Kennismanagment en zakcomputer

advertisement
Kennismanagment en zakcomputer
Kennis doen renderen...
Hoe kan jij en de organisatie meer halen uit een bijscholing?
Hoe kan je kennis die je op de werkvloer verworven hebt langer bijhouden en gebruiken?
Hoe kan je ervaringskennis van anderen toepassen?
De antwoorden liggen niet voor de hand. Zeker niet antwoorden waarin de computer een
rol kan spelen.
Personen verwerven voortdurend kennis. Kennis ontstaat na verwerking van
informatie via werkervaringen, gesprekken, uiteenzettingen, media, lectuur.
Deze kennis functioneert beter en langer als ze herkenbaar en bruikbaar is.
Dit vraagt een bijkomende verwerking door de persoon en de groep.
Instructeurs, vormingswerkers, leraars, verpleegkundigen, technici, kaderleden...
verwerken nieuwe informatie
via formele bijscholingen en informele ontmoetingen.
Dit resulteert in persoonlijke kennis. Deze kennis werkt effectiever en efficiënter voor de
betrokken persoon en de organisatie als ze (beperkt) openbaar
is. Dit beheer van kennisstromen – kennismanagemenmanagen – hebben wij op het oog
met daarin de rol van de computer. De computer moet vandaag de dag in dit proces van
kennisbeheer een rol. We kijken daarbij in het bijzonder uit naar de mogelijke
meerwaarde van een zakcomputer (PDA).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards