Winterkost

advertisement
Winterkost
Reflecties prof. Paul Rademaker,
STT Winterschool,
30 januari 2015
• Een vierluik:
-
”Que sera, sera…”
Over onzekerheid
Ondernemen in onzekerheid
Reactie op presentaties.
Que sera, sera…….
• Horizonscan 2015
Signals for change
Grand challenges
drie gastbijdragen:
Martijntje Smits, “ Een magische hut voor de
kennisagenda”
Pieter Paul Verbeek, “Ethiek van binnenuit”
Paul Rademaker, “Que sera, sera…”
Niveaux van Onzekerheid.
• Wetenschappelijk niveau
• Individueel niveau
• Maatschappelijk/politiek niveau
• Organisatie niveau
Wetenschappelijk niveau
“verklaren”
de vlinder van Lorentz
Work in progress
imperfecte kennis
Popper
Intuitie,
forum van deskundigen
emergentie, complexe adaptieve systemen
•
•
•
01
04
04
03
0
05
• 06
•
•
Biljarttafel
3
05
06
0 0 02
0
Individueel niveau
angst, geloof
controle fictie
wilsonbekwaam
Nieuwsgierigheid
rationaliteit?
Verlammende zekerheid.
informatie overload
Maatschappelijk/politiek niveau
De open maar niet lege toekomst.
de maakbare samenleving
doormodderen of grand design
verantwoordelijkheid a la Kant
Precautionary principle
versnelde tijd
Onzekerheid op organisatie niveau
waarom toekomstverkenning ?
Planning versus improvisatie.
Alice in Wonderland
Change programs : continuous; re-engineering;
transformation; turnaround
Strategie van variatie en variabiliteit: flexibiliteit, adaptie
windows of opportunity
Aspekten ondernemen in onzekerheid
.
.
.
.
.
.
.
de omgeving is turbulent, kennis imperfect
grote snelheid van verandering
verandering van speelveld en spelers
van core activiteiten naar core competences
van verticaal hiërarchisch naar horizontaal
netwerken en strategische samenwerking
education permanente
Vragen aan de organisatie van de
toekomst.
• 1. waar is de hoofdzetel in 2030 ?
• 2. welke drie nieuwe activiteiten en welke drie
oude vervallen ?
• 3. hoeveel nieuwe werknemers ?
• 4. welke nieuwe concurrenten en welke
nieuwe samenwerkingsverbanden ?
• 5. valt de lead time van het beleid binnen de
de horizon van de omgevingsverkenning ?
Beoordelingscriteria werkstukken.
- is het toekomstbeeld realistisch/relevant. ?
- is het beeld vernieuwend ?
- is gebruik gemaakt van de aangeboden lesstof ?
- hoe zijn de omgevingsveranderingen getraceerd ?
- is er een SWOT analyse gedaan ?
- hoe wordt de organisatie verandering gerealiseerd
?
Download