Gymnasium Celeanum

advertisement
Curriculum Vitae
Personalia
Naam: Slot
Voornaam: Maayke
Geboortedatum: 26 maart 1985
Rijbewijs: B
Opleiding
september 2008 – september 2012 Praktijkopleiding tot Registeraccountant, Nivra
Nyenrode, ingeschreven als RA in december 2012
september 2008 – maart 2010
Postmaster tot Registeraccountant (EMA),
Rijksuniversiteit Groningen, diploma maart 2010
september 2007 – juli 2008
Master Accountancy, Rijksuniversiteit Groningen,
diploma augustus 2008
september 2007 – december 2007 Managementvaardigheden, Rijksuniversiteit Groningen,
getuigschrift (inclusief COWOG-certificering) december
2007
september 2004 – augustus 2007
Bachelor Accountancy & Controlling, Rijksuniversiteit
Groningen, diploma augustus 2007
september 1997 – juni 2004
Gymnasium, Gymnasium Celeanum te Zwolle, diploma
juni 2004
Profiel: C&M en E&M
Werkervaring
januari 2013 – heden
Autoriteit Financiële Markten
Functie: Toezichthouder afdeling Toezicht
Accountantsorganisaties
Werkzaamheden: reguliere toezichtonderzoeken,
incidentonderzoeken en werkzaamheden t.a.v. Wtavergunningverlening.
april 2010 – heden
Rijksuniversiteit Groningen
Functie: parttime universitair docent Auditing in de
masteropleiding Accountancy
Werkzaamheden: met name opzetten en geven van
colleges, begeleiden van masterscriptanten, afnemen
van mondelinge examens in de theoretische RAopleiding, maken en beoordelen van tentamens en
tussentijdse opdrachten. Tevens het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek.
september 2008 – December 2012 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC)
Functie: senior associate assurance
Werkzaamheden: met name het controleren van een
door de cliënt opgestelde financiële verantwoording. De
laatste jaren als controleleider verantwoordelijk voor het
opstellen van een controleplan (inclusief risicoinschatting), een vaktechnisch verantwoorde uitvoering
van de audit, het begeleiden en aansturen van
assistenten, en het onderhouden van contact met de
cliënt.
juni 2001 – maart 2008
Albert Heijn
Werkzaamheden: onder andere leidinggeven aan team
van ongeveer tien caissières, geldverwerking,
voorbereiding geldtransport, monitoren
caissièreperformance.
maart 1999 – mei 2001
Bart Smit
Werkzaamheden: verkoopmedewerker
Nevenactiviteiten
september 2011 – december 2012 Lid van het Quality Assurance team bij PwC, diverse
taken op het gebied van interne kwaliteitsbeheersing
september 2011 – december 2012 Voeren van sollicitatiegesprekken met potentiële
medewerkers bij PwC
september 2011 – december 2012 Performance coach van eerstejaarsmedewerker bij PwC
september 2008 – december 2012 Verschillende MVO/CSR-projecten bij PwC, waaronder
De Transparantprijs (prijs voor het meest transparante
jaarverslag binnen de charitatieve sector) en Kids
Moving the World (het geven van voorlichting op
basisscholen omtrent klimaatverandering, in de vorm
van een spel)
september 2008 – december 2012 Lid recruitmentteam bij PwC
maart 2008 – september 2008
Onderzoek naar de effectiviteit van intern toezicht bij
beursgenoteerde ondernemingen i.s.m. PwC en NIVE (in
het kader van master thesis), publicatie in de vorm van
brochure ‘Boardroom Insider’ gezamenlijk uitgegeven
door PwC en NIVE
september 2007 – september 2008 Student-assistent project StudieSuccesGroep, mentor
van 12 eerstejaars E&M-studenten, Rijksuniversiteit
Groningen
juni 2007 – juli 2008
Student-assistent promovendus Olof Bik RA,
Rijksuniversiteit Groningen
april 2007 – september 2008
Lid Benoemingsadviescommissie nieuwe hoogleraar
Management Accounting, Rijksuniversiteit Groningen
september 2006 –
september 2007
Bestuur Pro Memorie, de studievereniging voor
Accountancy & Controlling-studenten aan de RuG
Functie: secretaris en vice-voorzitter
september 2002 –
september 2003
Bestuur Zwolsche Gymnasiasten Bond
Functie: penningmeester
september 2001 –
februari 2004
Geven van bijles aan jaargenoten en leerlingen uit
lagere klassen. Vakken: Economie, Wiskunde, Grieks,
Latijn, Frans, Engels
Sterke eigenschappen
Analytisch, teamplayer, verantwoordelijk, gedisciplineerd, leergierig, (maatschappelijk)
betrokken, consciëntieus, geduldig, toegankelijk, kritisch, integer, rechtvaardig, proactief,
loyaal, zelfstandig.
Hobby’s
Dansen, zingen, muziek, winkelen, afspreken met vrienden, vrijwilligerswerk
Download