Stappenplan spreekbeurt van groep 5B

advertisement
Stappenplan spreekbeurt van: _______________________
Begin op tijd!
Zo kun je rustig nadenken over het onderwerp, hulp vragen, boeken zoeken in de
bibliotheek.
Ik heb mijn spreekbeurt op:______________________________________________
Stap 1. Kies een onderwerp
 Probeer in één woord op te schrijven waar jouw spreekbeurt over gaat, dit is het
onderwerp.
 Kies iets waar je al veel van weet (hobby, huisdier, sport, e.d.).
 Of kies een onderwerp waar je meer over zou willen weten.
 Kies altijd een interessant onderwerp; dat is leuk om aan te werken en om naar te
luisteren.
 Kies een onderwerp waar genoeg informatie over te vinden is.
Mijn onderwerp: ___________________________________________________
Ik kies dit onderwerp omdat: _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ik denk dat er veel informatie over te vinden is want: _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tekening over mijn onderwerp!
Stap 2. Woordspin rond mijn onderwerp.
 Maak een woordspin over jouw onderwerp. Schrijf in het midden van een vel papier
het onderwerp.
 Daaromheen schrijf je allemaal woorden die te maken hebben met jouw onderwerp.
 Je weet misschien al meer van het onderwerp dan je denkt. Maak daarom een
woordspin van alle dingen die jij al weet.
Mijn onderwerp is: ________________________________________________________
Van sommige woorden weet je nog meer. Schrijf deze dingen op de lijntjes bij de ballonnen.
Stap 3. Bedenk wat je wilt vertellen
 Verzin vragen over jouw onderwerp. Schrijf de vragen ook op.
Vraag 1:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vraag 2:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vraag 3:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vraag 4:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vraag 5:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Vraag 6:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Stap 4. Bedenk met de woordspin en de vragen hoofdstukken





Je hebt nu in de woordspin geschreven wat je al weet over jouw onderwerp. En je hebt
vragen bedacht bij jouw onderwerp.
Bekijk je woordspin en je vragen.
Geef woorden en vragen die bij elkaar horen dezelfde kleur. Nu heb je de verschillende
hoofdstukken.
Bedenk titels voor jouw hoofdstukken.
Zet jouw hoofdstukken in de goede volgorde.
Hoofdstuk 1: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hoofdstuk 2: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hoofdstuk 3: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hoofdstuk 4: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hoofdstuk 5: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hoofdstuk 6: Titel: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Stap 5 Zoek informatie
Hoe kom je aan goede informatie?
- je kunt met mensen gaan praten die er meer vanaf weten.
- leen een mini-informatie boekje van de juf.
- zoek in de bibliotheek.
- zoek op het internet. Niet alles op internet is waar.
Goede sites zijn bijvoorbeeld:
http://www.bibliotheek.nl/arrangement
http://www.netwijs.nl/asp/invado.asp?t=nwhome&var=793
http://www.davindi.nl/
Ik heb gepraat met________________________ en zij/hij vertelde mij dit:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ik heb dit boek geleend in de bibliotheek:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ik heb dit boek geleend in de bibliotheek:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ik heb op deze websites informatie gezocht:
_____________________________________________________________ ____
_________________________________________________________________
Mijn zoektermen waren:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Stap 6. Schrijf de hoofdstukken
 Lees je informatie goed door. Schrijf onder elk punt een aantal belangrijke woorden op.
 Je moet weten wat de woorden betekenen in jouw eigen woorden!!!
 Schrijf per hoofdstuk de belangrijkste punten op waarover je gaat vertellen.
 Schrijf de belangrijkste informatie op in je eigen woorden. Zorg ervoor dat je informatie bij
het juiste hoofdstuk staat.

Hoofdstuk 1: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Hoofdstuk 2: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Hoofdstuk 3: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Hoofdstuk 4: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Hoofdstuk 5: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Hoofdstuk 6: ___________________________________________________________________
Belangrijke woorden:
Stap 7. Verzamel materialen
 Zoek materialen die je wilt laten zien.
 Zoek plaatjes en foto’s die je verhaal duidelijker maken, je mag ook het digibord gebruiken
 Neem materialen mee die je spreekbeurt kunnen verduidelijken. Zorg er dus voor dat je de
materialen laat zien met een doel.
 Denk vooraf goed na wanneer je platen en/ of materialen wilt laten zien.
 Een PowerPointpresentatie is niet verplicht. Natuurlijk mag je daar wel gebruik van maken.
Als je een PP maakt: gebruik niet teveel tekst en animaties.
 Geef geen spullen door tijdens je spreekbeurt.
Dit laat ik zien en dit vertel ik er over:
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voorwerp:………………………………………. Uitleg:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stap 8. Oefen hardop
 Oefen eerst een keer hardop voor jezelf. Ga dan voor de spiegel staan en oefen nog een keer
hardop.
 Vraag daarna je vader, moeder, broer, zus of vriend om naar jouw spreekbeurt te luisteren.

Maak gebruik van het briefje met de belangrijke zinnen. Dit spiekbriefje mag je erbij houden
als je de spreekbeurt in de klas gaat houden.
Tip: Oefen ook een keer met een klok. Dan weet je hoelang je
spreekbeurt duurt.
Inleiding
Ik houd mijn spreekbeurt over: ………………………………………………………………………………………………….
Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kern
Stap 6 en 7
Slot
Deze vragen stel ik aan de klas:
Vraag
1:…………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag
2:…………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag
3:…………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Houd je spreekbeurt
Als je alle stappen volgt en je goed hebt voorbereid, dan zal het je wel lukken!
Geloof in jezelf! Zorg dat je alle materiaal bij de hand hebt: het ‘spiekblaadje’, foto’s, materialen.
Spreek luid en duidelijk.
Praat niet te snel.
Kijk je leerkracht en klasgenootjes aan tijdens jouw spreekbeurt.
Neem de tijd om alles te laten zien.
Heel veel succes
Juf Susma en Juf Corrie
Download