de volledige vacature!

advertisement
Vacature
Voltijds projectcoördinator
‘Ondersteuning van de huisapotheker en mantelzorgers bij
preventie van dementie en ondersteuning van mensen met
dementie’
VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk, fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker
voor de Vlaamse overheid en voor alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in
Vlaanderen. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse
gemeenschap en brengt hun standpunten samen.
VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner in een Vlaams
gezondheidsbeleid en bevordert de ontwikkeling van farmaceutische zorg, preventie en
gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn dagdagelijkse praktijk en
ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker.
De huisapotheker en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de preventie en detectie van
dementie en in de ondersteuning van mensen met dementie. Om dit nog meer mogelijk te maken
en te optimaliseren lanceert VAN, met steun van de Vlaamse overheid, een nieuw project
‘dementie’. Om dit project uit te werken zoekt VAN een voltijds projectcoördinator voor 3 jaren.
De belangrijkste doelstellingen in dit project:
- Onderzoeken hoe de huisapotheker dementie tijdig kan opsporen, de medicatie van personen met
dementie kan optimaliseren en mantelzorgers kan ondersteunen bij hun zorg voor mensen met
dementie.
- Ervoor zorgen dat huisapothekers meer weten over dementie en beter weten wat ze moeten doen
om mensen met dementie te ondersteunen.
- Multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling over personen met dementie verhogen.
- Hulpmiddelen, methodes en procedures ontwikkelen voor de huisapotheker.
- Beleidsadviezen formuleren over de rol van de huisapotheker in de begeleiding van ambulante
personen met dementie en hun mantelzorg.
Jouw functie
Het project bestaat uit 3 fases waarin je concrete opdrachten gaat uitwerken.
- Fase 1: Je werkt een wetenschappelijke literatuurstudie uit en maakt een inventaris van relevante
projecten, publicaties en hulpmiddelen over dementie en de huisapotheker.
- Fase 2: Je gaat de deskundigheid over dementie bij de huisapotheker verhogen en implementeren.
Dat doe je met een communicatiecampagne, navorming en door verandering bij de huisapotheker in
zijn omgang met personen met dementie, hun mantelzorgers en zorgteam mogelijk te maken.
- Fase 3: Je blijft de deskundigheid over dementie bij de huisapotheker stimuleren en optimaliseren
en je formuleert in naam van het Vlaams Apothekers Netwerk concrete adviezen aan de Vlaamse
overheid, verzekeringsinstellingen en andere stakeholders.
Jouw competenties


Je bent vertrouwd met de gezondheidssector.
Je bent vlot in de omgang en discreet.
Je kan goed onderhandelen en je kan een overleg constructief en resultaatgericht leiden.
Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
Je kan mensen motiveren en een sfeer van vertrouwen creëren.
Je kan je eigen werk plannen, organiseren en evalueren.

Je kan analytisch denken: je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen.





Je hebt interesse en/of affiniteit met het Vlaams politieke landschap.
 Je hebt een relevant universitair diploma.
Een pluspunt: je bent in het bezit van een rijbewijs B
Wat biedt VAN jou?
- Een voltijdse job gedurende 1 jaar, waarschijnlijk uitbreidbaar tot 3 jaar
- Een marktconform salaris
- Zelfstandige of bediendestatuut zijn mogelijk
Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV vóór 1 juli 2016 naar:
Hilde Deneyer, directeur Vlaams Apothekers Netwerk: [email protected]
Graag meer info?
Contacteer Hilde Deneyer, 0476/ 77 78 28
www.vlaamsapothekersnetwerk.be
Download