8 000 bezoekers op Streetfoodfestival

advertisement
PRINT MEDIA
ARHUS*
Ref : 30111
De Weekbode (ed.Roeselare)
Date : 19/08/2016
Circulation : 14500
Page : 21
Audience : 0
Periodicity : Weekly
Size : 330 cm²
Journalist : ­­
8 000 bezoekers op Streetfoodfestival
ROESELARE O
Het was
gezellig toeven in de zon
op De Munt afgelopen
weekend Daar liep zater
dag en zondag het Street
foodfestival het afsluiten
de event voor De Munt
Summerspot Op de eer
ste dag kwam er al van
de vroege namiddag flink
wat volk naar de Munt
afgezakt voor hapjes uit
de verschillende food
trucks of bij de stands
van Roeselaarse restau
rants Uiteindelijk klok
ten ze af op 8 000 bezoe
kers
DOOR KATRIEN DEVULDER
Het
Streetfoodfestival werd het
eindpunt van De Munt Summer rants proeven van een black an
spot een pop upbar die dit jaar al gus burger wraps of ijsjes aan
voor de tweede keer zes weken
één van de foodtrucks of kiezen
lang De Munt in een zomers voor een exotische ontdekking als
kleedje stak Vzw Plotsklaps AR een krokodillen of kangoeroebur
hus en stad Roeselare kozen dit ger of zelfs insectenbitterballen
jaar voor een combinatie van Het mooie weer bracht al op za
stands van verschillende Roese terdagmiddag flink wat volk naar
laarse restaurants en foodtrucks de Munt waar het gezellig zitten
uit alle hoeken van Vlaanderen was in de zon Vorig jaar kwa
Na het succes van onze twee culi
naire events van vorige zomer
Cook of Munt en het Foodtruck
festival combineren we dit jaar de
men zo n 6 000 bezoekers naar
het Foodtruckfestival dit jaar ver
wachten we dankzij het mooie
weer dat we zeker dat aantal be
zoekers zullen evenaren
aldus
twee concepten in één Streetfood Frederik Deprez Wat ook mooi
festival vertelt Frederik Deprez is aan dit event is dat er mensen
van vzw Plotsklaps dat samen van alle leeftijden komen genie
met Arhus en Stad Roeselare de
ten van de vele hapjes Hier zie je
Munt Summerspot en het Street evengoed jongeren als gezinnen
met kinderen vaak ook nog verge
foodfestival organiseert
Dat gecombineerde concept zorg zeld van de grootouders Lekker
de op culinair vlak voor flink wat eten spreekt iedereen aan en zo
ontdekkingen bezoekers konden krijg je een mooie mix van bezoe
kiezen voor lokale toppers van kers Een gesmaakt einde dus
verschillende Roeselaarse restau voor de zomer op De Munt
Het ruime terras zat al snel goed vol Met 8 000 bezoekers was het bij momenten erg druk Foto JCR
1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • [email protected] • www.auxipress.be
Download