Leerlijn verbreding en verdieping vwo - beschrijving - Betavak-NLT

advertisement
Leerlijn NLT Nuborgh
Achtergrond
Uitgangspunt:
NLT is Verbreding / Aansluitend op / Verdieping / Verrijking van de Monovakken Na/Sk/Bio/Wi.
Verbreding:
 Technisch Ontwerpen in klas4; want daar hebben de monovakken te weinig tijd voor om goed
te doen
 Maak het verschil = Statistiek al onze NLT-leerlingen hebben WiB; hierin zit geen statistiek
meer
Verdieping:
Aansluiting van een NLT module bij de stof die net ervoor (/tegelijk) behandeld is bij de monovakken
Na/Sk/Bio/Wi.
Voorbeelden:
 Vb1 Forensisch Onderzoek kan (halverwege klas4) starten aangezien
•
Sk in klas3 al stofeigenschappen doet + papierchromatografie
•
Bio /ANW dan net DNA hebben behandeld (klas4)
•
Na dan net krachten en Arbeid hebben behandeld
 Vb2 Melkwegstelsels:
na ANW hoofdstuk Heelal
 Vb3 Medische beeldvorming: na Natuurkundehoofdstuk Radioactiviteit
 Vb4 vrije WiD modules :
nadat de basisstof is behandeld bij WiB
 Vb5 Kijken en zien:
na Natuurkunde Licht-golven + EM-spectrum
 Vb6 Kosmische straling:
na Natuurkundehoofdstuk Kernfysica
 Vb7 Hart en vaten:
na Biologie hoofdstuk Hart etc
 Vb8 Kwantumstructuur
na Natuurkundehoofdstuk EM-velden+lichtgolven
Download