Hoezo prijzen we chemie en techniek te weinig aan?

advertisement
Leerlingen Dr. Nassau-college winnen noordelijke JetNet Quiz-dag
“Hoezo prijzen we chemie en techniek te weinig aan?”
Techniek en chemie staan al jarenlang centraal in de noordelijke Jet-Netquizdag. Voor de zevende
keer namelijk werkten zo’n honderd leerlingen van een vijftal middelbare scholen vol overgave
aan workshops, praktijkopdrachten en quizvragen. Ze voerden in en rond het Planetron in
Dwingelo berekeningen en fysieke krachttesten uit, lanceerden waterraketten en namen een kijkje
in de bodem. En aan het eind mochten de leerlingen van het Dr. Nassau-college uit Assen zich
winnaar noemen van deze jaarlijkse quizdag.
“Met deze dag brengen bedrijfsleven en kennisinstellingen de wereld van chemie en techniek onder de
aandacht van leerlingen. We laten de kinderen ervaren dat we in ons dagelijks leven niet zonder chemie
en techniek kunnen. En dat die wereld vol spannende dingen en innovaties zit, waarbij kennis en
denkkracht worden gekoppeld aan creativiteit en praktische vaardigheden. En dat doen wij ook in deze
Jet-Netdag”, aldus wetenschapper Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij plaatst
kanttekeningen bij de opmerkingen dat er te weinig inspanningen worden gedaan om chemie en techniek
aan te prijzen. “Ik zie hier een aantal bedrijven en instellingen die dat al jarenlang volgens een beproefd
concept in de praktijk brengen. Tot grote tevredenheid van de deelnemende bedrijven én scholen.”
Grijze massa
Hij krijgt bijval van een docent van één van de deelnemende scholen. “Ik zie kinderen enthousiast en
actief bezig met workshops en opdrachten. De ene keer gaat het daarbij meer om praktische
vaardigheden en bij de volgende opdracht staat de theorie juist centraal. Het is concreet én abstract
tegelijk. Praktijk en theorie komen hier bijeen. En het heeft absoluut relatie met de dingen waarmee wij in
het onderwijs bezig zijn. Deze Jet-Netdag is een prima manier om de grijze massa in de hoofden van
onze leerlingen op een andere, leuke manier in beweging te brengen.” De variatie in onderwerpen was
groot en liep uiteen van de ‘gouden’ wereld van het zout, een zo zacht mogelijke landing van een ei, de
superkracht van kunststofvezels tot en met het analyseren van de kwaliteit van aardgas en het lanceren
van een colafles.
Octaal getal
De leerlingen vermaken zich opperbest, hoewel niet alle opmerkingen daarvan getuigen. “Denk je dat je
een leuke dag hebt, moet je nog weer aan het werk”, moppert een leerling van het Esdalcollege uit
Emmen. “Waar is dat allemaal goed voor?”, vraagt een ‘collega’ uit Groningen zich af. “Ik heb nog nooit,
maar dan ook echt nog nooit van een octaal getal gehoord”, zo valt tijdens een workshop te horen. “Cool,
ik maak m’n eigen aardbeving.” “Hahaha, dat is toch geen raket, dat lijkt veel meer op een fles met een
puntmunts”, luidt het commentaar van een ‘concurrerende’ groep tijdens een opdracht om een waterraket
te maken. En natuurlijk is het lastig, want hoe laat je in vredenaam een ei zo licht mogelijk landen met
plakband, rietjes, elastiekjes, papier, een plastic zakje en touw? Maar overal zie je leerlingen na een
aanvankelijke onzekerheid met veel enthousiasme aan het werk.
Kweekvijver
De betrokken Jet-Net bedrijven, AkzoNobel, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Teijin Aramid en de
Rijksuniversiteit Groningen, zijn overtuigd van nut en noodzaak van dit initiatief. Ronald de Jong van
Teijin Aramid hierover: “Als bedrijven zitten we een beetje in hetzelfde schuitje. We hebben of krijgen in
de toekomst steeds meer te maken met de gevolgen van vergrijzing, terwijl de instroom van jongeren
stokt. Niet alleen neemt het aantal leerlingen in z’n algemeenheid af, maar dat geldt in extra mate voor de
richtingen van chemie en techniek. Er is weliswaar sprake van een kentering, maar de omvang van die
kweekvijver is in vergelijking met vijftien jaar geleden toch wel fors kleiner geworden. Daar zullen we,
bedrijfsleven én scholen, samen aan moeten werken. Als bedrijfsleven denken we dat een dag als
vandaag daar absoluut aan bijdraagt.”
Wat is Jet-Net?
Jet-Net, Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een initiatief van overheid en een aantal grote
ondernemingen, waarin bedrijven samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten organiseren die
aansluiten bij de bètavakken. Zo wil men scholieren interesseren voor bèta en techniek. De activiteiten
zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken
van de toekomstperspectieven.
De noordelijke Jet-Net quizdag is een initiatief van AkzoNobel, Nederlandse Aardolie Maatschappij,
Rijksuniversiteit Groningen en Teijin Aramid. Naast de winnaars van het Dr. Nassaucollege namen ook
leerlingen van De Borgen (Leek), Esdalcollege (Emmen), Eemsdeltacollege (Delfzijl) en het H.N.
Werkmancollege (Groningen) deel aan dit eendaagse evenement.
Zie ook: http://www.jet-net.nl
Download