Teamspirit rondom cliënt

advertisement
’Teamspirit
rondom cliënt’
Nog meer voordelen
Cliënt/mantelzorger
•
Inzicht in communicatie tussen
Paramedici
•
zorgprofessionals en welzijnswerkers
•
Actieve betrokkenheid, participatie-
Beleid duidelijk voor alle betrokken
zorgverleners
•
Effectievere behandeling
samenleving
•
Ondersteuning mantelzorger
Wijkverpleegkundige/thuiszorg
Apotheek
•
Apotheekbestellingen rechtstreeks
•
Afhandelen bestellingen in één keer
•
Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
•
Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben,
Ziekenhuis
korte of geen overdracht
•
Soepele overdracht
•
Betere afstemming 1e 1 en 2e 2 lijn
•
Minder polibezoeken, meer afhandelen
Huisarts/POH
•
Minder vragen aan huisarts
•
Betere onderbouwing beleid door signalen
in de 1e lijn
OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Via een
thuiszorg en mantelzorg
eenvoudig computerprogramma worden alle partijen (mantelzorgers, familie
en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt samen-
Stichting OZOverbindzorg.nl
gebracht. Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt
(huisarts, fysiotherapie, apotheek, thuiszorg)
Email: [email protected]
wie er mee doet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort,
e
Mobiel: 06 117 695 20
met teamspirit rondom de cliënt als gevolg. De cliënt is eigenaar zonder belang
1 1e lijnszorg is zorg zonder verwijzing
2 2 lijnszorg is zorg met verwijzing
(ziekenhuis, kliniek)
van één van de betrokken partijen. Resultaat? Commitment bij alle partijen.
www.ozoverbindzorg.nl
Voordelen
Goede communicatie is noodzakelijk
voor effectieve en efficiënte zorg.
’Teamspirit
rondom cliënt’
Algemeen
•
Overzicht in zorg en welzijn cliënt
•
Contactgegevens betrokkenen
op één plek
•
Overal toegankelijk via internet
•
Laagdrempelige communicatie
op elk gewenst moment
•
Korte lijnen, direct contact met
betrokkenen, bellen veelal overbodig
•
Iedereen op de hoogte
•
Signalen, wijzigingen en problemen
•
Afspraken inzichtelijk, overdracht
adequaat opgepakt
Veel schijven
Overzicht
Communicatie
In de zorg en het welzijn rondom hulp-
OZOverbindzorg vormt een netwerk van
Door het stellen van vragen en afgeven
•
Langer verblijven in de thuissituatie
behoevenden spelen veel partijen een rol.
zorgverleners rondom de cliënt. Binnen het
van signalen worden bijzonderheden in
•
Intra- en extramuraal te gebruiken
Op de allereerste plaats de cliënt, maar ook
netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen,
de situatie van de cliënt zichtbaar en kan
•
Koppelingen met andere systemen
mantelzorgers, huisartsen, apothekers, thuis-
antwoord geven en signalen afgeven.
er tijdig bijgestuurd worden. Vragen worden
•
Tijdwinst
zorg, paramedici, dagbesteding, ziekenhuizen
Alle betrokkenen hebben een eigen rol
beantwoord en signalen met de juiste
•
Kostenbesparingen
en lokale overheden. De communicatie en
in het systeem. Er wordt optimaal gebruik
personen in het netwerk gedeeld. Deelnemers
coördinatie verloopt over veel schijven,
gemaakt van de kennis en kunde van ieder-
krijgen een e-mailbericht wanneer hun inzet
waardoor er vaak geen overzicht is.
een. Huisartsen of thuiszorg vragen cliënten
wordt gevraagd. Ideaal is de mogelijkheid
om deel te nemen en zorgen dat het netwerk
om apotheekbestellingen te plaatsen op elk
Mantelzorgers weten niet bij wie ze terecht
wordt aangesloten. Bij de start wordt door
gewenst moment.
kunnen met vragen. Voor huisartsen is het
de thuiszorg informatie verzameld. De zorg,
lastig inzicht te krijgen wie er bij de patiënt
het welzijn en alle betrokken partijen zijn
Internet
over de vloer komt. De fysiotherapeut is niet
hierdoor overzichtelijk in beeld.
OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een
naar andere organisaties soepel
Meer voordelen op achterzijde
beveiligde internetpagina. Het systeem is
op de hoogte dat zijn cliënt wederom is gevallen. De dagbesteding heeft geen idee waarom
Eigen regie
makkelijk in gebruik en overal toegankelijk
iemand zo in de war is. De cliënt is zelf ook
De zelfredzaamheid wordt vergroot
via internet. Zo kan bijvoorbeeld familie
het overzicht kwijt. Kortom in het hele zorg-
doordat de cliënt wordt gestimuleerd
op afstand op de hoogte worden gehouden
veld ontbreekt de communicatie.
zelf deel te nemen aan de samenwerking
hoe het gaat.
in het netwerk. Lukt dit niet, dan kan
de mantelzorger dit oppakken.
www.ozoverbindzorg.nl
Download