zeespiegel , drinkwater en zoetwater behoud

advertisement
Grote rivieren dreigen te sterven
20 maart 2007
GENEVE - Tien grote rivieren op aarde dreigen te sterven. Daardoor komt de watervoorziening voor honderden miljoenen mensen in gevaar en verdwijnen
vissoorten.
Deze waarschuwing uitte het Wereldnatuurfonds (WNF) dinsdag. Oorzaken zijn klimaatveranderingen, vervuiling en economische ontwikkelingen. Ook wordt er te veel
water aan rivieren onttrokken. Het WNF publiceerde een top tien van rivieren die dreigen uit te drogen. In het overzicht staan vijf grote Aziatische stromen, zoals de
Yangtze, Mekong en Ganges. In Afrika is de Nijl bedreigd.
In Europa zou vooral de Donau gevaar lopen. Door de bouw van dammen verdween al 80 procent van de overstromingsgebieden van de rivier, meldden media.
Het WNF hield een dringend pleidooi voor betere samenwerking tussen staten om rivieren te beheren die hun grenzen overschrijden.
/LINK
Rapport WNF (pdf)
Stijgende zeespiegel bedreigt drinkwater
2007
De stijgende zeespiegel vormt een veel groter gevaar voor het drinkbare grondwater dan tot dusver werd gedacht. Dat stellen wetenschappers van de Ohio State University
in de Verenigde Staten in een rapport dat zaterdag bekend werd.
Bij de meeste voorspellingen wordt alleen gekeken hoeveel land er verloren gaat als de zeespiegel blijft stijgen. Daarbij gaat men ervan uit dat er ongeveer evenveel
drinkbaar grondwater verdwijnt als er land verloren gaat.
Volgens de Amerikaanse onderzoekers verdwijnt er echter veel meer drinkwater, doordat het grondwater in aanraking komt met het zoute zeewater. Dat dringt onder de
waterspiegel tot ver in het binnenland de bodem binnen. Zelfs een geringe hoeveelheid zeewater kan grondwater ongeschikt maken voor consumptie. Volgens
voorspellingen van de Verenigde Naties is de zeespiegel in 2100 14 tot 44 centimeter gestegen.
(anp/mvl) 17/11/07
De stijgende zeespiegel vormt een veel groter gevaar voor het drinkwater dan tot dusver werd gedacht. Volgens wetenschappers uit Ohio verdwijnt er meer
landoppervlak met (nu nog) drinkbaar grondwater dan dat er landoppervlak aan de kusten verdwijnt. Tot nog toe gingen de meeste voorspellingen ervan uit dat
alleen drinkbaar grondwater verloren ging, bij land dat overstroomt. Maar volgens de Amerikaanse onderzoekers verdwijnt er veel meer drinkwater, doordat het
grondwater in aanraking komt met het zoute zeewater. Dat dringt tot ver in het binnenland de bodem binnen. Een geringe hoeveelheid zeewater is voldoende om
grondwater ongeschikt te maken voor consumptie.
Stijgende zeespiegel bedreigt miljoenenstad
17 okt 2012
Boeren in de Nijldelta laten hun akkers in de steek omdat er vanuit de ondergrond steeds meer zout water naar boven komt. De stijgende zeespiegel bedreigt de
graanschuur van Egypte en zelfs de miljoenenstad Alexandrië.
De vissers klagen dat ze steeds minder vangen omdat het water steeds sterker vervuild wordt door de bedrijven stroomopwaarts. Maar het grote gevaar komt van
de andere kant. Het peil van de Middellandse Zee stijgt, en daardoor dringt er steeds meer zout water door in het grondwater in de delta.
Economische ramp
Het zeepeil aan de Egyptische kust is de voorbije eeuw al met 20 centimeter gestegen, zegt Mamdouh Hamza, een gerespecteerd waterbouwkundig ingenieur.
Volgens Hamza kan de voortschrijdende verzilting catastrofale gevolgen hebben. "Het wordt een ramp voor de landbouw en voor de economie. Niet alleen de
armoede zal toenemen, maar ook de honger."
De voorspellingen over de toekomstige stijging van de zeespiegel lopen uiteen. Maar de wetenschappelijke wereld en de regering in Egypte maken zich wel degelijk
zorgen. Minister van Milieu George Maged vreest dat veel steden in het noorden van de delta vanaf 2020 echt zullen beginnen te lijden onder de gevolgen van het
hogere zeepeil. Hij schat dat ongeveer 15 procent van de landbouwgrond in het gebied bedreigd wordt door verzilting.
Veel experts geloven dat het gemiddelde peil van de zee aan de Egyptische kust tegen het eind van deze eeuw een meter hoger kan liggen. Als dat klopt, moet
zelfs de miljoenenstad Alexandrië zich zorgen maken.
PD (IPS)
Stijging zeespiegel bedreigt oostkust VS
24/06/12, 20:09 − bron: ANP
© AFP. Gesmolten ijs.
De stijgende zeespiegel bedreigt miljoenen Amerikanen. Bij grote steden als New York, Boston, Philadelphia en Baltimore stijgt het peil van de Atlantische
Oceaan drie tot vier keer zo snel als gemiddeld.
Dat hebben wetenschappers van de Amerikaanse geologische dienst USGS uitgerekend. Het onderzoek staat in de nieuwste editie van het wetenschapsblad Nature
Climate Change.
De stijgende zeespiegel betekent niet dat de gebieden binnen afzienbare tijd volledig onder water kunnen komen te staan. Wel kunnen redelijk zwakke stormen
tegenwoordig al leiden tot zware overstromingen, aldus de USGS.
Dat de zeespiegel in het gebied zo snel stijgt, heeft onder meer te maken met de sneller smeltende ijskappen op Groenland. Dat smeltwater stroomt langs de oostkust van
de VS. Uiteindelijk voert de Golfstroom het poolwater af richting Europa , maar die stroming wordt de laatste tijd juist minder sterk. Het water hoopt zich daardoor op bij de
Amerikaanse oostkust.
17/02/11, demorgen
Volgens onderzoekers krijgen 180 steden in de Verenigde Staten in 2100 te maken met overstromingen en erosie door een stijgende zeespiegel. Dat meldden ze
in het tijdschrift Climate Change Letters. Bovendien bewijzen de wetenschappers dat de recente extreme regenval in Pakistan en hevige sneeuwstormen in de
VS een rechtstreeks gevolg zijn van de CO2-uitstoot door de mens. Of hoe de opwarming van de aarde ineens heel tastbaar wordt.
Sinds 1950 zijn er meer dan 2,3 miljoen mensen gestorven door overstromingen. Regen- en sneeuwval is door de jaren heen steeds extremer geworden door de
toenemende CO2-uitstoot. Bovendien is het risico op overstromingen meer dan verdubbeld door global warming.
De zeespiegel zal volgens de onderzoekers in 2100 ongeveer een meter zijn gestegen. Van alle steden met meer dan 50.000 inwoners aan de Amerikaanse kust zullen er
180 te maken krijgen met de gevolgen van de zeespiegelstijging door de klimaatverandering. Het ergst zullen steden als Miami, New Orleans en Virginia Beach getroffen
worden, zo verwachten ze.
De onderzoekers menen dat steden nu maatregelen moeten treffen tegen de zeespiegelstijging. Daarbij moet gekeken worden naar de geografische kenmerken van de
stedelijke omgeving. Zo heeft Miami een relatief vlakke omgeving en zal het water van alle kanten komen, aldus de onderzoekers. (kve/anp)
Download