PowerPoint-presentatie - Week van de Psychiatrie

advertisement
Thema: “Baas in eigen leven?!”
WEEK van de PSYCHIATRIE
24 maart 2014
!
De KEUZES die men
maakt bepalen het
gehele leven alsmede
de RESULTATEN ervan
EN dat zelfs tot
ver NA de DOOD
Als het NIET goed
gaat, dan…
BAAS in EIGEN
leven?
OVERLEVINGSSTRATEGIEËN
die MENSEN al JONG aanleren
MEDICATIE als
KARIG antwoord
WEIGEREN om
iemands ‘ZIJN’ te
vernauwen tot de
UITSPRAAK die de DOKTER
over HEM doet
De MANIER waarop je
JEZELF en het LEVEN
ervaart kan er nét zo
goed voor zorgen
dat je HERSTELT!
Seksueel
Spiritueel
Relationee
l
Sociaal
Psychisch
Emotionee
l
Schizofrenie
Fysiek
Hyperventilatie
Hartproblemen
FILEVORMING
(hartproblemen,
hyperventilatie
en schizofrenie)
waardoor ik
letterlijk ZIEK
werd
Een ZELF is niet één-dimensionaal
De manier
waarop je voor
jezelf opkomt
Ruimtelijke
aspecten van
het ‘zelf’
De manier
waarop je
met jezelf
omgaat
De manier
waarop je
jezelf
waarneemt
De manier
waarop je
voor jezelf
zorgt
Je kan je SPIEREN dwingen
om iets te DOEN, ONDANKS
je GEVOELENS
Af en toe GETEST
worden hoort daarbij
Een AANEENSCHAKELING van
nog voor je liggende REIZEN
Opnieuw
TEGENSLAG
Bedankt voor het luisteren!
Download