Innovatieve technologieën voor seismic imaging

advertisement
TW TECHNISC;
WEEKBLAD
Innovatieve technologieën
voor seismic imaging
JAAP F A B E R
De pas gestarte Delftse onderneming
Delft Inversion specialiseert zich op analyse en interpretatie van seismische data:
teruggekaatste akoestische signalen die
worden gebruikt worden voor de analyse
van ondergrondse geologie en gesteentelagen. Een techniek die op verschillende
gebieden worden toegepast, maar vooral
van essentieel belang is voor de exploratie
van olie en gas. Men kan op deze manier
letterlijk een beeld krijgen van het binnenste van een object of gesteente zonder
dat te openen of te vernietigen.
De techniek is bijvoorbeeld ook geschikt
voor medische toepassingen, bijvoorbeeld
bij zwangerschappen: men plaatst dan
een ultrasoon apparaat op de buik van
een zwangere vrouw en krijgt vervolgens
door meting van reflecties een beeld van
de buikholte. Dezelfde methode is algemeen in gebruik in de olie- en gasexploratie. Daarbij stuurt men akoestische gol-
ven in de aarde waar ze reflecteren aan de
randen van verschillende geologische
lagen. De teruggekaatste golven worden
dan aan de oppervlakte gemeten waarbij
uit die metingen beelden ontstaan van de
onderaardse situatie.
De voor de productie van deze afbeeldingen gebruikte gegevens bestaan uit complexe echo's, omdat de geluidsgolven
meerdere keren heen en weer reflecteren
tussen de geologische lagen onder het
aardoppervlak. 'Denk aan een het roepen
van je naam in een echoput', zegt medeoprichter dr.ir. Peter Haffinger. 'De echo
die je hoort, is de herhaalde terugkaatsing
van je naam omdat de akoestische golven
die door het roepen worden gegenereerd,
verschillende malen in de put weerkaatsen voordat ze je oor weer bereiken.'
Bij de huidige technologieën gebruikt
men alleen het eerste deel van de echo,
maar Delft Inversion deidrt een doorbraak te hebben gerealiseerd door de
totale energie van de golven in de metingen te gebruiken. Omdat het gebruiken
van meer energie het gebruik van meer
informatie inhoudt, is de nauwkeurigheid
van de metingen vele malen groter dan de
huidige standaarden voor deze techniek.
Het internationale gezelschap oprichters
(Haöinger is een Duitser, Doulgeris een
Griek en Gisolf een Nederlander) vindt
Nederland 'een prachtig land om een
eigen bedrijf te starten'. Ze prijzen vooral
de steun die ze bij de oprichting van Delft
Inversion kregen van bijvoorbeeld
YES!Delft, de TTJ Delft en de Nederlandse
overheid via STW. TW
wie:
dr.ir. Peter Haffinger,
dr. Panos Doulgeris,
prof.dr. ir. Dries Gisolf
wat: Delft Inversion
waar: Delft
WWW: delft-lnversion.com
Download