TennisVereniging Ewijk - Tennisvereniging Lewabo

advertisement
TennisVereniging Ewijk
Organiseert op woensdag 29 April 2015
een KNLTB 50+ dagtoernooi
Categorieën 6 – 7 – 8 – 9
Maximale deelname: 48 personen.
Sluiting inschrijving op 10 April 2015
Toernooi adres: Blatenplak 1 Ewijk (Telefoon clubhuis: 0487-523085)
Doel van deze dag: “EEn dag mEt gEzEllig tEnnis voor 50+ Ers”
Ontvangst met koffie en gebak om 09.00 uur
Aanvang wedstrijden: 09.30 uur. Einde: +/- 17.00 uur
Wat kunnen wij U bieden:
Er worden HD/DD/GD gespeeld.
1. U schrijft individueel in.
2. De indeling wordt door de organisatie gemaakt.
3. Er zal zoveel mogelijk ingedeeld worden om leuke partijen te
kunnen spelen. Op 4 kunstgras banen.
4. Tussen 12.00 en 13.00 uur is een gratis lunch.
5. Aanmelden via mailadres: [email protected] (vraag om
bevestiging) of postadres: M.M. Mevis Burgemeester
Blessinglaan 1 6644DB Ewijk.
6. Vermelden : Naam/adres/telefoon/bondsnummer/speelsterkte/
vereniging/en e-mailadres.
7. Kosten € 9,= overmaken op rek.no: NL64RABO 0114904715
t.n.v. TV Ewijk. Vermelden: 50+ toernooi 2015
8. Voor meer informatie: M.M. Mevis ( tel: 06-23184607)
9. Dit toernooi telt niet mee voor het dss-systeem.
Met vriendelijke groet:
De organisatie 50+ toernooi
Tennisvereniging TV Ewijk
Aanmelding Senioren 50+ toernooi op woensdag 29 April 2015
Welkom: 09.00 uur. Aanvang toernooi: 09.30 uur
1. Voornaam:
Achternaam:
2. Bondsnummer:
3. E-mailadres:
4. Adres:
5. Postcode:
Woonplaats:
6. Telefoonno:
GSM:
8. Vereniging:
9. Geboorte datum:
10.Speelsterkte.
Inschrijving voor 10 April 2015 !!!
Naar: [email protected]
Download