PowerPoint-presentatie

advertisement
Landelijke studiedag Ypsilon
14 november 2015
Het succes van goed wonen
Zeeuwse Gronden heeft
twee uitgangspunten:
-
Betrokkenheid familie
-
Goed wonen is de basis
van alle zorg
De familie vormt het
kader van alle zorg
Niet de professionele zorg
maar de familie is de
continue factor
Goed wonen is de basis
van alle zorg
Goed wonen vormt voor
ieder mens de basis van
een goed leven, in het
wonen krijgt het leven
concreet vorm:
-
een eigen plek om te
leven
in een sociale context
de samenleving
tegemoet
werk, dagbesteding
Zeeuwse Gronden,
laat mensen individueel
wonen in een
gemeenschappelijk locatie
met een eigen
appartement
Of in een ‘hofje’
met ieder een eigen huis
Of midden op een dorpsplein,
Thuis
Je bij jezelf thuis voelen,
vormt de basis van ieder
mens zijn geluk
Ontmoeting
Iedere woonlocatie van
Zeeuwse Gronden vormt
een eigen unieke sociale
gemeenschap
De samenleving tegemoet
samen durf je meer dan
alleen
Werk, dagbesteding
Werk is voor ieder mens
de meest eenvoudige
manier, zich een zinvol
deel van de samenleving
te voelen.
Zorg is zoveel meer dan,
medicijnen en praten,
Zeeuwse Gronden beoogt
een herstel tussen mens
en omgeving
Doelstelling Zeeuwse Gronden
In iedere Zeeuwse gemeente een
kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening
Intermezzo: voor welke mensen is deze zorg bedoeld?
Mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening
 Een groot verlangen naar
autonomie, zelfstandigheid
 Een hoog risico op terugval,
verwaarlozing, eenzaamheid
Schizofrenie: lost in translation
Of schizofrenie bestaat is niet alleen
een academische vraag
Schizofrenie is meer dan
‘een verhoogde
kwetsbaarheid’ voor
psychose
Gebrek aan ziekte inzicht:
het meest kenmerkende
verschijnsel van
schizofrenie
Brief Ypsilon – 18 maart 2015
‘Of schizofrenie nu wel of niet
wetenschappelijk is bewezen de
behandeling én de
behandelmogelijkheden schieten
vaak tekort’
Schizofrenie vraagt om een voortdurende bescheidenheid
Met het huidige behandelaanbod
kunnen we 13% van het lijden
verminderen
In een utopische wereld, waar alle
middelen beschikbaar zijn, zou 75%
van het lijden veroorzaakt door
schizofrenie nog altijd aanwezig zijn
John Mc Grath
NAPE lecture 2004
Oude verdeling van de zorg
Zorgkantoren verstrekken per regio
(op grond van AWBZ) ‘bedden’,
‘verblijfplaatsen’ en ‘vpt’
Echte kanteling in de zorg moet nog komen!
Centrumgemeentes vervullen nu rol
van de oude zorgkantoren
middelen worden over de
instellingen verdeeld op basis van
‘historisch budget’
Huidige financiering Zeeuwse Gronden
Verdeling middelen
20% zorgverzekeringswet
(zorgverzekeraars)
20% ambulante woonbegeleiding
(individuele gemeentes)
60% zorgzwaarte pakketten (zzp)
(centrumgemeente)
Waar liggen de mogelijkheden
 PGB. Voordeel: cliënt /
vertegenwoordiger behoudt de
regie over de (inkoop van) de
zorg
 Zorg in natura. Voordeel:
instelling kan geïntegreerde zorg
bieden
Aanpak: gemeentes echt verantwoordelijk ( = enthousiast) maken voor
passende zorg
• Concrete kleinschalige
initiatieven door regionale
samenwerking:
ouders, cliënten, instellingen,
woningbouwcoöperaties,
gemeenten.
Echte kanteling is binnen de huidige regelgeving mogelijk
Betrokken gemeentes
X
Betrokken ouders
=
Mooie lokale voorzieningen
Download