PDF Onderzoek laatste deel dikke darm

advertisement
Onderzoek laatste deel
dikke darm
H.65151.0317
(sigmoïdscopie)
2
Inleiding
U krijgt een onderzoek (sigmoïdscopie) om meer te weten te komen
over de binnenkant van het laatste deel van uw dikke darm. Via de
anus wordt een soepele, buigzame slang met een lampje
(endoscoop) in de dikke darm gebracht. De arts bekijkt op een
beeldscherm uw darmen. Zo kan hij zien of er afwijkingen
(bijvoorbeeld ontstekingen, zweertjes, bloedingen of gezwellen) zijn.
Kleine ingrepen kunnen direct uitgevoerd worden door instrumenten
via de endoscoop naar binnen te schuiven, bijvoorbeeld stukjes
weefsel weghalen voor nader onderzoek of een poliep verwijderen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd wanneer u klachten heeft waarvoor
een oorzaak kan worden gevonden in het laatste deel van uw dikke
darm.
Medicijnen
 Als u bloedverdunners gebruikt wordt dit in overleg met de arts
en Trombosedienst gestopt. Dit hoeft niet altijd gestopt te
worden.
 Als u ijzer(staal)tabletten (zoals ferrogradumet of ferrofumeraat
of multivitaminen tabletten) gebruikt, dan moeten deze een week
voor het onderzoek gestopt worden, anders is de darm voorzien
van een zwarte aanslag.
Voorbereiding thuis
De dag voor het onderzoek begint u met voorbereidingen thuis. Het
is van groot belang dat uw dikke darm goed schoon is. Voor het
onderzoek wordt met u een laxeerschema afgesproken. Op de dag
van het onderzoek moet u zelf een klysma inbrengen. Een klysma is
een laxerende vloeistof die via de anus in uw darm wordt gebracht.
Deze vloeistof heeft een prikkelende werking op de resterende
ontlasting. Het kan u een wat vol gevoel geven, waardoor u wat
winderig wordt.
Laxeren
 Als uw arts u een recept heeft meegegeven dan haalt u de
medicatie op bij uw eigen apotheek.
 De tabletten neemt u de dag vóór het onderzoek (allebei tegelijk)
in, een half uur voor het avondeten.
3

Bij andere laxeermiddelen wordt de methode van voorbereiden
met uw arts of de assistente doorgesproken.
Zelf inbrengen van een klysma
 Doe dit ’s ochtends ongeveer 1 uur voor het vertrek naar het
ziekenhuis.
 Verwarm het flesje met klysma eventueel in een bakje water.
 Draai de dop van het klysma.
 Ga op uw linkerzij liggen en breng het klysma via de anus in.
 Knijp het flesje leeg en probeer de vloeistof 5 tot 10 minuten op te
houden en ga dan naar het toilet.
Vervoer
Het kan zijn dat u na het onderzoek buikkrampen heeft. Zorg ervoor
dat u iemand meeneemt die u naar huis brengt.
De dag van het onderzoek
 Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends alleen nog een
licht ontbijt (1 x beschuit en 1 x thee, water of koffie) gebruiken.
 U kunt uw medicijnen gewoon innemen.
Wat neemt u mee
 Uw patientenkaart.
 Extra set onderkleding.
Waar meldt u zich
U meldt zich bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.
Het onderzoek
 U wordt uit de wachtkamer opgehaald door een
endoscopieverpleegkundige.
 De endoscopieverpleegkundige zal met u enkele vragen
doornemen en spreekt met u, samen met de arts, het onderzoek
nog een keer door.
 U neemt plaats op de behandeltafel: U ligt met opgetrokken
knieën op uw linkerzijde.Tijdens het onderzoek wordt u begeleid
door een verpleegkundige.
 De arts brengt de endoscoop via uw anus in uw endeldarm en
schuift de endoscoop voorzichtig verder uw darm in.
4





Via de endoscoop wordt lucht in uw darm geblazen. De lucht zorgt
ervoor dat de darm zich goed ontplooit en hierdoor beter zichtbaar
is. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Een gevoel van
aandrang. De lucht mag u tijdens het onderzoek gewoon laten
gaan (winden laten zonder te persen).
De endoscoop wordt eerst tot ongeveer 50 cm opgevoerd.
Vervolgens trekt de arts de scoop steeds een stukje terug. Tijdens
dit terugtrekken inspecteert hij de binnenkant van de darm
nauwkeurig.
Zonodig neemt de arts tijdens het onderzoek stukjes weefsel weg
uit de darm. Deze stukjes heten biopten. Het nemen van een biopt
is pijnloos.
De arts kan ook kleine poliepen verwijderen tijdens het
onderzoek. Het verwijderen van poliepen kan wat bloedverlies
geven.
Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en na afloop van het
onderzoek deelt de arts u zijn voorlopige bevindingen mee. De
uitslag wordt naar uw huisarts of uw specialist gestuurd.
Na het onderzoek
 U kunt last hebben van een opgeblazen gevoel. Soms kan de
ingeblazen lucht aanleiding geven tot darmkrampen na het
onderzoek. Het laten van winden geeft verlichting.
 U mag weer gewoon eten en drinken.
 Als tijdens het onderzoek weefsel is verzameld (biopten) of
poliepen zijn verwijderd, kan het zijn dat u na het onderzoek een
klein beetje bloed aan het toiletpapier vindt. Dit is normaal.
Complicaties
Sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek; complicaties komen zeer
weinig voor. Toch kan het gebeuren dat de endoscoop de wand van
de dikke darm beschadigt. Zeer zelden ontstaat er dan een perforatie
(scheurtje). In dat geval moet u worden opgenomen in het ziekenhuis.
In uitzonderlijke gevallen kan tijdens het onderzoek een bloeding
ontstaan. Een bloeding kan vrijwel altijd direct met succes worden
behandeld. Het onderzoek duurt dan langer en het kan nodig zijn dat
u ter observatie moet worden opgenomen in het ziekenhuis.
5
Naar huis
Als u zich weer goed voelt dan kunt u direct na het onderzoek naar
huis gebracht worden.
Nazorg
Neemt u direct contact op als u thuis een van de onderstaande
klachten heeft:
 hevige buikpijn
 flink bloedverlies.
U belt het ziekenhuis en vraagt naar de poli interne.
 (0523) 276000
U vermeldt dat u een sigmoïdscopie heeft gehad en welke klachten u
heeft.
’s Avonds, s nachts en in het weekend belt u via het algemene
telefoonnummer van het ziekenhuis en vraagt u naar de
spoedeisende hulp.
 (0523) 276000
De uitslag/afspraak
 Bent u rechtstreeks door uw huisarts verwezen, dan krijgt u gelijk
een brief met de voorlopige uitslag mee, die u met uw huisarts
bespreekt.
 Als er biopten (stukjes weefsel) zijn afgenomen, is de uitslag na
ongeveer 8 dagen bekend.
 Het kan zijn dat op basis van de uitslag van dit onderzoek wordt
besloten dat het nodig is om de hele dikke darm te bekijken (een
coloscopie).
Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli interne
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur
Hardenberg  (0523) 276330
Coevorden
 (0524) 526331
6
7
8
Download