Als wij bepaald vaakst Vaak g Welke Welke Krijg ik Is mijn met poten

advertisement
 Als wij met potentiële koperrs van onro
oerend goe
ed in Brazilië sprekenn, zijn er
bepaald
de vragen die vaak aan
a de ord e komen. Hieronder vindt u ee n lijst van de
vaakst gestelde vragen.
v
Voelt u zicch vrij om ons te
e bellen of te e-m
mailen als u nog
g andere vragen
n hebt. Wij wete
en veel over dit m
mooie en energ
gieke land
en natuurliijk kunt u ons oo
ok vragen stelle
en over onze zakkelijke praktijken.
Vaak gestelde vra
agen en on
nze antwoo
orden:
Welke bijkomend
de kosten kan
k ik verw
wachten?
U kunt verw
wachten dat u ongeveer
o
7,5% aan bijkomende
e kosten krijgt:
- ITIV (ove
erdrachtsbelastin
ng): 3%
- Notarisko
osten: 1,25%
- Registrattie van de koopa
akte: 0,75%
- Administrratiekosten: 1%
- Juridische kosten: ong. 1,5%
1
Welke exploitatiekosten kan
n ik verwacchten?
De gescha
atte maandelijksse ‘gemeenscha
apskosten’ bedra
ragen €50-200, afhankelijk van het soort woninng.
Krijg ik de woning
g volledig in eigendom
m?
Wonen in B
Brazilië is net zo
o veilig en gema
akkelijk als in an
ndere moderne landen. Er zijn geen wetten diee beperkingen opleggen
o
aan de verrkoop van onroe
erend goed aan buitenlanders e
en uw eigendom
m is veilig. Brazilië verwelkomt internationale
investeerders met open armen en zorgt dat
d contracten e
en de rechten va
an buitenlandse
e investeerders w
worden gerespe
ecteerd.
Alle onroerrend goed die u in Brazilië koopt, wordt uw vollle eigendom.
Is mijn geld veilig
g?
JAZEKER. Als een klant geld
g
naar Brazilië overmaakt, w
wordt dit geld ge
eregistreerd in de Banco Centraal do Brasil. De
ontwikkela
aar moet het con
ntract aan de ba
ank tonen om he
et gestorte geld te mogen opne
emen. Deze werrkwijze waarborrgt dat de
Braziliaansse regering uw investering
i
in ons land registre
eert. Bovendien maken wij allee
en ontwikkelprojjecten bekend die
d voldoen
aan streng
ge due-diligence
e-vereisten.
1 Kan ik een hypotheek krijgen voor Braziliaans onroerend goed?
Momenteel kunnen buitenlanders geen Braziliaanse hypotheek krijgen. Als u een hypotheek nodig hebt, kunt u die het best
regelen in uw eigen land. Er wordt echter verwacht dat in het laatste kwartaal van 2009 een Braziliaans hypotheekproduct
beschikbaar zal worden. Tezamen met de lage rente zal dit naar verwacht leiden tot een forse stijging van het aantal
hypotheken in het land, wat een positieve impact zal hebben op de markt voor onroerend goed in Brazilië. Wonen in Brazilië
was nooit makkelijker!
Zal ik mijn eigendom gemakkelijk kunnen verhuren?
Het potentieel om woningen en appartementen te verhuren is in Brazilië bijzonder groot. Brazilië is een groot land met ongeveer
186 miljoen inwoners. De economie is snel aan het groeien en de koopkracht van de Brazilianen zal in de afzienbare toekomst
aanzienlijk stijgen. Geen enkele andere markt voor onroerend goed in groeilanden kent een binnenlandse vraag die zo groot is
als in Brazilië.
Het noordoosten van Brazilië is ook een van de snelst groeiende tropische vakantiebestemmingen ter wereld en het is bezig,
een van de leidende toeristische bestemmingen ter wereld te worden. Naarmate het gebied meer welvarende toeristen trekt die
van de vrede en de mooie natuur komen genieten, zullen de huren stijgen. Het noordoosten van Brazilië trekt mensen uit een
brede markt, namelijk Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Nederland, de VS, Engeland, Zweden, Noorwegen, Denemarken,
Finland, Japan, Zwitserland, Argentinië, Chili, Uruguay en last but not least de grote en groeiende groep binnenlandse toeristen.
Vakantiewoningen en -appartementen kunnen bijna het hele jaar door worden verhuurd. Bovendien zal, naar aanleiding van de
massale investeringen in vakantieoorden en golfbanen in het noordoosten van Brazilië, de kwaliteit van het aanbod attracties
verbeteren, waardoor de huurprijzen verder zullen stijgen.
Hoe zit het met winstbelasting?
Inkomsten die worden verdiend met onroerend goed in Brazilië, worden altijd belast, zowel bij eigenaren die in het buitenland
wonen als eigenaren in Brazilië zelf. Eigenaren die in het buitenland verblijven, betalen 15% vermogenswinstbelasting op alle
winst die ze maken met onroerend goed in Brazilië.
Wat is de volgende stap?
De enige vereiste voor buitenlandse investeerders die onroerend goed in eigendom willen hebben in Brazilië is dat ze een CPFnummer hebben. Dit wettelijk verplichte en unieke nummer duidt de identiteit van de investeerder aan op belasting- en
eigendomspapieren. Uw advocaat kan u hiermee helpen en het gehele proces kan worden doorlopen zonder dat u naar Brazilië
komt als u uw advocaat hebt gemachtigd.
Vervolgens wordt de koopakte opgesteld, waarin de voorwaarden van de transactie worden uiteengezet en dat ook dient als
ontvangstbewijs van de betaalde waarborgsom. Bij de ondertekening van de koopakte doet de klant ook de eerste betaling.
Heb ik een advocaat nodig?
Wij raden u aan, een advocaat in de arm te nemen. De advocaat kan u ook helpen met de aanvraag van een CPF-nummer en
kan namens u het eigendomsbewijs ondertekenen als u niet bij de ondertekening aanwezig bent. Advocaten gespecialiseerd op
het gebied van onroerend hebben wij ter uwe beschikking (zowel in Brazilië alsof in België).
Is Brazilië een veilig land?
Het idee dat Brazilië een onveilig land is, is een sprookje. Brazilië is niet gevaarlijker dan de grote steden in Europa en NoordAmerika. Bovendien staan de Brazilianen bekend als vriendelijke mensen en komt agressief gedrag hier uiterst weinig voor. Wel
kijken de mensen hier vaker blij en wordt hier meer gedanst dan in de meeste andere landen!
De meeste verhalen over geweld in Brazilië die in het nieuws komen, gaan over bendes in de sloppenwijken van Rio en Sao
Paulo. Deze steden liggen echter enkele uren vliegen bij dit vakantiegebied vandaan. En zelfs in de grote steden in Brazilië
vindt het meeste geweld plaats tussen benden onderling en is geweld jegens toeristen uiterst zeldzaam. Alertheid en verstandig
gedrag vormen overal ter wereld het beste advies; dat geldt ook voor Brazilië.
2 Het noordoosten staat bekend als een veilig en rustig gebied en veel van de hoofdsteden van de verschillende staten in Brazilië
worden beschouwd als de veiligste steden in Zuid-Amerika. Wonen in Brazilië is net zo veilig als in eigen land!
Wat voor klimaat heerst in het noordoosten van Brazilië?
U kunt het hele jaar zonnig weer verwachten! Het klimaat hier is erg zonnig met een verfrissende tropische zeebries, die de
temperatuur nog aangenamer maakt. Vergeleken met tropische bestemmingen in andere werelddelen, waar de lucht erg
vochtig kan zijn, is het klimaat in het noordoosten van Brazilië aangenaam droog.
Omdat het noordoosten van Brazilië slechts enkele graden van de evenaar ligt, zijn de verschillen tussen de seizoenen erg
klein. Het grootste deel van het jaar ligt de temperatuur overdag rond de 27-29 graden en wordt het ‘s nachts zelden kouder dan
24 graden. De gemiddelde temperatuur over het hele jaar gemeten (inclusief ‘s nachts) ligt rond de 27 graden. Ook het
zeewater is het hele jaar door warm: ongeveer 26 graden. Bovendien heeft Brazilië geen last van tropische regens, orkanen of
aardbevingen.
Wat zal ik ongeveer moeten betalen voor eten en drinken?
Hier zijn een paar voorbeelden: Een diner voor twee personen in een goed restaurant:ongeveer € 8,00; een groot glas bier (600
ml) in een bar aan het strand: € 0,75; Caipirinha (de beroemde Braziliaanse cocktail met limoen, cachaça en brokjes ijs) in een
bar aan het strand: €1
3 
Download