h3 mo 3-5 resultatenrekening 409.50KB

advertisement
Winst-en-verliesrekening
• Is een overzicht van
- de totale opbrengsten,
- de totale kosten en
- het resultaat (opbrengsten min kosten)
in een bepaalde periode
• Deze kan op twee manieren weergegeven
worden.
Staffel- of scrontovorm
Resultatenrekening 20??
Kosten
-…
-…
-…
Nettowinst
€
€
€
-…
-…
-…
€
€
Nettoverlies
Opbrengsten
€
€
€
€
€
• Opbrengsten en kosten staan naast elkaar
• Conform balansopstelling, waarbij het
resultaat wordt gebruikt voor evenwicht:
- kosten > opbrengsten: nettoverlies
- kosten < opbrengsten: nettowinst
Paginavorm
Omzet
Inkoopwaarde omzet
Brutowinst
€
€
€
Bedrijfskosten
-…
€
-…
€
-…
€
Totale bedrijfskosten
Nettowinst
€
€
• Opbrengsten en kosten staan onder elkaar
• Waar het om gaat – het resultaat – staat
onderaan
Resultaat
• De resultatenrekening geeft gedetailleerd aan
hoe een bedrijf heeft gepresteerd aan in de
afgelopen periode.
• Het resultaat is belangrijk als inkomstenbron
en sturingsinformatie voor een onderneming
(bedrijfseconomie)
• Het resultaat heeft invloed op investeringen
en wergelegenheid in een land
(algemene economie)
Eigen Vermogen – w/v-rekening
• Winst/verlies = EVt1 -/- EVt0
• Winst/verlies = opbrengst -/- kosten
Winst- en verliesrekening
=
specificatie winst/verlies
Debet
Resultatenrekening
Credit
Kosten
Netto-winst
100
50
Opbrengsten
150
TOTAAL
150
TOTAAL
150
5
Agenda
 Les 4
 16-09-2009
 3.3 Volgorde
van de balans
 bestuderen tb par 3.1 tm 3.3
maken wb 3.4 en 3.5
Download