doc, 116 kB - Provincie Drenthe

advertisement
persbericht persbericht persbericht persbericht persbericht persberichtpersberi
Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen
Assen, 26 november 2015
Postbus 122
9400 AC Assen
Leven en werk van Albert Booij
Tentoonstelling ‘De Drentse bodem op de
kaart’
Albert Booij heeft als bodemdeskundige veel betekend voor Drenthe. Zijn
werk werd de basis voor de landelijke bodemkaart van Nederland, voor de
bodemclassificatie en voor de uniforme legenda voor een bodemkaart. Van
zijn werk is een tentoonstelling gemaakt die op verschillende plaatsen in
Drenthe, Groningen en Fryslân te zien zal zijn.
Albert Booij ontdekte bij toeval dat je van een bodemprofiel een lakfilm kon maken.
Sindsdien heeft hij veel lakprofielen gegoten en zo de geschiedenis van Drenthe
ingelijst! Deze lakprofielen geven een uniek inkijkje in de Noordelijke bodem. Het
werk van Albert Booij is nu nog steeds van onschatbare waarde voor onze huidige
kennis over de bodem.
2015 is door de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties uitgeroepen tot
het Jaar van de Bodem. Wereldwijd staat dit jaar de bodem en daarmee het
natuurlijk kapitaal in de 'spotlight'. Het behoud van een gezonde is essentieel voor
voedselzekerheid en een duurzame toekomst. Tijdens de Noordelijke Netwerkdag
Bodem op 15 oktober 2015 werd ter nagedachtenis aan bodemdeskundige Albert
Booij de tentoonstelling over zijn werk en leven geopend.
Locaties tentoonstelling:
Van 30 november tot 18 december 2015 in het provinciehuis Groningen, St.
Jansstraat 4 9712 JN Groningen
Van 18 december t/m februari 2016 in het Hunehuis, Hunebeddenweg 1, 7973 JA
Darp
April 2016: gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 9461 BH Gieten
en van juli t/m oktober 2016 in het Duurzaamheidscentrum, Asserbos in Assen.
Download