Overzicht HTML/Formulieren/PHP codes.

advertisement
Overzicht HTML/Formulieren/PHP codes.
Rekenkundige operatoren:
• optellen +
• aftrekken • vermenigvuldigen *
• delen /
• modulo % (de modulo-operator berekent de rest na een deling)
vb. 5%3 = 2
• 2^3 pow(2,3);
Vergelijkingsoperatoren:
• is gelijk aan ==
• is niet gelijk aan !=
• is groter of gelijk aan >=
• is kleiner of gelijk aan <=
• is groter dan >
• is kleiner dan <
Logische operatoren gebruikt:
• de logische operator EN: &&
• de logische operator OF: ||
• de logische operator NIET: !
De keuzeopdracht en IF (...) ELSE
<?php
$getal = 47;
$raden = 23;
if ($raden == $getal)
{
print("GOED! <br />");
print("Je hebt het getal geraden.");
}
else
{
print("FOUT! <br />");
print("Het getal, dat je moest raden, was $getal.");
}
?>
De keuzeopdracht en SWITCH (...)
<?php
$getal = 47;
$raden = 23;
switch ($raden)
{
case ($raden == $getal):
print("GOED! <br />");
print("Je hebt het getal geraden.");
break;
case ($raden > $getal):
print("TE HOOG! <br />");
print("Probeer het nog een keer.");
break;
case ($raden < $getal):
print("TE LAAG! <br />");
print("Probeer het nog een keer.");
break;
}
?>
De herhalingsopdracht en FOR (...)
<?php
$woord = "Hallo";
for ($teller = 1 ; $teller <= 10 ; $teller++)
{
print("De teller staat nu op $teller. <br />");
print("Hallo <br />");
}
?>
De herhalingsopdracht en WHILE (...)
<?php
$startgetal = 5;
while ($startgetal <= 1000)
{
print("$startgetal <br />");
$startgetal = 2 * $startgetal;
}
?>
Formulieren en PHP
<html>
<head>
<title>webpagina16</title>
</head>
<body>
<form action="script16.php" method="post">
Vul je naam in:<br />
<input type="text" name="naam" size="50" / ><br />
Vul je leeftijd in:<br />
<input type="text" name="leeftijd" size="50" / ><br />
<input type="submit" value="Verstuur">
</form>
</body>
</html>
Als je het resultaat op dezelde pagina wilt hebben gebruik je
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
Aantal soorten formulieren:
Text (invulformulier)
<form>
Naam:
<input type="text" name="naam">
</form>
Radio (met keuze bolletjes; keuze uit een):
<form>
<input type="radio" name="Geslacht"
value="Ik ben een man!"> Man
<br>
<input type="radio" name="Geslacht"
value="Ik ben een vrouw!"> Vrouw
</form>
Checkbox (met keuze vierkantjes; keuze uit meerdere):
<form>
<input type="checkbox" checked name="Fiets">
Ik heb een Fiets
<br>
<input type="checkbox" name="Auto">
Ik heb een Auto
</form>
Dropdown menu (uitklap menu; keuze uit een):
<form>
<select name="Automerken">
<option value="volvo">Volvo
<option value="saab">Saab
<option value="fiat" selected>Fiat
<option value="audi">Audi
</select>
</form>
Lezen van inhoud formulier
$naam = $_POST["naam"];
De functie DATE (...)
Afkorting:
Omschrijving: a am of pm A AM of PM d Dag van de maand in 2 cijfers: 01 t/m 31 D Dag van de week in de eerste drie letters: Mon t/m Sun F Naam van de maand in letters: January t/m December h Het uur in 12-uursindeling: 1 t/m 12 H Het uur in 24-uursindeling: 0 t/m 24 i Minuten: 00 t/m 59 l Dag van de week in letters: Monday t/m Sunday m Maand: 01 t/m 12 M Naam van de maand in 3 letters: Jan t/m Dec s Seconden: 00 t/m 59 y Het jaartal in 2 cijfers: 04 Y Het jaartal in 4 cijfers: 2004 Vb:
<?php
echo("Het is vandaag: <br />");
$datum = date("l d F Y");
echo("$datum <br /><br />");
?>
Geeft als uitvoer:
Het is vandaag:
Wednesday 22 February 2012 (Dit is de datum op de dag dat je het script draait)
De functie rand(...)
vb:
<?php
$getal = rand(1,10);
?>
zal een willekeurig geheel getal genereren uit de verzameling {1, 2, ... , 10}.
De functie round()
round(getal,2); (Rond het getal tussen de haakjes op 2 decimalen af)
De functie ceil()
ceil(7.2); (Rond het getal tussen de haakjes altijd naar boven op een geheel getal af.
Dus ceil(7.2); geeft de waarde 8)
Array's
Array's gebruiken
<?php
$namen[0] = "Jansen";
$namen[1] = "de Groot";
?>
of
<?php
$woordjes = array("stoel","tafel","huis","deur","raam","schoorsteen");
$aantal = count($woordjes); //telt het aantal woordjes in de array
?>
Associatieve array's
Vb1 (met tekst).
<?php
$ned_en = array("stoel"=>"chair" , "tafel"=>"table");
echo ("Hieronder staat het engelse woord voor stoel.<br />");
echo $ned_en[stoel];
?>
Vb2 (met plaatjes).
<?php
$arr = array("1" => "<img src='1.jpg' border='0'>",
"2" => "<img src='2.jpg' border='0'>”);
echo $arr[1]; //laat plaatje 1.jpg zien
?>
HTML codes.
<HTML>
<BODY>
………..
………..
</BODY>
</HTML>
<BR>
<B>
Nieuwe regel
Vet
Download