In de frontlinie tussen hulp en recht

advertisement
Balans tussen hulp en recht
In de frontlinie tussen hulp en recht
1 van 15
In de frontlinie tussen hulp en recht
2 van 15
Wat speelt er in het werkveld?
En hoe sta jij daar in?
In de frontlinie tussen hulp en recht
3 van 15
Positie in werkveld
•
•
•
•
Samenhang sociale problemen en
uitvoeringspraktijk
Inzicht in belangrijke ontwikkelingen
Discretionaire ruimte
Dilemma’s en synergie
In de frontlinie tussen hulp en recht
4 van 15
Positie in werkveld
•
•
•
•
Verantwoorde beslissingen nemen
Thuis in leefwereld en systeemwereld
Lesvakken en praktijk integreren
Kritisch werknemerschap
In de frontlinie tussen hulp en recht
5 van 15
Wat ging er aan vooraf?
Hoofdstuk 1:
Problemen in de moderne samenleving
voor de burger, de instelling, de overheid,
positie van de werker
In de frontlinie tussen hulp en recht
6 van 15
Wat ging er aan vooraf?
Hoofdstuk 2:
Welke ontwikkelingen hebben
instellingen doorgemaakt?
• Met welke maatschappelijke
ontwikkelingen hield dat verband?
•
In derde druk van In de frontlinie is meer
aandacht voor marktdenken en
internationalisering. Lees het nog eens door.
In de frontlinie tussen hulp en recht
7 van 15
Werken met hulp en recht:
wat verstaan we er onder?
Hoofdstuk 3:
•
•
Recht: wetten, regels, voorschriften,
bepalingen
Hulp: materiële hulp, immateriële hulp,
dienstverlening, communicatie in
bredere zin
In de frontlinie tussen hulp en recht
8 van 15
Discretionaire ruimte
In de frontlinie tussen hulp en recht
9 van 15
In de frontlinie tussen hulp en recht
10 van 15
Standaardisering en protocollen
cliënten gelijk behandelen
• medewerkers gelijk laten handelen
• verantwoording naar de overheid
• continuïteit
• kwaliteit, voorkomen fouten
• meten
•
In de frontlinie tussen hulp en recht
11 van 15
Nadelen protocollen
geen einzelfallgerechtigkeit
• werkers achter computer
• bureaucratie
• geen creativiteit van werker
• kost heel veel tijd van werker
• kost andere kwaliteit
•
In de frontlinie tussen hulp en recht
12 van 15
Marktwerking en
discretionaire ruimte
•
•
Kan veel zijn, vanwege zoeken nieuwe
mogelijkheden
Kan krap zijn, als management krap
gecalculeerd heeft om een
opdrachtgever binnen te halen
In de frontlinie tussen hulp en recht
13 van 15
Vier domeinen: de balans?
1.
2.
3.
4.
Straf- en maatregelenrecht
Sociale rechten
Familie- en jeugdrecht
Vreemdelingenrecht en inburgering
In de frontlinie tussen hulp en recht
14 van 15
Eerste opdracht
Subgroep hoofdstuk 3
Domein bepalen
• Vaktijdschriften en kennisorganisaties
• Plaats van hulp en plaats van recht
• Protocol of discretionaire ruimte in je
instelling
• Vergelijk praktijk van de instelling met
hoofdstuk 3
• Zoeken naar passende artikelen
• En dat presenteren jullie in de training
•
In de frontlinie tussen hulp en recht
15 van 15
Download