Richtlijn omgaan met suïcidaliteit

advertisement
Begeleiding van suïcidale patiënten: een
richtlijn voor verpleegkundigen
Esther Meerwijk, UMC Utrecht
Topzorg in de GGZ-verpleegkunde: waar praktijk en
kennis elkaar vinden!
26 mei 2008
[email protected]
Richtlijn
Effectief omgaan met suïcidaliteit bij patiënten met schizofrenie of
een aanverwante psychotische stoornis
Overzicht
• Wat was het probleem?
• Wat doet de richtlijn voor u?
• Hoe zit het met de wetenschappelijke basis?
• Wat is er nodig zodat u de richtlijn kunt gebruiken?
• Vragen
• Samenvatting
Wat was eigenlijk het probleem?
1. verpleegkundigen bespreken suïcidaliteit vaak niet actief met
hun patiënten (Talseth, 1999; Mclaughlin, 1999; Sun, 2005)
2. beoordelen van suïciderisico is niet straight forward
3. bij bestaande richtlijnen ontbreekt wetenschappelijke basis, of
ze hebben weinig aandacht voor verpleegkundigen
4. spanning en onrust
Wat doet de richtlijn voor u?
Richtlijn ondersteunt bij:
1. bespreekbaar maken van suïcidaliteit met patiënten
2. beoordelen van het suïciderisico
3. selecteren en uitvoeren van interventies
waardoor uw bekwaamheid toeneemt
Schizofrenie stond bij de ontwikkeling centraal
Onderliggende principes:
1. de beleving van de patiënt staat centraal (openheid, vertrouwen,
acceptatie, niet-veroordelend luisteren)
2. een therapeutische relatie is essentieel (empathie, beschikbaarheid)
3. suïcidaliteit is complex
4. verantwoordelijkheid voor zorg aan een suïcidale patiënt moet
worden gedeeld met andere hulpverleners (overleggen)
Opbouw van de richtlijn:
• deel A: theoretische onderbouwing en aanbevelingen
• deel B: gegevensverzameling en interventies
• basisanamnese
• voortgezette anamnese
• beoordelen en behandelen
• factoren die suïciderisico beïnvloeden
• aanbevelingen
• onderliggende principes
• classificatie van ernst en risico
• gegevensverzameling
• vaststellen van probleemgebieden
• interventies
basisanamnese
suïcidaliteit?
ja
voortgezette
anamnese
interventieplan
nee
geen voortgezette
anamnese
Hoe zit het met de wetenschappelijke basis van deze richtlijn?
Literatuurstudie
eerste concept
Expert panel
voorlopige versie
Pilot studie
definitieve versie
Legitimatie V&VN
Literatuurstudie:
• suicide, risk factor, risk assessment, schizophrenia
• Medline, EMBASE, CINAHL, Psycinfo, Cochrane
• uitgesloten: medicatiestudies, kinderen & jeugd
enkele resultaten:
•
Practice guideline for the assessment and treatment of patients with
suicidal behaviors. APA (2003)
•
Hawton et al., Schizophrenia and suicide: Systematic review of risk
factors. (2005)
•
Preston & Hansen, A systematic review of suicide rating scales in
schizophrenia. (2005)
Literatuurstudie
eerste concept
Expert panel
voorlopige versie
Pilot studie
definitieve versie
Legitimatie V&VN
Expert panel:
• 4 patiënten
• 4 verpleegkundig specialisten
• 1 psycholoog
• 1 psychiater
alle leden zijn geïnterviewd
Literatuurstudie
eerste concept
Expert panel
voorlopige versie
Pilot studie
definitieve versie
Legitimatie V&VN
Pilot studie (methode):
• 21 verpleegkundigen (GGZ Altrecht en Adhesie)
• 2 halve dagen scholing
• 5 maanden toetsingsperiode
• 2x een groepsinterview op beide locaties
• afgenomen anamneses zijn verzameld en beoordeeld
• vragenlijst voor de verpleegkundigen na afloop
Pilot studie (resultaten & conclusie):
• enthousiast over de basisanamnese, en iets minder over de
voortgezette anamnese
• steun vooral ervaren bij bespreekbaar maken van suïcidaliteit en
beoordelen van suïciderisico
• steun bij selecteren en uitvoeren van interventies minder groot
• komt minder tot z’n recht als een tolk nodig is
• integratie in eigen aanpak vergt oefening
• advies: implementeren in GGZ
Literatuurstudie
eerste concept
Expert panel
voorlopige versie
Pilot studie
definitieve versie
Legitimatie V&VN
Wat is er nodig zodat u de richtlijn kunt gebruiken?
Individueel:
• aanpassen van voorbeeldzinnen aan eigen stijl
• vereist training
• idee loslaten dat suïcidaliteit toeneemt door er over te spreken
Instellingsnivo:
• management moet gebruik dragen
• doelstelling moet duidelijk zijn
• plan van aanpak met tijdspad
• regelmatig evalueren
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
Samenvattend
• richtlijn voor het omgaan met suïcidaliteit
• richtlijn ondersteunt bij:
1. bespreekbaar maken van suïcidaliteit met patiënten
2. beoordelen van het suïciderisico
3. selecteren en uitvoeren van interventies
• stevige basis in wetenschappelijk bewijs en deskundigheid van
experts
• getoetst in de praktijk
• advies: implementeren in GGZ-verpleegkunde
Begeleiding van suïcidale patiënten: een
richtlijn voor verpleegkundigen
[email protected]
[email protected]
Download