Omgaan met mensen met een psychische zorgvraag

advertisement
www.mentorvzw.be
INLEEFSESSIE
Voorstellingsfiche
‘Omgaan met mensen met een psychische
zorgvraag in ziekenhuis en ouderenzorg.’
KORTE OMSCHRIJVING
OPLEIDINGSOPDRACHT
Destigmatisering van psychiatrische ziektebeelden.
Stigmatisering van geestesziek(t)en heeft niet alleen een nefaste invloed op het leven van
psychiatrische patiënten en hun familieleden, maar tast ook de zorgvoorzieningen en de
hulpverleners aan. De problematiek van geestelijke gezondheid sluit nauw aan bij de
leefwereld van de meeste mensen. Ook zij spreken over stress, seksualiteit en relaties,
onzekerheid over de toekomst, werkdruk,…
DOELSTELLING EN MEERWAARDE
De trainer licht toe: “Schizofrenie is aanleiding tot diepere kennis van mijn bestaan.
Ziek zijn is daarom niet alleen een beproeving voor mij. Het is ook proeven van wat mens
zijn is. Ik wil de deelnemers sleutels aanreiken om die onbekende leefwereld te openen en
komaf te maken met de bestaande vooroordelen. Het helpt hen om te kunnen reflecteren,
kritisch te kunnen denken en een onderscheid te kunnen aanbrengen.
Een tweede doel is de deelnemers aandachtig te maken voor de eerste tekenen van de
ziekte. Hoe langer je ziek bent en niet geholpen wordt, hoe meer je vervreemdt van de rest
van de wereld. Hoe sneller je aangepaste professionele hulp krijgt, hoe beter.
Tenslotte laat de lesgever aanvoelen dat psychose een niet te ontsluieren mysterie is.
Antwoorden kunnen haar vragen niet altijd vervangen. Het is ons niet altijd makkelijk dit te
beamen.
Verrijkt zijn met een psychotische persoonlijkheidsstructuur impliceert immers een
existentiële scheppingsdrang. Wellicht ligt welzijn, anders dan vluchtige genoegens, niet
direct voor het grijpen. Maar een leven van volgehouden toewijding aan dat waar we van
houden, kan het ons sporadisch verlenen. Zo wens ik dan ook samen met de deelnemers
mijn geestesziekte te beleven.”
Door deel te nemen aan dit project bouwt een ziekenhuis, dienstencentrum,
woonzorgcentrum of een andere instantie niet alleen mee aan de positieve en realistische
beeldvorming van de geestelijke gezondheidszorg, maar toont ze ook haar engagement en
maatschappelijke betrokkenheid. Het project kan leiden tot verdraagzaamheid tussen
mensen onderling en bouwt mee aan de cohesie van de zorgcultuur.
De inleefsessie wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige.
DOELGROEP
Studenten en docenten vanaf de derde graad secundair onderwijs. Zowel secundair als
hoger onderwijs binnen diverse richtingen: maatschappelijk werk, verzorging, verpleegkunde,
orthopedagogie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie,…
Vrijwilligers (bvb. mantelzorg) en professionele hulpverleners zowel bij thuiswonende
ouderen als bij hen die in een woonzorgcentrum, ziekenhuis,… verblijven.
voorstellingsfiche
Inleefsessie
‘Omgaan met mensen met een psychische zorgvraag’
2/3
De inleefsessie richt zich tot alle personeel die met ouderen in contact komt; ook
onthaalbedienden, animatoren, logistieke hulpen, personeel van de cafetaria, poetshulpen,…
INHOUD






De symptomen van schizofrenie
Het verloop van schizofrenie
De dagelijkse aspecten van psychose
De oorzaken van schizofrenie
De rol van geneesmiddelen
Psycho-educatie
PRAKTISCH
PRAKTISCH
De inleefsessie duurt 3 uren met tussenin een korte pauze.
De inleefsessie kan op locatie worden gebracht.
Er is voor iedere deelnemer een educatieve bundel en een getuigschrift.
Om de kwaliteit van de inleefsessie op maat te garanderen, wordt er gewerkt in groepjes van
maximaal 25 deelnemers.
Het is belangrijk om de deelnemers aan te sporen vooraf een vragenlijst op te maken.
Tarief en praktische organisatie worden in wederzijds overleg bepaald.
LESGEVER
Dhr. Michel Mestrum is psychiatrisch patiënt en lijdt aan paranoïde schizofrenie.
Hij zet zich reeds geruime tijd in voor het destigmatiseren van psychiatrische ziektebeelden.
Na zijn klassieke humaniora volgde hij een opleiding office management aan de Katholieke
Hogeschool Mechelen. De voorbije jaren focuste hij zich op de studie van het Portugees.
Michel Mestrum is een laureaat van VOCATIO.
INFO
Mentor vzw: www.mentorvzw.be, [email protected], tel.: 056/26.44.34
Contactpersoon: Koen Amerlynck, tel.: 056/24.41.26, [email protected]
voorstellingsfiche
Inleefsessie
‘Omgaan met mensen met een psychische zorgvraag’
3/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards