aanmeldingsformulier beo-wheelchair mania 2017

advertisement
Op bijgaand aanmeldingsformulier staat aangegeven welke divisies op welke dagdelen
spelen en ook de kosten van deelname hebben wij voor alle duidelijkheid vermeld. Elke
poule zal uit minimaal 4 teams bestaan; ieder team speelt dus 3 poulewedstrijden met
ruime speeltijden en verder nog kruisfinales!
Wanneer u team(s) opgeeft, let dan ook op de speciale regeling: bij vooruitbetaling kunt
u geld verdienen! Wel belangrijk is, dat het geld vóór 1 september 2017 op deze
rekening moet staan, want ná die datum wordt het bedrag met € 2,50 verhoogd voor
administratiekosten, dus houdt u dat goed in de gaten!!
Het betalen van inschrijfgeld kan op IBAN-rekening NL48ABNA0556159187 (BIC code
ABNANL2A) t.n.v. D.J. Marchal te Amersfoort. Vooruitbetaling stelt uw deelname aan
het toernooi zeker veilig!!
Het programma vol basketbal zal u worden toegezonden op het moment wanneer het
toernooischema rond is. Dus: vul formulier in, ook al vaardigt u GEEN teams af,
onderteken deze en stuur of mail (denk aan ondertekenen!!) het formulier binnen
14 dagen naar één van de adressen die op het aanmeldingsformulier genoemd
staan!!
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Wij wensen u nog veel basketbalplezier en
rekenen op u op ons toernooi!!
Met vriendelijke groeten,
Basketball Events Organisation
Simone Marchal
Dirk Marchal
(mobiel: 06-42 61 97 68), of
(mobiel: 06-11 16 54 71)
Emailadres:
Voor het insturen van het aanmeldingsformulier gelieve de instructies via onze site
opvolgen of het formulier even mailen naar: [email protected]
BASKETBALL EVENTS ORGANISATION
Trompetstraat 3, 3822 CK AMERSFOORT
website: www.beowbd.nl KvK -nummer: 30247594
Sporthal Zielhorst

Dit toernooi staat open voor teams die uitkomen in de divisies B en C (1 en 2) van de
Nederlandse Basketball Bond (indien nodig kunnen ook teams uit divisie A uitgenodigd
worden). Plaats van handeling voor dit toernooi is net als alle andere toernooien die wij
mogen organiseren:
+31(0) 6 111 654 71
Wheelchair Mania 2017

Basketball Events Organisation krijgt veel vragen en verzoeken binnen over
toernooien en daar geven wij veelal gehoor aan. Ook nu weer met een toernooi voor
rolstoelbasketball door de aanwezigheid van een fanatieke groep die binnen de
vereniging Crackerjacks zijn ondergebracht, onder de naam: Crackerjacks on Wheels.
Samen met deze vereniging willen wij graag deze groep sporters een toernooi
aanbieden ter afsluiting van het seizoen. Wij mogen voor de tweede maal zo’n toernooi
organiseren en wel op zaterdag 9 september 2017:
Email: [email protected]
Amersfoort, voorjaar 2017
AANMELDINGSFORMULIER
BEO-WHEELCHAIR MANIA 2017
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017 (AANGEMELD BIJ NBB)
Verenigingsnaam
Naam contactpersoon 1
Adres
Postcode
Mobiel nummer
E-mailadres
*: ________________________________________
*: ________________________________________
*: ________________________________________
*: __________ Plaats*: _______________________
*: ___ - _____________ of: _____ - ___________
*: ___________________@____________
*: verplicht in te vullen velden
1: tevens contactpersoon/verantwoordelijke voor het voldoen van het inschrijfgeld!
O Neen, bedankt voor uw uitnodiging, maar wij kunnen niet komen;
O Ja, wij komen graag en schrijven 1 (of meer) team(s) in voor het toernooi
Zaterdag 9 september 2017
indeling is onder voorbehoud!
Er is geen puntentelling voor handicaps van toepassing!
Teamnummer: ____
Teamnummer: ____
Teamnummer: ____
Teamnummer: ____
Teamnummer: ____
Teamnummer: ____
Divisie(*):
C1-C2-B-A
C1-C2-B-A
C1-C2-B-A
C1-C2-B-A
C1-C2-B-A
C1-C2-B-A
Aanwezig:
ja / nee (*)
ja / nee (*)
ja / nee (*)
ja / nee (*)
ja / nee (*)
ja / nee (*)
Bedrag:
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
Totaal:
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
€ _________
LET OP: voor het toernooi moet u ook scheidsrechter(s) leveren !!
Kleur shirt:
__________
__________
__________
__________
__________
__________
JA
(*): doorhalen wat niet van toepassing is
€ ________
Totaalbedrag aan inschrijfgelden:
Plaats van handeling: Sporthal
Zielhorst
Trompetstraat 3, 3822 CK AMERSFOORT
Betalingsregeling:
* Gelieve het totaalbedrag aan inschrijfgelden bij vooruitbetaling vóór 1 september 2017 op IBANrekening NL48ABNA0556159187 (BIC: ABNANL2A) ten name van D.J. Marchal te Amersfoort onder
vermelding van team- en verenigingsnaam en code WCM2017.
* Afwijkingen zijn de volgende:
- Wanneer u de betaling na de genoemde datum of in de zaal vóór aanvang van de wedstrijden doet,
wordt het bedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten per team.
- Afmelden voor aanvang van het toernooi, na 1 september 2017, betekent dat het verhoogde
inschrijfgeld voor het afgemelde team verschuldigd is.
- Bij niet opkomen van een team wordt een boete opgelegd van € 25,00 per team, boven op het reeds
verhoogde inschrijfgeld
Hebt u goed kennis genomen van de betalingsvoorwaarden?
2
O JA 2
Aankruisen. Indien dit niet wordt aangekruist, wordt de inschrijving niet geaccepteerd.
Handtekening contactpersoon:
Dit formulier per mail retourneren naar het mailadres:
____________________________
[email protected]
U ontvangt van ons een bevestiging per mail en uw aanmelding staat vast!!
Download