Strohalm: Lokale Geldsystemen

advertisement
Met lokale handelsnetwerken een nieuwe
economische orde ontwikkelen
Henk van Arkel, Stichting STROhalm
Wat stellen ontwikkelingstheorieën centraal?
• Export: ontwikkeling als trickle down
effect (populairste theorie)
• Lokale ontwikkeling
Gevolgen stimulatie export:
• Soms spectaculaire successen
• (te) vaak: arme gebieden blijven
arm
• risico van steun: een cultuur van
assistentialisme
STROhalm bouwt aan integrale
lokale ontwikkeling
• Optimaliseer economie van de regio’s
– Hiervoor nodig half-omwisselbre munt en
keynesiaanse impulsen
• Vanuit full employment lokale economien
(inter)nationale samenwerking
Half open regio’s
• Vergelijk met lichaam:
voedingsstoffen door bloedwand de
darm, maar niet voedsel zelf
• Economie: geld uit een regio naar een
andere regio onder voorwaarden
Internationale handel
gebaseerd op krachtige regio
met eigen specialisatie:
• Handel zonder dat de regio de eigen
kwaliteiten heeft ontwikkeld wrdt
uitverkoop, daarom eerst:
• optimaliseren van de duurzame
ontwikkelingspotentie van elke regio
• van hieruit samenwerking onder
voorwaarden die internationale
specialisatie en efficiency stimuleren
complementair
regionaal “geld”
• Mogelijk door ontwikkelingen in de IT
• Biedt perspectief op verknoping in
een wereldwijd complementair
handelsnetwerk
• Waarin de Bancor regels van Keynes
zowel regio-economie als
wereldhandel optimaliseren
De 2 lijnen naar nieuw
monetair systeem
1. politiek initiatief: top down
verandering
2. initiatief van onderop: commerciële
regionale netwerken die zich
internationaal verknopen
STRO: hobbel na hobbel bouwen
aan een effectiever en Mammonvrij geldsysteem
Eerste stappen
Volgende stappen
Latere stappen
Waar zijn we nu?
strategie
1. Grote netwerken in Brazilië
2. Netwerk in Uruguay: trainingscentrum
voor Latijns-Amerika
3. Inter-C3 testen binnen 1 land
4. Alle C3’s verbinden
5. Met progressieve regeringen in Lat-Am
complementair munt invoeren
uitvoering
• 2006 Compras komt op gang
• 2006 onderhandelingen met BROU,
Empretec, etc. voor C3-Uruguay
• 2006 contract met Venezuela
• 2007 software uitwisseling netwerken
• toekomst C3-netwerken in Brazilië,
Uruguay, Venezuela,
Midden-Amerika
Lange termijn doelen
2008
internationale samenwerking
netwerken
parallel aan huidige systeem
nieuwe economische activiteit
over 4 jaar basis leggen voor
handelssysteem in LatAm volgens de regels van
Keynes
Dank u voor uw
aandacht!
Download