Briefhoofd Volcano

advertisement
Sporthal FORTUNA
Schoemakerstraat
DELFT.
Tel.015 2564466
www.vvvolcano.nl
Delft, 28 februari 2017.
Beste Volleyballers,
Volcano te Delft organiseert voor de 24e maal haar jaarlijkse volleybaltoernooi.
Het toernooi, met als belangrijkste kenmerken sportiviteit, competitie en gezelligheid, wordt
gehouden in de perioden op de maandagen van 1 mei t/m maandag 26 juni 2017 (niet op ma.5
juni 2e Pinksterdag) van 19.30 uur tot 23.00 uur in de Fortuna Sporthal aan de
Schoemakerstraat te Delft.
Graag nodigen wij u uit om aan ons toernooi deel te nemen. Er kan online ingeschreven
worden door naar www.vvvolcano.nl te gaan, en dan direct naar Volcanotoernooi 2017, en
daar kan je inschrijven tot uiterlijk 31 maart 2017, door:
- Heren A Gevorderden (Toppoule recreanten en 3e/4e Klasse reg.competitie).
- Heren B Beginners (Recreanten, 5e klasse reg.comp. of familie- bedrijf- en
straatteams)
- Mix A Gevorderden (Toppoule recreanten niveau).
- Mix B Half gevorderden (Geoefende volleyballers(sters)
- Mix C Beginners (recreanten, familie-, bedrijf- of straatteams)
De per team te spelen wedstrijden (circa 10 a 12) worden verdeeld over 3 avonden
voorwedstrijden, en een finaleavond. (19 juni, of 26 juni) Ten aanzien van de mixed teams
geldt de regel dat deze uit minimaal twee dames dienen te bestaan.
Elk team wordt verzocht voor een teller te zorgen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,00 per team. U wordt verzocht het betreffende bedrag over te
maken op bankrekeningnummer NL05RABO 0383464439 ten name van Volcano te Delft.
Ten behoeven van de organisatie dient het inschrijfgeld voor 1 april 2016 overgemaakt te zijn.
Aan het toernooi kunnen maximaal 44 teams deelnemen, wanneer meer dan 44 teams zich
inschrijven gaan de teams die andere jaren ook meededen voor, daarna beslist het lot.
Bij uitloting van uw team(s) wordt het overgemaakte inschrijfgeld teruggestort.
Aansluitend op de laatste avond van het toernooi vindt de prijsuitreiking plaats, waarbij alle
deelnemers van harte welkom zijn.
Wij hopen dat wij een aantal enthousiaste teams van uw vereniging of instelling op het
toernooi mogen begroeten.
Als je één avond beslist niet kan spelen mail mij dit dan voor 1 april op onderstaand
mailadres.
Met vriendelijk groet,
Namens Volcano Delft,
R.J.v.d.Pot
Toernooicommissie
R.J.v.d.Pot
Oostsingel 177
2612 HK Delft.
Tel. 0618096403
E-mail: [email protected]
Download