Tandheelkundig Anamnese - Praktijk voor Parodontologie en

advertisement
TANDHEELKUNDIGE ANAMNESE:
Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer werk
E-mailadres
Naam eigen tandarts
Adres eigen tandarts
Telefoonnummer eigen tandarts
Hoelang bent u daarbij in behandeling
Naam mondhygiënist
Naam orthodontist
Datum:
: __________________________________________
: __________________________________________
: __________________________________________
: __________________________________________
: __________________________________________
: __________________________________________
: ___________________________________________
: ___________________________________________
: ___________________________________________
: ___________________________________________
: ___________________________________________
: ___________________________________________
Gaat u altijd op halfjaarlijkse controle
Is ook weleens 3-/4-maandelijks het gebit gereinigd?
: O ja
: O ja
O nee
O nee
Hebt u wel eens een mondhygiëne instructie gehad? Zo ja, welke technieken cq. hulpmiddelen en wat
gebruikt u momenteel?
- Borstelmethode
: O elektrisch
O handmatig
- Flossdraad
: O ja
O nee
- Interdentaal ragertjes : O ja
O nee
- Stokers
: O ja
O nee
-Spoelmiddel
: O ja
O nee
-Anders ________________________
Hoe vaak en hoelang reinigt u gemiddeld uw tanden per dag? : ________________________
Zijn uw “pockets”(ruimte tussen tand en tandvlees) eerder gemeten? : O ja
O nee
Zo ja, wanneer?, door wie, _____________________________________________________
Heeft u weleens een tandvleesbehandeling gehad? : O ja
O nee
Zo ja, door wie en wanneer is die uitgevoerd? : _____________________________________
Weet u wat de aard van de behandeling is geweest?: _________________________________
Vindt u dat u baat heeft gehad bij deze behandeling?: ________________________________
Bent u ooit door een kaakchirurg behandeld?
Bent u ooit met een beugel (orthodontie) behandeld?
: O ja
: O ja
O nee
O nee
Is er het laatste jaar uitgebreid behandeld (kronen/bruggen, partiëel kunstgebit)?
Zijn er afgelopen jaar uitgebreid (>2) röntgenfoto’s gemaakt?
:O ja O nee
:O ja O nee
Knarst of perst u weleens met uw tanden?
:O ja O nee
Heeft u weleens pijn in uw kaakgewrichten?
:O ja O nee
Zo ja, bent u voor kaakgewrichtsklachten behandeld?
:O ja O nee
Zo ja, wat voor behandeling was dit?
O Spalk O anders nl. _______________________
Bent u tevreden met de esthetiek van uw tanden?: O ja
O nee
Indien niet, wat vindt u dan storend?: _____________________________________________
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent het bovenstaande? ___________________________
___________________________________________________________________________
Download