CD-ROM Elektrochemie

advertisement
CD-ROM Actief leren in de chemie
KORTE INHOUD
Het cijfer bij BZL verwijst naar het leerjaar waarvoor het bestand is bedoeld.
BZL3 SOORTEN MENGSELS
BZL3 FORMULETAAL-derde jaar: leertekst, studiewijzer, presentatie (Website ALOCh)
BZL3 CHEMISCHE BINDINGEN-niveau tweede graad: studiewijzer, presentatie (Kelly
Servaes)
BZL4 OPZOEKTAAK GEBRUIK ANORGANISCHE SAMENGESTELDE STOFFEN
BZL4 OPLOSBAARHEIDSTABEL ZOUTEN – zelfontdekkend practicum
BZL4 SCHRIJVEN VAN IONISATIE- EN DISSOCIATIEVERGELIJKINGEN (Miet Boonen)
BZL4 REDOXSTERKTE-niveau tweede graad: studiewijzer, presentatie (Sara Goossens)
BZL5 ISOMERIE – zelfontdekkende opdrachten
BZL5 ISOMERIE – studiewijzer, presentatie (Cathy Coulon)
BZL6 REDOXREACTIES schrijven – expertmodel met antwoordsleutels
BZL6 REDOXREACRIES schrijven – halfreacties (Tom Mortier)
Deze cd-rom mag worden gekopieerd in de school voor gebruik door de leraren chemie.
Prijs: 40,00 euro inclusief BTW en verzending
Bestelling:
Mail de ingevulde bestelbon (zie website) of stuur onderstaand strookje ingevuld naar:
Prof. Dr. Griet Ceulemans
SLO NW – Chemie - KU Leuven
Celestijnenlaan 200C bus 2406
B-3001 Leuven-Heverlee
[email protected]
Een factuur wordt bezorgd samen met de bestelde cd-rom(s). Gelieve geen betaling
vooraf te doen.
Bestelling cd-rom chemie
Naam: ……………………………………………………………………..…
Adres van de betaler: …………………………………………………
…………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………….…….
BTW-nummer van de betaler:………………………………………………………………
E-mail van de betaler: ………………………………………………………………………….
bestelt hierbij … exemplaar van de cd-rom SC33 – Begeleid zelfstandig leren in de
chemie.
Datum:
Handtekening:
Download