTATEN: EEN OPLOSSING
VOOR DIVERSE UITDAGINGEN
VERVANGING VAN EEN
VERVANGING VAN
ENKELE TAND
MEER DAN ÉÉN TAND
Vervanging van een enkele
tand vóór in de mond met een
implantaatgedragen kroon.
Vervanging van meerdere
tanden vóór in de mond met
behulp van een implantaatgedragen brug.
VERVANGING VAN ALLE TANDEN
1
2
3
Vervanging van alle tanden met een rij tanden verankerd in de
kaak door een aantal implantaten (fig. 1) of een uitneembare
prothese (fig. 2 en fig. 3).
Vraag uw tandarts hoe ook u met implantaten uw kwaliteit van leven kunt
verbeteren.
Aangezien iedere chirurgische ingreep mogelijke
risico’s in zich draagt, dienen patiënten altijd eerst
een tandheelkundig specialist te raadplegen om te
bekijken of implantaten een optie voor hen zijn.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards