Geachte ouders van groep 7 en 8, Ik kreeg via de MR het bericht dat

advertisement
Geachte ouders van groep 7 en 8,
Ik kreeg via de MR het bericht dat u vragen heeft over de musical.
Allereerst vind ik het jammer dat er onduidelijkheid is en dat de indruk, naar ik heb
gehoord, bestaat dat wij zomaar iets doen.
Wij hebben het besluit, om de musical te houden met groep 7 en 8, vorig jaar na
de evaluatie van de musicalperiode genomen . De reden is dus niet, en dat bestrijd
ik met klem, dat groep 7 opvulling voor groep 8 zou zijn omdat deze 2 groepen 8
niet samen zouden kunnen. Daarmee doen we deze kinderen en de situatie tekort!
Waarom wij deze beslissing wel hebben genomen wil ik u uitgebreid voorleggen:
Vorig jaar is gebleken dat het niet verantwoord realiseerbaar is om de
groepen steeds te splitsen.
Er is geen geld voor een extra leerkracht die de groepen 7 onder de
hoede zou kunnen nemen.
Voegen we de groepen 8 samen dan zou een van de leerkrachten
groep 7/8 leerkracht de verantwoordelijkheid van de musical op zich
moeten nemen en de ander de verantwoordelijkheid voor de lessen
van 7.
Splitsen kan best wel eens voor een middag , maar meer middagen uit
elkaar heeft grote invloed op de sfeer van de klas, van 7/8a en van
7/8b. We hebben vorig jaar ervaren dat de doelen van een musical
uitvoeren bv van het versterken van de pedagogische sfeer, het
versterken en waarderen van talent, samen een prestatie neerzetten…
op deze manier niet uit de verf komen. Er was tussen de groepen 7 en
8 veel gemopper naar elkaar, jaloezie en ontevredenheid.
Vorig jaar is het hele middagen oefenen niet goed bevallen.
Om niet als kind heen en weer gezet te worden in verschillende
groepssamenstellingen en lokalen is toen gekozen voor een dagdeel
per week oefenen en aan het eind van de oefenperiode voor 2
middagen per week. Het bleek dat twee uur oefenen achter elkaar
veel te lang was, de concentratie van de leerlingen te kort en dat er
een negatieve sfeer ontstond : “We moeten weer oefenen”. Groep 7
was niet erg gemotiveerd om goed aan het werk te gaan. Immers,
groep 8 doet wel wat leuks en zij moeten “gewoon”aan het werk.
Effectief bleek het mede daardoor geen goede lestijd te zijn.
Vorig jaar hebben wij ook besproken of het haalbaar zou zijn om na schooltijd
te oefenen.
Dit blijkt niet haalbaar door bezoek aan clubs,verenigingen, naschoolse
opvang en verantwoordelijkheden van ouders.
Vorig jaar bleek ook hoeveel stress en werkdruk dit alles opleverde voor de
leerkracht.
Het is niet zo dat alleen een groep 7 moet presteren op leerniveau, dat
geldt evenzeer voor 8. Inderdaad de Cito is geweest maar er moet wel
gewerkt worden in groep 8 terwijl de motivatie aan het afnemen is.
Het is ieder jaar een enorme prestatie van de leerkrachten van een
combinatiegroep 7/8 om alles goed voor elkaar te krijgen: entreetoets,
documenten verwijzing, een schoolkamp, toernooien, uitstapjes,
overdracht. Dit naast de reguliere taken van een leerkracht. Inderdaad
is dat zijn of haar beroep en hoeven we daar geen medelijden mee te
hebben. Maar ik zie wel hoe zwaar deze periode voor hen is en als er
dan ook nog omstandigheden zijn die anders zouden kunnen, voelt het
ook zwaar.
Verder zijn er vele leuke manieren om een schoolperiode af te sluiten. Daar is
nooit tijd en
(financiële) ruimte voor. Waarom zouden we daar niet eens
voor kiezen. Moet er altijd een schoolperiode worden afgesloten met een
musical?
Waarom de musical houden, zoals wij dat nu gaan doen, met de twee groepen 7 en
8.
Door het binnen de eigen klas te houden, kan de eigen leerkracht zelf
verantwoordelijk worden gemaakt en zelf zijn organisatie opzetten. Een
organisatie die past bij de groep.
Nu al is ervaren dat er een binding uitgaat van samen willen presteren
en samen voorpret hebben.
De leerkracht is niet gedwongen om een hele middag te oefenen maar
kan de oefentijd in zijn rooster passen. Het motiveert om te kunnen
aangeven dat er eerst gewerkt moet worden en daarna gezongen zal
worden. Als de leerling zijn/ haar werk af heeft, kan hij/ zij er voor
kiezen om de tekst nog een keer door te nemen. En een paar keer
korter oefenen beklijft beter dan een keer lang oefenen.
Natuurlijk kost een musical tijd. Tijd die niet in andere vakken kan gaan zitten
maar niet af gaat van de leertijd van de basisvakken.
Dat is ook echt wel puzzelen want we willen ook met groep 7 het
verkeersexamen doen, ook de rust vinden voor het maken van de
entreetoets en goede resultaten behalen… . Dat is belangrijk voor het
kind maar ook in het belang van de school.
We hebben hier met elkaar lang over gesproken en denken dat we
door al bewust met de tijd om te gaan en weloverwogen keuzes te
maken in de programma’s, het verantwoord is.
Volgend jaar zal de Eindtoets van groep 8 niet meer in februari plaatsvinden
maar in de maand mei.
Wij denken dat dit veel consequenties heeft en verschuivingen te weeg
brengt.
Wat dit besluit precies gaat inhouden weten wij nu nog niet, maar wij
denken dat we daar nu al wel rekening mee moeten houden: Hoe zal
de druk van een eindtoets in mei gaan voelen? Kun je dan nog wel tijd
vrij maken voor een musical? En wat voor extra werk gaat dit de
leerkracht van groep 8 geven? Moet hij/ zij dan in mei/ juni zich
volledig gaan richten op een musical en ondertussen de administratie
van de Eindtoets en het schoolkamp voorbeiden in een relatief kort jaar
met een vroege zomervakantie?
Wij weten dit nog niet precies, want de eindtoets en de organisatie
van verwijzing zijn nog niet volledig door de inspectie uitgewerkt.
Wij denken dat het goed is hier al wel rekening mee te houden en
volgend jaar niet de druk van de musical te hebben. Als we een jaar
gewerkt hebben met de nieuwe organisatie rondom groep 8 zullen we
daar opnieuw beslissingen over in nemen.
Gaan we dan niets doen volgend jaar? Natuurlijk wel! Daarvoor kent u ons toch te
goed. U weet dat wij steeds weer met leuke ideeën komen en onze groep 8
leerlingen van 2014 echt niet zomaar laten gaan! We spelen al met vele gedachten
maar bewaren de uitwerking daarvan.
We gaan ons eerst richten op dit jaar en zorgen dat we hier een mooi en
verantwoord feest van maken.
Ik hoop dat ik u heb mee kunnen nemen in onze afwegingen. Mocht u nog vragen,
aanvullingen of suggesties hebben, dan hoor ik die graag. Mijn deur staat erg vaak
open!
Vriendelijke groeten,
mede namens de leerkrachten van groep 7 en 8,
Liesbeth Kouwen
Download