Briefhoofd Technische Commissie

advertisement
Federatie Eindhovens Carnaval
Lampegats Dansmarietjes Toernooi
AANMELDINGSFORMULIER
Toernooidatum:
Uiterste Inzenddatum:
29 januari 2017
15 december 2016
Lampegat, november 2016
Beste carnavalsvrienden en vriendinnen,
De “elfde van de elfde”, de dag dat het carnavalsseizoen begint, is net voorbij.
Dit betekent dat ook het Lampegats Dansmarietjes Toernooi er weer aankomt.
Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor het 47e Lampegats Dans(marietjes) Toernooi. Let op: we zijn dit jaar
te gast in activiteitencentrum De Lievendaal te Eindhoven.
En er is nog een belangrijke wijziging: Het toernooi staat alleen nog open voor dansgardes en
showdansgroepen die aangesloten zijn bij een carnavalsvereniging!
Reden voor deze wijziging is dat we hopen hiermee het toernooi nog laagdrempeliger te maken een ook vooral
jongere en/of beginnende gardes die normaliter geen toernooien dansen willen aanmoedigen deel te nemen.
Daarnaast hopen we dat alle hoogheden met hun gevolg net als onze Stadsprins in vol ornaat aanwezig zijn om
hun dansers aan te moedigen.
Als bijlage vindt u het aanmeldingsformulier, de deelnemerslijst en het gewijzigde reglement.
.
Schrijf op tijd in want “vol = vol”.
Naast de namen van uw deelnemers is het heel belangrijk dat u invult met hoeveel begeleiders uw groep komt.
Er mogen max. 2 begeleiders per groep (niet per individu/duo als er ook groepen deelnemen) gratis het toernooi
en de backstage delen betreden. Vergeet ook niet om op de deelnemerslijst aan te geven of u met eigen muziek
de op- en afmars wilt laten geschieden. Hebt u niets opgegeven dan verzorgt de organisatie de opkomst en
afmarsmuziek.
Lees daarnaast het bijgevoegde reglement goed door.
Wij bieden u de gelegenheid om eventuele grotere aantallen toegangskaartjes vooraf te bestellen. Deze liggen
dan voor uw vereniging klaar bij de kassa. Bezoekers kunnen zowieso direct aan de kassa toegangskaarten
kopen. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding hebben gratis toegang.
Als u hiervan gebruik wil maken, moeten het bedrag van de kaarten gelijktijdig met het inschrijfgeld vooraf
betaald worden. Na ontvangst van de betaling liggen de toegangsbewijzen voor u klaar bij de kassa. Uiteraard
kunt u ook gewoon op de toernooidag direct de kassa uw kaartje kopen bij binnenkomst.
Wij hopen dat het invullen van het aanmeldingsformulier voor zichzelf wijst. Heeft u nog vragen, neemt u gerust
contact met ons op.
De commissie LDT ziet uw inschrijvingen/ aanmeldingen graag zo snel mogelijk (uiterlijk 20 december 2016)
tegemoet op e-mailadres [email protected].
Ook vragen wij u het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven rekeningnummer. De betaling
graag uiterlijk 15 januari 2016 voldoen.
Tot ziens,
Mieke van de Haar
Voorzitter en wedstrijdsecretariaat LDT
Secretariaat LDT : de Beethof 9, 5673 LV Nuenen [email protected]
Penningmeester: M van der Hoek
Federatie Eindhovens Carnaval
Lampegats Dansmarietjes Toernooi
AANMELDINGSFORMULIER
Toernooidatum:
Uiterste inzenddatum:
29 januari 2017
20 december 2016
Naam vereniging + naam dansgarde indien afwijkend :
Adres :
Postcode:
Woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
e-mail adres:
Inschrijving betreft de op de bijgevoegde deelnemerslijst ingevulde namen van deelnemers in de aangekruiste
categorieën met vermelding van geboortedatum.
In onderstaand overzicht kunnen ook kaarten voor bezoekers besteld worden.
De prijzen staan erbij vermeld.
Aantal Bedrag per stuk
Totaal bedrag
Individuele Garde / show optredens
€ 10,00
€
Duo/Groepsoptredens
€ 15,00
€
€ 2,00
€
€
Begeleiders (max 2 per groep)
Bezoekers volwassenen (bij vooruitbestelling)
Totaalbedrag bankoverschrijving
De namen van alle deelnemers graag invulen in bijgevoegd Excelbestand.
Stortingen op: IBAN Rabobank Eindhoven: NL17RABO0146866673 ten name van Frans Bongers
Graag in de omschrijving van de overschrijving duidelijk uw verenigingsnaam vermelden en “LDT 2017”
vermelden. Mocht onverhoopt uit de omschrijving totaal niet duidelijk zijn van wie de overschrijving afkomstig is,
moeten wij helaas het bedrag terug op uw rekening storten en komt de betaling te vervallen.
Secretariaat LDT : de Beethof 9, 5673 LV Nuenen [email protected]
Penningmeester: M van der Hoek
Download