Groepshandelingsplan voor kleuters

advertisement
Groepshandelingsplan voor kleuters ( Gebaseerd op het ontwikkelingsvolgmodel)
Groep:
Onderbouw 1 (groep 1-2)
Leerkracht:
Leerlijn:
Ontluikende geletterdheid.
Groep/namen
Basisgroep:
7 kinderen
Doelen
Een ontwikkelingsleeftijd
van 6,0 tot 6,2 jaar.
Hierbij onderscheiden we
de volgende doelen:
• De leerlingen
herkennen
bepaalde letters en
kunnen deze
benoemen.
• De leerlingen
herkennen hun
eigen naam.
• De leerlingen
herkennen
letterpatronen.
• De leerlingen
kunnen een woord
analyseren en
synthetiseren.
• De leerlingen
kunnen rijmen
Datum:
Periode:
Inhoud/aanpak
Organisatie
Inhoud/aanpak:
Het aanbieden van functionele lees- en
schrijfactiviteiten:
• Het inrichten van een schrijfhoek, gekoppeld
aan de leeshoek.
• Als leerkracht teksten bij een product van een
kind zetten, die het verhaal van het kind
weergeven.
• Boeken maken.
• Maken van woordwebben en woordkasten.
Het aanbieden van lees-schrijfactiviteiten:
• Informatie geven (omgaan met boeken, hoe
lees je een boek)
• Stimuleren en aanmoedigen om letters op
papier te zetten of om letters na te tekenen of
schrijven.
• Geven van instructie: het aanbieden van de
volgende 15 letters: m-k-r-s-o-i-e-oo-p-l-oe-t-va-aa
• Ingaan op initiatieven van kinderen. Wanneer
Methodiek
Materialen:
- Prentenboeken,
- Boekenhoek,
boekenstandaard.
- Letterstempels,
stempelkussen, pennen,
potloden, papier om op te
schrijven.
- Boekjes met eenvoudige
woorden voor beginnende
lezers.
- Duploplaten met letters
van Duplo.
- Magneet letters.
- Computerprogramma:
leescircus
- Computerprogramma:
Word
- Schuurpapieren letters.
- Letterdozen.
Methodes:
Subgroep (namen):
5 kinderen
(beginrijm en
eindrijm)
• De leerlingen
benoemen 15
letters fonetisch en
actief.
• De leerlingen
kunnen een
woordje
nastempelen.
Een ontwikkelingsleeftijd
tussen de 3,3 jaar en 3,6
jaar. Hierbij
onderscheiden we de
volgende doelstellingen:
• De leerlingen
imiteren
leesgedrag:
pseudo lezen en
schrijven. Dit is
letters natekenen.
• De leerlingen doen
alsof zij lezen.
• De leerlingen doen
alsof zij schrijven.
• De leerlingen
noemen de
getallen in
willekeurige
volgorde, zij
•
•
een kind een bepaalde letter wil leren.
Interesse tonen voor schrijfpogingen van
kinderen en zelfstandige producten.
Het aanbieden van de letterondersteunende
gebaren.
Het aanbieden van de schrijfwijze van letters als
ondersteuning op de het onthouden en actief kunnen
benoemen van de letters:
• Voor- en nadoen.
• Mondelinge ondersteuning bij het schrijven van
een letter.
• Visuele ondersteuning bieden, dmv stippen of
gekleurde vlakken waar kinderen een letter
moeten beginnen.
• Evalueren van het uiteindelijke product: is de
lettervorm nog te herkennen als letter.
Zelf leren lezen. Hierbij onderscheiden we de volgende
activiteiten:
• Woordenboeken maken, lettergroeiboeken:
een bladzijde met een bepaalde letter en
daarnaast een tekening of afbeelding die de
leerling ondersteuning bieden bij het
onthouden van de letter of het globaalwoord.
• Leesboeken in de klas.
• Eigen naam en woorden binnen het gebruikte
thema na laten stempelen en natekenen.
• Speelleermateriaal aanbieden.
- Map fonemisch
bewustzijn.
- Computerprogramma:
Leescircus
- Methode: wat zeg je?
- Schatkist.
- Taal op maat
- Letterwerkbladen van
Leeslijn/Leesweg
Ontwikkelingsmaterialen:
- Rijmelarij.
- Rijmlotto.
- Woordsorteerspel.
- Luistervink
- Loco taal-lezen 1 t/m 3
- Picolo: taal/lezen 1
- Klankwoorden set
- Klanktaal set
- Klankrijm 1-2-3
- Knipoog A kaarten
-Klankonderscheidingsoefeningen.
- Moet je luisteren.
- Raad je woord,
middenklank, eindklank
en beginklank.
- Dubbelwoord
- Segmenta.
- Duorama
•
Subgroep (namen):
2 leerlingen
hoeven nog niet op Ondersteunende auditieve activiteiten:
de juiste wijze te
• Rijmen.
tellen.
•
De leerlingen
• Woorden klappen: verdelen in stukjes.
begrijpen het
• Analyse en synthese van woorden.
verband tussen
• Zinnen nazeggen.
hoeveelheid en
• Reeksen van woorden nazeggen
tellen.
Een ontwikkelingsleeftijd
Organisatie:
van 4,6 jaar. Hierbij
Tijdens de volgende momenten in de week kunnen de
onderscheiden we de
voorbereidende activiteiten aan de orde komen:
volgende doelstellingen:
• Kring: iedere dag van 9.30 uur tot 9.00 uur – in
• Melissa en Nigel
ieder geval 2x per week
hebben
• Werklessen: iedere dag van 9.00 tot 10 uur en
belangstelling voor
iedere dag van 11.15 tot 12.05 – in ieder geval
letters.
3x per week.
• Melissa en Nigel
• Kring: iedere dag van 10.00 uur tot 10.15:
kennen 15 letters
fonemisch bewustzijn. (iedere dag)
actief.
• Voorlezen: iedere dag van 14.00-14.15 of 11.45
• Melissa en Nigel
tot 12.00 uur)
zijn zich bewust
van het
permanente
karakter van
geschreven taal.
• Bij Melissa en Nigel
is er sprake van
een eerste
symbolisering: de
voornaam of een
ander woord
wordt met kriebels
aangegeven en zij
tekenen echte
letters na.
Subgroep (namen):
K.
Een ontwikkelingsleeftijd
van 5,5 jaar. Hierbij
onderscheiden we de
volgende doelstellingen:
• K. vertelt een
verhaal na zonder
hulp van
illustraties.
• K. doet
voorspellingen
n.a.v. een verhaal.
• K. past eindrijm
toe (huis- muis)
• K. herkent haar
eigen naam.
• K. herkent
letterpatronen.
Evaluatie:
De evaluatie is door middel van het invullen van de ontwikkelingslijn: Ontluikende geletterdheid in ……..
Duidelijk groepsplan m.b.t. doelen en methodieken. Kun je de inhoud, aanpak/organisatie ook per groep wegzetten in twee van elkaar
gescheiden kolommen?
Eventueel kun je in de kolom Wat wil ik bereiken ook verwijzen naar de bladzijde van de handleiding waar de doelen staan.
De evaluatie kun je misschien nog aanvullen met tussentijdse toetsen of observaties als tussentijdse evaluatie.
Ik ben nog maar weinig groepsplannen ontluikende geletterdheid voor groep 1&2 tegengekomen die zo duidelijk beschreven zijn. Een
compliment!
Download