Brochure De Wijngaard

advertisement
De Wijngaard
woonvormen
Deze brochure bevat informatie over de verschillende woonvormen in
verpleeghuis De Wijngaard. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.accoladezorggroep.nl of bij de zorgconsulent.
Februari 2015
Inhoudsopgave
1. De Wijngaard ............
3
2. Psychogeriatrische en somatische zorg
4
3. Wonen .......................
5
4. Psychogeriatrische zorg
6
4.1 Eenpersoonskamer
4.2 Tweepersoonskamer
6
7
5. Somatische zorg 8
5.1 Eenpersoonskamer met erker
5.2 Eenpersoonskamer zonder erker
5.3 Appartement voor twee personen
6. Contactinformatie .....
8
9
9
11
Verpleeghuis De Wijngaard
1. De Wijngaard
Verpleeghuis De Wijngaard ligt in een bosrijke en heuvelachtige
omgeving in het midden van het land, vlakbij de A28. Bij de renovatie en
nieuwbouw van de afgelopen jaren is veel aandacht gegeven aan de
wensen van bewoners.
Accolade Zorggroep
Verpleeghuis De Wijngaard maakt samen met woonzorgcentrum
d’Amandelboom in Bilthoven, woonzorgcentrum Arendhorst in Assen en
woonvoorziening De Kuip (voor volwassenen met niet-aangeboren
hersenletsel) in Bosch en Duin deel uit van Accolade Zorggroep. Bij
Accolade hoort ook Villa l’Abri, een kleinschalige woonvorm in het
centrum van Zeist.
De naam Accolade staat voor omarming en verbinding, woorden die
uitdrukken hoe medewerkers en vrijwilligers van Accolade Zorggroep
met de bewoners willen omgaan. Die identiteit is gebaseerd op de
Bijbel, het Woord van God die mensen liefheeft. Deze liefde komt tot
uiting in Jezus Christus en werkt door in de mensen die in Hem
geloven. Vanuit die liefde krijgen de bewoners de zorg en de aandacht
die zij nodig hebben.
Woonvormen
Gekozen is voor een kleinschalige opzet in woongroepen. Bewoners
hebben hun eigen zit/slaapkamer en elke woongroep (ongeveer 8
bewoners) heeft een gezamenlijke huiskamer met keuken. Zo kunnen
bewoners beschikken over voldoende privacy en is er ruimte voor
samenzijn.
De Wijngaard heeft bovendien enkele appartementen die geschikt zijn
voor twee personen.
Faciliteiten
Voor veel van de bewoners is een passende en zinvolle dagbesteding
van groot belang. De Wijngaard kent dan ook een verenigingsleven met
activiteiten die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de wensen van de
bewoners.
Bewoners kunnen verder gebruik maken van faciliteiten als een winkel,
bibliotheek, kapper, pedicure, tandarts en mondhygiënist. Ook is er een
restaurant waar zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van
een kopje koffie of thee, een drankje, ijsje of complete maaltijd.
3
2. Psychogeriatrische, somatische en revalidatiezorg
In De Wijngaard kunnen mensen terecht die als aanvulling op hun
mogelijkheden, psychogeriatrische zorg nodig hebben vanwege een
geheugenstoornis of dementie. Daarnaast wordt somatische zorg
geboden. Op het terrein van De Wijngaard is tevens een
woonvoorziening, De Kuip, voor volwassenen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
Indicatie
Voor verblijf in De Wijngaard heeft u een indicatie nodig van het
Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Bij opname op een woongroep waar psychogeriatrische zorg wordt
geboden, is er sprake van de Wet Zorg en Dwang (BOPZ-verklaring)
Wilt u meer weten over de indicatiestelling, zie de website: www.ciz.nl.
Voor aanvullende informatie, gegevens over de wachtlijst of een advies
op maat kunt u contact opnemen met de zorgconsulent.
4
3. Wonen
Kamers
De bewonerskamers in De Wijngaard zijn de afgelopen acht jaar allemaal
vernieuwd resp. gerenoveerd. Elke bewoner heeft de beschikking over een
eenpersoonskamer. Op een aantal verdiepingen zijn ook tweepersoonskamers..
Naast de gewone eenpersoonskamers zijn er ook eenpersoonskamers met een
erker.
De inrichting van de eigen kamer wordt door de bewoner zelf verzorgd. De
stoffering gebeurt door de facilitaire dienst van De Wijngaard. Ook het bed met
bijbehorend nachtkastje en een kledingkast worden door de instelling geleverd.
Het is niet toegestaan zelf aanpassingen aan de kamer te verrichten of te boren
in wanden en/of vloeren. Opdrachten daarvoor worden uitgevoerd door de
facilitaire dienst.
Badkamer
Per twee bewonerskamers is één badkamer met
toilet en douche beschikbaar. Deze is gesitueerd
tussen de beide kamers in. Daarnaast zijn er een
aantal grote badkamers met ligbad.
Alle afmetingen die in de plattegronden worden
benoemd zijn bruto afmetingen. Dit is de oppervlakte
inclusief de muren en de oppervlakte van
constructieve onderdelen.
5
4. Psychogeriatrische zorg
4.1 Eenpersoonskamer
De eenpersoonskamers zonder erker variëren in oppervlakte. De
oppervlaktes liggen tussen 15 m 2 en 20 m2. Alle kamers beschikken over
een bed met bijbehorend nachtkastje, kledingkast en wastafel.
Eenpersoonskamer – zonder erker
Eenpersoonskamer 16m2
6
4.2 Tweepersoonskamer
De tweepersoonskamer heeft een oppervlakte van 31,9 m 2. Daarnaast
beschikt de kamer over twee bedden met bijbehorende nachtkastjes,
twee kledingkasten en twee wastafels. Deze kamer heeft tevens een
eigen balkon.
Tweepersoonskamer 31,9m2
Zithoekje op de gang
7
5. Somatische en revalidatiezorg
5.1 Eenpersoonskamer met erker
De eenpersoonskamers met erker hebben een oppervlakte van 19 m 2. Deze
kamers beschikken over een bed met bijbehorend nachtkastje, kledingkast en
wastafel.
Eenpersoonskamer met erker
Eenpersoonskamer met erker 19m2
8
5.2 Eenpersoonskamer zonder erker
De eenpersoonskamers zonder erker hebben een oppervlakte van 16m 2.
Alle kamers beschikken over een bed met bijbehorend nachtkastje,
kledingkast en wastafel.
Eenpersoonskamer 16m2
5.3 Appartement voor twee personen
De appartementen beschikken over een aparte slaapkamer, woonkamer en
badkamer. Het appartement heeft een oppervlakte van ongeveer 45m 2 en
is evenals de overige kamers onderdeel van een woongroep, waar
verpleeghuiszorg geleverd wordt op basis van een indicatie.
Extra luxe
Naast de gewone appartementen bevinden zich op de begane grond twee
appartementen met een oppervlakte van 55 m 2. Deze appartementen
hebben een eigen ingang, tuin en parkeerplaats.
9
Appartement 45m2
Gedeelte van de woonkamer
Keuken
10
6. Contactinformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgconsulent Anita
Mensink.
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
(030) 697 34 00
(030) 697 34 01
[email protected]
[email protected]
www.accoladezorggroep.nl
11
Notities:
12
13
12
Download