Aanmeldingsformulier

advertisement
Robur et Velocitas
Aanmeldingsformulier Terra Origin Sport
Sport mee voor het goede doel!
De Apeldoornse ontwikkelingsorganisatie Terra Origin houdt in samenwerking met de
voetbalvereniging Robur et Velocitas een sportief toernooi voor het goede doel: de basisschool Mbollet
in Gambia, in
West Afrika. In 2013 is Terra Origin naar het basisschooltje geweest, waar zij onder andere
schoolmeubelen en schoolmiddelen hebben gebracht. In 2015 wil Terra Origin de school helpen met
onder andere een zonnepaneel, een watertank en een elektrische waterpomp, zodat het drinkwater
voor ongeveer 300 kinderen altijd voorradig is en de kinderen hun moestuin beter kunnen bewerken.
Het toernooi
Op 2e Pinksterdag (maandag 9 juni 2014) wordt er voor het goede doel een sixes toernooi gehouden
op het sportterrein van Robur et Velocitas in Apeldoorn. Er kunnen maximaal 32 teams worden
ingeschreven. De teams worden zoveel als mogelijk ingedeeld in poules van gelijke sterkte. Voor
deelname aan het toernooi voor het goede doel wordt een bijdrage gevraagd van € 200 per team.
Meer mag natuurlijk ook. Deelnemers kunnen dit bedrag zelf opbrengen, of kunnen dit bedrag werven
onder familie en vrienden, of door één of meerdere sponsors (bedrijven) te vinden. Het
deelnamebedrag is inclusief een gezellige BBQ aan het einde van het evenement. De organisatie levert
per team maximaal acht BBQ-pakketten. Dat is exclusief drank. Extra pakketten zijn bij te bestellen voor
€ 10 per pakket.
Ook bezoekers van het sportevenement zijn welkom om mee te doen aan de BBQ. Ook zij betalen een
vergoeding voor het BBQ-pakket van € 10. Bezoekers die een hapje willen komen eten kunnen zich
aanmelden via het aanmeldingsformulier van een team of door zelf een mail te sturen naar:
[email protected] met als onderwerp: BBQ Sixes Robur 2014. Vermeld je naam en telefoonnummer,
zodat we je op de hoogte kunnen houden.
Inschrijven
Je hoeft geen lid te zijn van de voetbalvereniging Robur et Velocitas om te kunnen meedoen. Iedereen
mag meedoen. Wij verwachten van de deelnemers goed gedrag en fair play. Voor deelname is wel een
Aanmeldingsformulier Terra Origin Sport
Versie 0.9.1
Bouwe Landlaan 54
7321 AE Apeldoorn
Stichting Terra Origin
Robur et Velocitas
minimum leeftijd van 16 jaar. Schrijf je zo snel als mogelijk in. Je kunt je aanmelden voor het toernooi
door dit aanmeldingsformulier per mail te versturen naar: [email protected]
Teamnaam
………………………………………………………………
Contactpersoon
………………………………………………………………
Telefoonnummer
………………………………………………………………
E-mailadres
………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………
Postcode Woonplaats
………………………………………………………………
Bijdrage bedrag reeds overgeboekt d.d. ………………………………………………………………
Sponsor(s)
………………………………………………………………
Sponsor(s)
………………………………………………………………
Sponsor(s)
………………………………………………………………
N.B. acht BBQ-pakketten per team worden geleverd door de organisatie. Extra pakketten kunnen
bijbetaling van € 10 per pakket bijbesteld worden. Gaarne dit geld direct mee overmaken.
Aantal extra BBQ-pakketten
………..
Hoeveel daarvan vegetarisch?
………..
Hoeveel daarvan Halal?
………..
Overboeken deelnamebedrag
Het deelnamebedrag plus het geld van de extra BBQ-pakketten ontvangen wij graag op de
bankrekening van Terra Origin. Je kunt het bedrag overmaken o.v.v. TO Robur 2014 + Teamnaam
Rekeninggegevens
Bankrekening
NL38 TRIO 0784.7674.75
Ten name van
Stichting Terra Origin
Bank
Triodos Bank te Zeist
Aanmeldingsformulier Terra Origin Sport
Versie 0.9.1
Bouwe Landlaan 54
7321 AE Apeldoorn
Stichting Terra Origin
Robur et Velocitas
Wil je meer weten?
Kijk dan op www.roburetvelocitas.nl, of stuur een mail naar [email protected]. Je kunt ook contact
opnemen met één van de coördinatoren, de Roburianen Modou Danso M 06 81 04 02 90 of Dylan
Beemer M 06 46 06 56 96.
Wil je meer weten over het project van Terra Origin of wil je misschien een keer mee naar het project
in Gambia in 2015? Kijk dan op www.terraorigin.nl, of stuur een mail naar [email protected], dan
nemen wij contact met je op.
Aanmeldingsformulier Terra Origin Sport
Versie 0.9.1
Bouwe Landlaan 54
7321 AE Apeldoorn
Stichting Terra Origin
Download