File

advertisement
REACTIESNELHEDEN
INLEIDING
Om te reageren moeten stoffen met elkaar in contact komen
Het verlopen van reacties met een bepaalde snelheid (reactiesnelheid) hangt af van botsingen.
Botsingen kunnen :


Elastisch zijn. Een botsing is elastisch wanneer er geen verandering optreedt van de deeltjes.
Effectief zijn. Een botsing is effectief wanneer er een interactie optreedt tussen de deeltjes.
De reactiesnelheid is afhankelijk van het aantal effectieve botsingen dat per seconde per liter reactiemengsel
plaatsvindt.
Het contact opperval is het vrije oppervlakte van een deeltje. De verdelingsgraad is de mate waarin een deeltje
verdeeld is in grote of kleine korrels. Hoe groter het contact oppervlak tussen de deeltjes en hoe sneller de
deeltjes gaan, hoe groter de kans op effectieve botsingen.
VOORWAARDEN VOOR EEN EFFECTIEVE BOTSING


Juiste oriëntatie
Voldoende kinetische energie
We kunnen het aantal effectieve botsingen laten toenemen door :


Het contact oppervlak te vergroten (vb : reagentia te vermorzelen)
Kinetische energie (bewegingsenergie) te vergroten (vb : verwarmen)
SOORTEN REACTIES
We kunnen zowel trage (Zure regen, roesten van ijzer) als snelle (verbranding) reacties hebben. We kunnen
zowel gecontroleerde (kerncentrale) als ongecontroleerde (ontploffing) reacties hebben.
INVLOED
Hoe groter de verdelingsgraad, hoe groter de kans op effectieve botsingen. De maximale verdelingsgraad
treedt op bij homogene mengsels. Bij een stijgende temperatuur, neemt de reactiesnelheid toe. Een
katalysator is een stof die de reactie versnelt of vertraagd, zonder zelf verbruikt te worden.
Download