Uitnodiging - VPV Rotterdam

advertisement
UITNODIGING
Rotterdam, oktober 2009
Geacht VPV-lid,
Het bestuur van uw vereniging nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing
‘De Bgfo in de dagelijkse praktijk van de financieel
dienstverlener’
door Mr. J. Oosterbaan Martinius,
directeur Bureau D&O
met aansluitend
de uitreiking van de VPV Rotterdam Prijs 2009
op
dinsdag 17 november 2009
Zaal Staal, WTC
Rotterdam
Mr. J. Oosterbaan Martinius zal in 60 minuten een overzicht geven van een
aantal actuele ontwikkelingen rondom de Wet op het financieel toezicht en het
Besluit Gedragstoezicht Financiële ondernemingen Bgfo. In zijn inleiding zal
de heer Oosterbaan Martinius onder meer ingaan op de volgende onderwerpen:

Verbod van bovenmatige provisies

Toetsing in de praktijk aan vraag of bepaalde provisie bovenmatig is

Onderscheid directe beloning en provisie

Gevolgen voor financieringsmodel financieel dienstverlener

Doorwerking inducementregeling en transparantie naar
schadeactiviteiten

Ervaringen financieel dienstverleners met boetes opgelegd door AFM

Positie bestuurders en feitelijk leidinggevenden bij schending eisen
Wft
Programma
Ontvangst en buffet vanaf
Staal
Lezing
Staal
17.30 uur
18.30 uur
Locatie
Zaal
Brasserie
Uitreiking VPV Rotterdam Prijs
Beursplein 33
Borrel
Rotterdam
Afsluiting
19.30 uur
19.45 uur
WTC,
3011 AA
20.45 uur
Routebeschrijving:
www.staalrotterdam.nl
Het maximale aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is 100. Meldt u zich
daarom zo spoedig mogelijk en uiterlijk 9 november a.s. per e-mail aan. U
kunt ook bijgevoegd aanmeldingsformulier per fax of post retourneren. Indien
u zich heeft opgegeven en later blijkt dat u verhinderd bent, wilt u dan zo
vriendelijk zijn ons dit te laten weten. Wij kunnen dan andere leden in de
gelegenheid stellen in uw plaats naar de lezing te komen.
Wij zien u graag op 17 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vereniging van Personen werkzaam in het
Verzekeringsbedrijf Rotterdam
Met vriendelijke groet,
Secretariaat VPV
Adresgegevens:
Secretariaat VPV
Postbus 38
4700 AA Roosendaal
Tel.nr. 0165-556360
Fax.nr. 084-7580751
Email
[email protected]
Website www.vpvrotterdam.nl
Download