Verticaal

advertisement
T8H5 Wisselkoersen
Horizontaal:
1. Wereldwijd netwerk dat deviezenhandelaars uit alle landen met elkaar verbindt.
2. Waardedaling van een munt.
3. Belangrijk element bij bepaling waarde munt.
4. Lettercombinatie voor de Zwitserse munt.
5. Lettercombinatie voor de Australische munt.
6. Belangrijk element bij waardebepaling munt.
7. Inspelen op wisselkoersverschillen tussen verschillende plaatsen.
8. Een van de spelers op de wisselmarkt.
9. De nominale ruilvoet.
10. Amerikaans speculant van Hongaarse afkomst die succesvol speculeerde tegen het Britse pond.
Verticaal:
Het overgrote deel van transacties op wisselmarkt wordt veroorzaakt door …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Verticaal:
…
Download