tips voor een succesvolle Label-uitreiking op school

advertisement
Zo deden de andere scholen de BVL-uitreiking1






















1
BVL-label officieel laten onthullen door wethouder/BVL-auditor/verkeerouders of leerlingen (mooi
kunstwerk van maken), ook MR en ouderraad erbij betrekken.
Van tevoren verkeersknelpunten bezoeken met groepen. Leerlingen laten observeren en
aantekeningen maken. Evaluatie in de klas en presentatie bij de uitreikingen en verslag in de
schoolkrant.
Verkeersparcours uitzetten op het schoolplein met verf, krijt of lint. Verkeersborden door
leerlingen/ouders laten maken. Eventueel lenen bij de gemeente. Onderbouw oefenen als
voetganger, maar ook met step, trapauto of skelter. Bovenbouw laten oefenen met de fiets.
Vanaf groep 3 fietsenkeuring door politie, VVN, leerkrachten of ouders.
Forumdiscussie organiseren tussen leerlingen en afgevaardigden van de gemeente en
verkeersveiligheidspartners.
Koppelen aan activiteiten als straatspeeldag, verkeersexamen e.d.
Verkeersdag organiseren.
Schminken van de kinderen met verkeersborden/tekens op het gezicht.
Ballonnenwedstrijd.
Poppenkast of theater.
Materiaal aanschaffen voor oefenen op het plein/in de klas.
Groep 7 en 8 enquête laten houden en resultaten presenteren.
Artikel in de schoolkrant.
BVL-lied laten maken en zingen tijdens de uitreiking.
De verschillende groepen een voorstelling over verkeer laten voorbereiden, vocaal, instrumentaal
of toneel en dit laten opvoeren tijdens de uitreiking.
Kleurwedstrijd of knutselwedstrijd met het thema verkeersveiligheid.
Politie uitnodigen om in de klas over verkeer te laten vertellen.
Vrachtwagen laten komen voor Dodehoekproject.
Parcours Trapvaardig bij ANWB reserveren.
Tentoonstelling maken van verkeersprojecten/activiteiten die gedaan zijn om het BVL te halen.
Verkeersquiz organiseren.
Zie voor meer praktische ideeën website www.bvlbrabant.nl/basisonderwijs/producten of
projecten.
Contactadressen voor genoemde activiteiten en projecten kunt u vinden op de database van onze
site: www.bvlbrabant.nl.
Voorbeeld Persbericht
Feestelijke uitreiking Brabants VerkeersveiligheidsLabel
De BVL-commissie heeft aan basisschool >naam> in <plaatsnaam> op <datum> het Brabants
VerkeersveiligheidsLabel toegekend. Dit omdat wij structureel aandacht geven aan verkeerseducatie.
De feestelijke uitreiking is gepland op <datum> om <tijdstip> uur in de <locatie en adres. De
contactpersoon op school is <naam>, telefoonnummer <invullen>.
Programma:

.. uur ontvangst

.. uur sprekers: directeur, wethouder, BVL-…….
 etc.
Bij de uitreiking zijn aanwezig:
 Wethouder …
 Namens de provincie Noord-Brabant, de BVL auditor …
 Verkeersouder …
 Namens de politie …
 etc …
Het BVL-project is in 1997 gestart. De doelstelling is om de verkeersveiligheid voor de jeugd in
Brabant te vergroten. De statistieken tonen aan dat het aantal jeugdige slachtoffers nog steeds te
hoog ligt. Educatie, verkeersouders, praktisch onderwijs en samenwerking spelen een belangrijke rol
in het BVL-project. Inmiddels staan nu meer dan <aantal> scholen (basis- en speciaal onderwijs) bij
het BVL-project ingeschreven en er komen er elke week nog bij. Op dit moment hebben <aantal>
scholen het Label al gehaald.
Door deelname aan het project geeft de school gestructureerd aandacht aan verkeerveiligheid. Een
continue leerlijn is gewaarborgd waardoor de leerling op verschillende verkeersrollen wordt
voorbereid. Bovendien brengt het project achter de schermen verschillende partijen en initiatieven
samen. Hierdoor worden scholen lokaal, op een georganiseerde manier door derden ondersteund bij
de uitvoering van verkeersactiviteiten. Verkeersveiligheid krijgt zo een structurele plaats in de
educatieprojecten op scholen in Brabant. In dit project werken scholen, gemeenten,
onderwijsbegeleidingsdiensten, politie en particuliere (verkeersveiligheids-)organisaties zoals VVN
met elkaar samen.
Door deelname aan het project tonen scholen hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de
veiligheid van scholieren. Ze kiezen zelf voor kwaliteit. Scholen staan er bij het BVL-project niet alleen
voor. Het BVL-team zorgt voor een efficiënte ondersteuning. Scholen die ook willen bijdragen aan een
veiliger Brabant voor jeugdige verkeersdeelnemers, kunnen vrijblijvend een informatiepakket
aanvragen. Na aanmelding brengt een BVL-auditor een bezoek aan de school om het project goed op
te starten. Voor meer informatie over het BVL-project of educatieve projecten kunt u contact opnemen
met Disco & de Groen BV (DDG Groep), (085) 11 17 316, stuur een e-mail naar [email protected] of
kijk op internet www.bvlbrabant.nl.
Download