SEH van het OLVG

advertisement
Kwetsbare ouderen vanuit
SEH naar huis
Jacqueline Abrahams en Karin Heijne
Cordaan Thuiszorg
Pilot oktober t/m januari 2016
Casus dhr V
• Regelmatig hypo's
• Cognitieve achteruitgang
• Valgevaarlijk
• Slechte nierfunctie
• Regelmatig wonden
• Vriendin: drugsgebruiker
• Verkeerde vrienden
• Onder bewind
• Na opname SEH onduidelijk of
hij thuis was of in het OLVG
• Contact transfer: aantekening
dossier om CT in te lichten
• Dhr verblijft nu in het Flevohuis
Aanleiding tot verbetering:
• Onnodige (her)opnames in ziekenhuis voorkomen door inzet thuiszorg
• Oplossen van doorstromingsprobleem vanuit SEH
• Zorg thuis in kaart brengen om herhaling opname te voorkomen
(preventie): aanname circa 400
• Betere (warme) schriftelijke overdracht voor patiënt, huisarts en thuiszorg
• Geen transferverpleegkundige voor SEH
• Toename sociale problematiek rondom geriatrische/psychiatrische
patiënten
• Toename vergrijzing
• Toename complexiteit van de zorg
• Mantelzorg dringt aan op opname
Wijkverpleging-SEH dichter bij elkaar
Praktische zaken pilot
• Doelgroep: 70+ inwoner
Amsterdam
• Door 9 wijkverpleegkundigen
(Evean en Cordaan) en 2
transferverpleegkundigen OLVG
• Alleen patiënten seh olvg oost
• Inzet wijkverpleegkundigen avond
(17-22 uur)/weekend (overdag en
avond)na telefonisch overleg SEH
om patiënt naar huis met thuiszorg
te verzorgen. In samenspraak met
SEH- arts en -verpleegkundigen
• Inzet wijkverpleegkundigen avond (1722 uur)/weekend (overdag en
avond)na telefonisch overleg SEH om
patiënt naar huis met thuiszorg te
verzorgen. In samenspraak met SEHarts en -verpleegkundigen
• Geen nachtzorg, geen overdracht
naar eerstelijns voorzieningen
• Niet in epic/wel in point
• Vervoer naar huis (auto Evean)
• Evaluatie volgende dag door WVP met
zorgteam thuiszorg
• Structurele evaluaties
met projectgroep
De (wijk)verpleegkundigen
Roos Goedewaagen Gershwin Bonevacia
Evean Thuiszorg
Evean Thuiszorg
Martine van Dam
Evean Thuiszorg
Esther Belt
Evean Thuiszorg
Anita Koerts
Evean Thuiszorg
Yvonne Konijn Annamarie Valkema
Karin Heijne
Peter Landman Jacqueline Abrahams
Cordaan Thuiszorg Cordaan Thuiszorg Cordaan Thuiszorg Cordaan Thuiszorg Cordaan Thuiszorg
Vragen voor SEH aan patiënt voor
inschakeling WVP
Vragen die SEH moet stellen:
• Woont patiënt alleen?
• Is mantelzorg aanwezig?
• Woont patiënt gelijkvloers?
• Is er vervoer naar huis?
• Is het veilig om naar huis te gaan?
Wat levert het op na 3 maanden?
Wat wordt kwantitatief vergeleken en gemeten:
•Aantal aanvragen thuiszorg (ook in de nacht)
•Afname verblijfsduur SEH
•Afname aantal (onnodige?) opnames 70+ vanaf SEH in ziekenhuis
Wat wordt steekproefsgewijs gemeten:
•Tevredenheid patiënt, mantelzorger en medewerkers
•Werkdrukverlaging van SEH medewerkers
Risico:
•Capaciteitsprobleem thuiszorginstellingen (inzet zorg niet mogelijk)
•Capaciteitsprobleem wijkverpleegkundigen tijdens pilot
•Patiënt heeft andere indicatie dan ZvW
Ervaringen tot op heden
• 5 patiënten naar huis met thuiszorg
• 1 patiënt naar C8 ZGAO
• 2 patiënten opname ziekenhuis OLVG
Download