Stappenplan spreekbeurt groep 6

advertisement
Stappenplan voor het maken van een spreekbeurt.
Stap 1
Bedenk een onderwerp:
Kies een onderwerp dat je zelf leuk en interessant vindt. Denk eraan dat de klas het ook
interessant moet vinden. Kies een onderwerp waarover je veel informatie kunt vinden.
Stap 2
Bedenk wat je zelf al van het onderwerp weet:
Dit kan je doen door een woordveld te maken. Schrijf in het midden van een vel papier
jouw onderwerp op. Daaromheen schrijf je allemaal woorden die met het onderwerp te
maken hebben.
Stap 3
Bedenk wat je wilt vertellen:
Verzin vragen die over jouw onderwerp gaan. Schrijf deze in het woordveld
Stap 4
Maak hoofdstukken:
- Bekijk je woordveld.
- Streep onderwerpen en vragen die je niet in je spreekbeurt wilt bespreken door.
- De woorden en vragen die overblijven komen in je spreekbeurt.
- Geef woorden en vragen die bij elkaar horen dezelfde kleur. Dat worden jouw
hoofdstukken.
- Bedenk titels voor jouw hoofdstukken.
- Zet de hoofdstukken in de goede volgorde.
Voorbeeld Waterpolo
Inleiding
Hoofdstuk 1: De geschiedenis van het waterpolo
Hoofdstuk 2: De spelregels
Hoofdstuk 3: De materialen
Hoofdstuk 4: Een wedstrijd
Afsluiting. Stellen van 3 vragen
Stap 5
Op zoek naar informatie:
Hoe vind je goede informatie?



Zoek informatie in de bibliotheek
Zoek informatie op het internet
Misschien ken jij iemand die je kan interviewen.
Stap 6
Schrijf de informatie op:
Het is belangrijk dat je de informatie in je eigen woorden opschrijft! Als je een woord
niet begrijpt, kan je de betekenis altijd vinden in een woordenboek. Natuurlijk kan je
het ook aan je vader of moeder vragen.
Stap 7
Verzamel materialen:
Zoek plaatjes en voorwerpen die je kan laten zien tijdens jouw spreekbeurt aan de
kinderen uit je klas.
Stap 8
inleiding: Schrijf je inleiding. Hierin kun je het volgende vertellen:
– Waarom je het onderwerp hebt gekozen.
- Wat je gaat vertellen.
- Welke hoofdstukken je gaat bespreken.
Stap 9
Verzin 3 vragen die je na je spreekbeurt aan de klas kunt stellen.
Stap 10
Oefenen:
Vraag bijvoorbeeld aan je vader, moeder, broer of zus of zij naar jouw spreekbeurt
willen luisteren. Oefen een paar keer. Probeer je spreekbeurt zoveel mogelijk uit je
hoofd te vertellen. Maak voor jezelf een briefje waar je per hoofdstuk kernwoorden
opschrijft (spiekbriefje). Wanneer je even niet meer weet wat je wilde vertellen, kan je
dat terugvinden op je briefje.

Tijdsduur: 10-15 minuten.
Een aantal tips:







Veel succes!
Vertel zo veel mogelijk in je eigen woorden.
Kijk je klasgenoten aan.
Sta rechtop.
Vertel enthousiast.
Spreek duidelijk zodat iedereen je kan verstaan.
Kies niet te veel en niet te kleine plaatjes. Hang ze op het bord of
geef ze na je spreekbeurt door.
Begin op tijd aan je spreekbeurt en vraag tijdig om hulp.
Download