Chemisch analist

advertisement
Beroepsmogelijkheden en vervolg
opleidingsmogelijkheden
Geslaagden voor het eindexamen NATIN-MBO
krijgen een diploma.
Men kan ook doorstromen naar vervolgopleidingen zoals:
Het farmaceutische laboratorium als:
kwaliteitscontroleur voor zowel geïmporteerde,
als lokaal geproduceerde medicijnen.
De voedselverwerkingsindustrie als:
•
HBO technische opleidingen in het
buitenland
kwaliteitscontroleur in vis- en garnalenbedrijven
(mogelijkheid voor opleiding tot Hazard Quality
control manager).
•
Het Poly Technic College (PTC)
•
Universitair (na eerst het schakeljaar gevolgd
te hebben)- Technologische Faculteit
kwaliteitscontroleur in verwerkingsbedrijven van
landbouwproducten, soft- en sapfabrieken
Bakkerijen als:
De afgestudeerde kan solliciteren naar een arbeidsplaats op middelbaar niveau in de
chemische sector en kan onder andere te werk
worden gesteld bij:
kwaliteitscontroleur en productontwikkelaar
Schoonmaakmiddelen- en cosmetische
industrie als
Productiebedrijven in de mijnbouwsector,
zowel de metallische als de niet-metallische
mijnbouw als:.
kwaliteitscontroleur van grondstoffen
en eindproducten en productontwikkelaar.
Lab technician, op de afdelingen
Monstervoorbereiding, Natchemische analyse,
Olielab, Instrumentele analyse, Research and
Development.
De overheid als:
CHEMISCH
ANALISTEN
OP HET
NATIN
laboratoriummedewerker bij de verschillende
laboratoria van de overheid zoals het Centraal
Laboratorium.
De verfindustrie als:
kwaliteitscontroleur, kwaliteitsbewaker,
productontwikkelaar.
Faculteit der Technologische Wetenschappen
als: laboratoriummedewerker of practicumassistent
Waterproductiebedrijven als:
kwaliteitscontroleur van grondstoffen en
eindproducten
Mr. J. Lachmonstraat 180-182
tel. 490497 of 490579
E-mail: [email protected]
Website: www.natin.sr
NATUURTECHNISCH INSTITUUT—MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN ☼
Doel van het NATIN
Het NATIN heeft als doel het afleveren van
kwalitatief goed opgeleid en gemotiveerd
beroepskader op technisch, natuurtechnisch en
laboratoriumgebied ten behoeve van het
bedrijfsleven, de overheid en de dienstensector.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient
men minstens in het bezit te zijn van een van de
volgende diploma’s:
•
LTO-C diploma
•
MULO-B diploma en geslaagd zijn voor het
toelatingsexamen NATIN
•
MULO-B diploma met LTO-C certificaat (indien
men niet geslaagd is voor het toelatingsexamen NATIN)
Duur van de opleiding
De opleiding is een dagopleiding en duurt vier jaar
Doel van de opleiding
De richting chemisch analist leidt studenten op tot
medewerkers voor laboratoria, die een chemische
basis hebben. Deze medewerkers moeten in de
first line management van productiebedrijven en
kwaliteitscontrolerende instanties kunnen
functioneren.
Vakkenpakket
Vakkenpakket 2e leerjaar
vak
lesuren/wk
Nederlands
2
Engels
2
Wiskunde
2
Natuurkunde
2
Maatschappij Orientatie
1
Economie
2
Lichamelijke Opv.
2
Biologie
2
Instrumentenkennis/Foutenleer
3
Organische Chemie
3
Anorganische Chemie
3
Veiligheid
1
Literatuurstudie
1
Algemene Chemie
2
Analytische Chemie
4
Analytische Chemie Praktijk
4
Totaal
36
Vakkenpakket 3e leerjaar
vak
lesuren/wk
Nederlands
2
Engels
2
Wiskunde
2
Natuurkunde
2
Bedrijfskunde
2
Lichamelijke Opv.
2
Organische chemie (th + pr)
2
Anorganische chemie (th + pr)
2
Veiligheid
1
Literatuurstudie
1
RICHTING CHEMISCH ANALISTEN
Vervolg Vakkenpakket 3e leerjaar
vak
lesuren/wk
Fysische Chemie
2
Analytische Chemie Theorie
3
Instrumentele Analyse Theorie
3
Analytische Chemie Praktijk
5
Instrumentele Analyse Praktijk
5
totaal
36
Vakkenpakket 4e leerjaar
vak
lesuren/wk
Bedrijfskunde
2
Informatie & Comm. Techn.
2
Statistiek
3
Biochemie
3
Milieukunde
2
Organische Chemie (th + pr)
2
Anorganische Chemie (th +pr)
2
Fysische Chemie
4
Analytische Chemie Theorie
3
Instrumentele Analyse Theorie
3
Analytische Chemie Praktijk
5
Instrumentele Analyse Praktijk
5
totaal
36
Het derde leerjaar wordt afgesloten
met een stage van ongeveer 12 weken.
In het vierde leerjaar maakt de student
twee perioden theoretische examens
en is er een afstudeerperiode
(afstudeerproject) van 12 weken bij een
bedrijf of instantie, waarover een
afstudeerverslag gemaakt wordt.
Download