Jong Bouwend Nederland

advertisement
Join the club
Bouw aan je toekomst met JBN
Join the club
Vier goede redenen om je aan te sluiten bij Jong Bouwend Nederland:
Jong Bouwend Nederland
Jong Bouwend Nederland is actief in dezelfde vijf regio’s
die Bouwend Nederland telt. Bij aanmelding word je lid in
de regio waar jouw onderneming gevestigd is. Alle regio’s
hebben een eigen bestuur. Daarnaast kent Jong Bouwend
Nederland een landelijk bestuur. Het landelijk bestuur
houdt zich bezig met de visie en de koers van JBN.
De vijf regiobesturen zijn verantwoordelijk voor de organisatie
van bijeenkomsten, trainingen en andere activiteiten in de
regio’s. Binnen sommige regio’s zijn ook jongerenkernen
actief die op lokaal niveau bijeenkomsten organiseren.
In het landelijk bestuur hebben zitting:
Patrick Rietman namens regio Oost, Arjan Mulder
namens regio Noord, Niels Buijs namens regio
Randstad Noord, Yuri Kiontke namens regio
Randstad Zuid landelijk voorzitter,
Stijn van der Weegen namens regio Zuid.
Patrick Rietman
1
Je netwerk vergroten en verdiepen
Je maakt onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van leeftijdgenoten
die net als jij op (aankomend) managementniveau werkzaam zijn in
de bouw- en/of infrasector. Dit netwerk biedt alle mogelijkheden voor
klankborden en kennisuitwisseling.
Jong Bouwend Nederland telt ongeveer 600 leden. Het zijn jonge
mannen en vrouwen, die in dezelfde levens- en carrièrefase zitten
en die over het algemeen hoog opgeleid zijn. Jonge professionals
binnen de grotere bedrijven in (aankomende) managementfuncties
of opvolgers bij familiebedrijven. Allemaal jongeren die veel met elkaar
gemeen hebben en onderling veel te delen hebben. Hierdoor is JBN
bij uitstek de omgeving om goed en succesvol te netwerken.
Door het lidmaatschap van Jong
Bouwend Nederland heb ik mijn
netwerk in de bouw- en infrasector
enorm kunnen vergroten en verdiepen.
2
3
Je kennis en vaardigheden vergroten
Jong Bouwend Nederland (JBN) organiseert trainingen en
bijeenkomsten. Daarmee biedt JBN haar leden de mogelijkheid
hun kennis en vaardigheden te vergroten waardoor zij zich beter
kunnen voor bereiden op hun toekomstige managementfuncties.
In alle trainingen en bijeenkomsten is er tijd ingeruimd om werkervaringen te delen. Deelnemen leidt tot een beter functioneren.
Dat is goed voor jou maar ook voor je werkomgeving waaronder
natuurlijk de onderneming waarin je actief bent.
Kennis verbreden,
kennis delen
en elkaar verder
helpen. Dat is voor
mij Jong Bouwend
Nederland.
Arjan Mulder
De trainingen en bijeenkomsten worden in de regio georganiseerd,
waarin je werkzaam bent. Naast de regionale trainingen organiseert
JBN ook een landelijke Masterclass. In deze Masterclass worden
de deelnemers uitgedaagd kritisch naar de sector, hun bedrijf
en zichzelf te kijken. Hierdoor blijken ze beter in staat om
nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken.
Jong Bouwend Nederland biedt mij
de kansen om mijn vaardigheden
te verbeteren waardoor ik
als persoon kan groeien.
Niels Buijs
Je mening laten horen
Je krijgt mogelijkheden om mee te denken en te praten over uiteenlopende onderwerpen waar de sector en dus jouw onderneming mee
te maken heeft. Gelet op je leeftijd en die van de overige leden heb je invloed op de (toekomstige) koers van de sector. Jong Bouwend Nederland
levert daarmee een bijdrage aan belangrijke thema’s en onderwerpen
die binnen Bouwend Nederland en in de sector aan de orde zijn,
zoals bijvoorbeeld:
-
-
-
-
duurzaamheid,
aanbesteden, contracten en inkopen
ketenoptimalisatie
modern personeelsbeleid en instroom
Jong Bouwend Nederland biedt
het platform om ook als jongeren
onze verantwoordelijkheid te
nemen in het nadenken over de
uitdagingen van onze sector:
bijvoorbeeld voldoende instroom
van jongeren richting onze
bedrijfstak en het verantwoord
langer door werken van onze
huidige werknemers.
Een voorbeeld hiervan is de BeleidsAdviesCommissie Arbeidsverhoudingen. Jong Bouwend Nederland heeft hierin een zetel.
Deze BACA adviseert de cao-onderhandelingsdelegatie.
Yuri Kiontke
Bouw aan je toekomst met JBN
Jouw toegang tot andere
(jongeren) groeperingen
De bouw- en infrasector is de rode draad in kernwaarden als
wonen, werken, verplaatsen en milieu. De bedrijfstak speelt
een belangrijke rol bij de inrichting van ons land. Dat is de reden
dat Bouwend Nederland meepraat aan heel veel verschillende
overlegtafels. Jong Bouwend Nederland is als logisch uitvloeisel
daarvan de voor de hand liggende gesprekspartner voor veel
andere jongeren groepen die hierin ook actief zijn.
Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de vernieuwing van
de bouw- en infra en grote maatschappelijke vraagstukken waar
onze sector bij betrokken is.
Voorwaarden voor
het lidmaatschap
Jong Bouwend Nederland
Het lidmaatschap staat onder bepaalde voorwaarden open
voor medewerkers van leden van Bouwend Nederland.
De voorwaarden zijn dat je een managementfunctie binnen
jouw onderneming hebt of daar voor op gelijnd staat en je
bent niet ouder dan 40 jaar.
Kosten
De jaarlijkse contributie is € 100,-. Voor bepaalde trainingen
en workshops kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
Aanmelden of meer informatie: [email protected]
MET JBN
BOUW JE AAN
JE TOEKOMST
Bouwend Nederland
Zilverstraat 69
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
Vanuit Jong Bouwend Nederland heb
ik toegang tot andere jongeren clubs,
waardoor ik niet alleen mijn externe
netwerk kan vergroten maar langs die
weg ook een bijdrage kan leveren om
onze sector verder te brengen.
t 079 3 252 252
f 079 3 252 290
e [email protected]
w www.bouwendnederland.nl
Stijn van der Weegen
2013 07 007
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards