Tips voor je spreekbeurt

advertisement
Tips om een goede spreekbeurt te houden
Kies je onderwerp
Op onze website vind je een aantal onderwerpen waar je een spreekbeurt over kunt
houden. Als je een van de onderwerpen gekozen hebt ga je kijken wat je daarover wilt
vertellen. Je kiest wat jij belangrijk en leuk vindt om te vertellen.
Verdeel je spreekbeurt in hoofdstukken. Bijvoorbeeld: geschiedenis, de verzorging, het
stellen van vragen, het laten rondgaan van voorwerpen.
Een spreekbeurt begint meestal met de geschiedenis van het onderwerp of een
omschrijving. Vragen stellen kun je het beste tot het laatst bewaren.
De voorbereiding
Het is belangrijk om van te voren materiaal te verzamelen. Dit kost vaak veel tijd en daar
kun je dus niet tot het laatste moment mee wachten. Wij hebben voor jou al wat
materialen verzameld op onze website. Je kunt ook materiaal vinden in boeken,
tijdschriften en folders. De bieb is daarvoor de juiste plek.
Hoe begin je?
Schrijf je spreekbeurt helemaal op. Lees de spreekbeurt daarna een paar keer hardop
voor. Maak dan een duidelijk briefje met kernwoorden. De kernwoorden zijn de
belangrijkste onderwerpen. Probeer de spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te
vertellen. Het briefje met de kernwoorden leg je voor jezelf neer om je te helpen. Oefen
voor de spiegel. Of zorg voor publiek: je vader/moeder, broertje of zusje.
Hoe laat je een spreekbeurt goed verlopen?




Zorg ervoor dat kinderen naar je blijven luisteren. Laat voorwerpen of dieren die
je wilt laten zien aan het begin of aan het einde rondgaan. Jij krijgt dan tijdens je
verhaal alle aandacht.
Zorg ervoor dat plaatjes die je wilt laten zien niet te klein zijn
Blijf zoveel mogelijk de klas in kijken
Kijk naar verschillende kinderen en niet steeds naar dezelfden
De zenuwen
De meeste mensen die een spreekbeurt moeten houden zijn zenuwachtig. Ook
volwassenen. Hoe vaker je een spreekbeurt houdt hoe minder last je van zenuwen krijgt.
Er zijn wel wat tips die je kunnen helpen:


Een goede voorbereiding
Een duidelijk briefje met kernwoorden



Oefenen
Draag iets waarin je je lekker voelt
Probeer rustig te ademen
Download