informatie

advertisement
Handreiking voor het maken van een spreekbeurt
Een aantal tips om een leuk onderwerp te vinden:
Groep 5-6:
1. Hobby’s en verzamelingen
Houd een spreekbeurt over één van je hobby’s of verzamelingen. Jij weet daar immers al heel
veel van af! (bijv. lego, scouting)
2. Sport
Vertel iets over de sport waar je op zit (bijv. voetbal, schaatsen, hockey)
3. Muziekinstrument
Als je op muziekles zit, kun je een spreekbeurt houden over het instrument dat je bespeelt.
Behandel dan bijv. de groep waar jouw instrument tot behoort (snaarinstrumenten,
slaginstrumenten, blaasinstrumenten).
4. Beroep
Ga eens na welke beroepen er in jouw familie voorkomen. Tandarts, politie, boer, verpleger.
Misschien een idee voor een leuke spreekbeurt! Ook kun je natuurlijk een spreekbeurt houden
over het beroep dat jij zelf later wilt gaan uitoefenen.
5. Voedsel
Ook voedsel kan een leuk onderwerp zijn! (bijv. suiker, aardappels, chocolade)
6. Dieren
Dit onderwerp spreekt voor zich. Je kunt misschien een groep dieren nemen in plaats van één
diersoort. (bijv. knaagdieren, roofdieren, roofvogels, walvissen, insecten, reptielen,
boerderijdieren)
Groep 5-6-7-8:
7. Wereld oriënterend / cultuur:
Bijv. kastelen, hunebedden, piramide of beroemde personen (Anne Frank), tornado’s,
vulkanen, aardbevingen, landen (China), godsdiensten.
8. Organisaties:
Bijv. blindengeleidehonden, zeehondencrêche, Rode Kruis. Als je deze organisaties schrijft of
belt, en je vertelt waarom je graag informatie wilt hebben, dan sturen ze dat meestal gratis toe.
Hoe houd ik mijn spreekbeurt?
 Geef de keuze van het onderwerp aan je meester of juf door en wacht tot de meester of juf
akkoord is met je keuze.
 De voorbereiding van een spreekbeurt is erg belangrijk. Je kunt niet de avond ervoor ‘even’
een spreekbeurt maken. Je moet ruim van te voren materiaal verzamelen. Dit materiaal
bestaat uit boeken, tijdschriften en folders. Ook kun je internet gebruiken.
 Als je het materiaal gevonden hebt, ga je dit lezen. Meestal heb je veel te veel informatie.
Voor jezelf moet je nu gaan bepalen wat jij belangrijk genoeg vindt om te vertellen.
 Maak een indeling in hoofdstukken. Daarmee kun je de spreekbeurt in onderwerpen opdelen.
Voordat je verder mag gaan, laat je deze hoofdstukindeling aan je meester of juf zien.
 Schrijf bij ieder hoofdstuk de belangrijkste zinnen op. Onderstreep de belangrijkste woorden.
Doe dit voor elk hoofdstuk.
 Maak een samenvatting. Dit doe je door de sleutelwoorden (belangrijkste woorden) op te
schrijven. Probeer daarna de spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Op het
'spiekbriefje' dat voor je ligt, heb je de belangrijkste woorden staan. Blijf zoveel mogelijk de
klas in kijken. Probeer niet steeds naar dezelfde kinderen te kijken. Een spreekbeurt duurt
ongeveer 10 minuten. Oefen de spreekbeurt een keertje voor je vader/moeder, broertje/zusje
of voor de spiegel.
 Heel veel spreekbeurten beginnen met de geschiedenis van het onderwerp. Ook een
omschrijving van je onderwerp kan goed.
 Verzin zelf vijf vragen over je spreekbeurt en stel die vragen na afloop van je spreekbeurt aan
de klas. De klas mag na afloop van de spreekbeurt vragen aan jou stellen.
 Laat je spreekbeurt minimaal één week voordat je de spreekbeurt moet houden aan je
meester of juf zien.
Obs de Triolier september 2011
** Nog een aantal tips**:
o Neem wat spullen mee naar school die je de kinderen van je klas kunt laten zien!
Laat het materiaal niet rondgaan als je nog aan het vertellen bent.
o Praat duidelijk en niet te snel.
o Vertel staand en niet zittend.
o Leg moeilijke woorden uit.
o Overleg altijd even met de meester of juf wanneer je een dier mee wilt nemen. Misschien zijn
er kinderen allergisch.
o Je mag er een power point van maken.
o Hang evt. plaatjes en tekeningen op. Zorg ervoor dat het voor iedereen zichtbaar is.
VEEL SUCCES!
Obs de Triolier september 2011
Bijlage voor leerkrachten ~ handreiking spreekbeurt

Groep 4: op eigen initiatief, de spreekbeurt mag voorgelezen worden
Groep 5: vrijwillig, de spreekbeurt mag voorgelezen worden
Groep 6: spreekbeurt is verplicht, nadruk ligt op vertellen
Groep 7: spreekbeurt is verplicht, nadruk ligt op vertellen
Groep 8: spreekbeurt is verplicht, nadruk ligt op vertellen
 Er wordt gelet op de manier van presenteren en de aankleding van de spreekbeurt.
 Na afloop beoordelen klasgenoten elkaar (evt. bruikbare tips). Dit gebeurt mondeling.
 Er hangt een intekenlijst in de klas zodat het gekozen onderwerp zichtbaar is en het maar een
keer gepresenteerd kan worden.
Obs de Triolier september 2011
Download