Indicatoren PI logopedie, diëtetiek, ergotherapie

advertisement
Indicatoren PI logopedie, diëtetiek, ergotherapie en fysiotherapie
Logopedie
Indicator
Registratie per patiënt logopedist (per halfjaar):
Thuisbehandeling ja/nee
Reden voor consult (meerder antwoorden mogelijk):
 Spreken
 Slikken
 Kwijlen
Is er sprake van een interfererende comorbiditeit?
 Ja, namelijk ….Cardiaal/Vasculair/Diabetes
Mellitus/ Maligniteiten/ Overig, nl (tekstveld)
 Nee
Aantal behandelingen?
Behandelfrequentie?
 3x per week of meer
 2x per week of meer
 1x per week
 1-3x per maand
 minder dan 1x per maand
PROM:
Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in het
ziekenhuis vanwege een longontsteking?
% patiënten dat thuis wordt behandeld
% patiënten dat wordt behandeld voor spreken
% patiënten dat wordt behandeld voor slikken
% patiënten dat wordt behandeld voor kwijlen
% patiënten met een interfererende comorbiditeit
Aantal behandelingen per patiënt
% patiënten dat ≥ 3x per week wordt behandeld
% patiënten dat ≥ 2x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1-3x per maand wordt behandeld
% patiënten dat minder dan 1x per maand wordt
behandeld
% ptn opgenomen in ziekenhuis vanwege
longontsteking
Diëtetiek
Indicator
Registratie per patiënt diëtetist (per halfjaar):
Is de patiënt gecheckt op vitamine D suppletie?
Reden voor consult (meerder antwoorden mogelijk):
 Obstipatie
 Relatie medicatie/voeding
 Tegengaan onbedoeld gewichtsverlies
 Algemene voedingsvragen
Thuisbehandeling ja/nee
Aantal behandelingen?
Behandelfrequentie?
 2x per week of meer
 1x per week
 1-3x per maand
 minder dan 1x per maand
Is er sprake van een interfererende comorbiditeit?
 Ja, namelijk ….Cardiaal/Vasculair/Diabetes
Mellitus/ Maligniteiten/ Overig, nl (tekstveld)
 Nee
% ptn dat is gecheckt op vitamine D suppletie
% patiënten dat is gezien vanwege obstipatie
% patiënten dat is gezien vanwege de relatie
medicatie/voeding
% patiënten dat is gezien vanwege onbedoeld
gewichtsverlies
% patiënten dat is gezien vanwege algemene
voedingsvragen
% patiënten dat thuis wordt behandeld
Aantal behandelingen per patiënt
% patiënten dat ≥ 2x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1-3x per maand wordt behandeld
% patiënten dat minder dan 1x per maand wordt
behandeld
% patiënten met een interfererende comorbiditeit
1
Ergotherapie
indicator
Registratie per patiënt ergotherapeut (per halfjaar):
Reden voor consult (meerdere antwoorden mogelijk):
 Diagnostisch consult patiënt
 Eenmalig advies patiënt
 Behandeltraject patiënt
 Follow up consult patiënt
 Begeleiding mantelzorger
 Groepstherapie
Is er sprake van een interfererende comorbiditeit?
 Ja, namelijk ….Cardiaal/Vasculair/Diabetes
Mellitus/ Maligniteiten/ Overig, nl (tekstveld)
 Nee
Hoeveel uur heeft u de patiënt behandeld?
% patiënten dat is gezien voor een diagnostisch
consult
% patiënten dat is gezien voor eenmalig advies
% patiënten dat een behandeltraject heeft gehad
% patiënten dat een follow up consult heeft gehad
% consulten gericht op begeleiding mantelzorger
% patiënten met een interfererende comorbiditeit
Duur behandeling in uren
Fysiotherapie
indicator
Registratie per patiënt fysiotherapeut (per halfjaar):
Soort behandeling
 Individuele therapie
 Groepstherapie
Reden voor behandeling (meerdere antwoorden
mogelijk):
 Lopen
 Balans
 Fysieke capaciteit
 Transfers
Is er sprake van een interfererende comorbiditeit?
 Ja, namelijk ….Cardiaal/Vasculair/Diabetes
Mellitus/ Maligniteiten/ Overig, nl (tekstveld)
 Nee
Hoeveel behandelingen heeft de patiënt gehad?
Behandelfrequentie?
 2x per week of meer
 1x per week
 1-3x per maand
 minder dan 1x per maand
Heeft u de afgelopen periode bij deze patiënt de
loopsnelheid bepaald dmv de 6 of 10 meter looptest?
 Ja, snelheid: ….
 Nee
% patiënten dat dmv individuele therapie is
behandeld
% patiënten dat dmv groepstherapie is behandeld
% patiënten dat is behandeld voor lopen
% patiënten dat is behandeld voor balans
% patiënten dat is behandeld voor fysieke capaciteit
% patiënten dat is behandeld voor transfers
% patiënten met een interfererende comorbiditeit
Aantal behandelingen per patiënt
% patiënten dat ≥ 2x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1x per week wordt behandeld
% patiënten dat 1-3x per maand wordt behandeld
% patiënten dat minder dan 1x per maand wordt
behandeld
% patiënten waarbij de loopsnelheid is bepaald
Loopsnelheid:
2
Download