profielkeuze havo 3

advertisement
PROFIELKEUZE
HAVO 3
Maandag 30 januari 2017
PROGRAMMA
•
•
•
•
Uitleg profielen
Uitleg nieuwe vakken
Proces tot profielkeuze
Vervolg
7-2-2017
2
4 PROFIELEN
•
•
•
•
Natuur / Techniek
Natuur / Gezondheid
Economie / Maatschappij
Cultuur / Maatschappij
NT
NG
EM
CM
KEUZE
•
•
•
•
Afhankelijk van resultaten 1 t/m 3e klas
Interesse
Mogelijkheden
Eisen vervolgopleiding
NT
NG
EM
CM
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Profielvakken
verplicht
Wiskunde B 360
Natuurkunde 400
Scheikunde 320
Wiskunde A 320
of
Wiskunde B 360
Biologie 400
Scheikunde 320
Wiskunde A 320
of
Wiskunde B 360
Economie 400
Geschiedenis 320
Geschiedenis 320
Frans of Duits 400
Profielkeuzevak
Informatica 320
of
Biologie 400
Natuurkunde 400
of
NLT 320
Frans of Duits 400
of
M&O 400
Aardrijksk. 320
en
Kunstvak 320
Gemeenschappelijk deel
(BV)
Profielwerkstuk
PWS 80
PWS 80
PWS 80
PWS 80
Keuze examenvak(320)
NLT 320
Kunstvak 320
BSM (bi) 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
Informatica 320
Kunstvak 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
Aardrijkskunde 320
Kunstvak 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Aardrijkskunde 320
Wiskunde A 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
Geheel vrije deel (280/320)
godsdienst 120
rest 160/200
godsdienst 120
rest 200
godsdienst 120
rest 200
godsdienst 120 rest
200
NIEUWE VAKKEN
• Uitleg over nieuwe vakken:
Wiskunde A en B, Informatica, NLT, BSM en
M&O
• Docenten geven voorlichting in de klas
• Uitleg over PWS
7-2-2017
6
WISKUNDE BOVENBOUW HAVO
• Geen wiskunde
• Wiskunde A (320)
• Wiskunde B (360)
7-2-2017
(alleen CM)
(EM, NG)
(NT, EM, NG)
7
VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN
Wiskunde A
• Algebra
• Tabellen, grafieken en
formules
• Statistiek, telproblemen en
kansen
7-2-2017
Wiskunde B
• Algebra
• Meetkunde
• Analyse
8
WELKE KEUZE?
•
•
•
•
•
•
•
Behaald resultaat tot nu toe
Advies docent
Voorkennis
Goed overwegen
Kernvak
Vervolgopleiding
Overstap VWO
7-2-2017
9
INFORMATICA
•
•
•
•
•
•
Waarom informatica?
Wat is informatica niet?
Wat is informatica wel?
Programma
Raakvlakken
Algemene vaardigheden
WAAROM INFORMATICA?
• informatiemaatschappij
• alom aanwezig
• ICT
WAT IS INFORMATICA NIET?
• Office programma’s
– Tekstverwerken
•
•
•
•
•
Informatiekunde
Exact vak
Alleen voor jongens
Opleiding tot programmeur
Vooropleiding
WAT IS INFORMATICA WEL?
•
•
•
•
Algemeen vormend en verdiepend
Ondersteunend vak
Projectmatig
H4
– 100% praktische opdrachten
• H5
– 33 % praktische opdrachten
– 67 % schriftelijk
PROGRAMMA H4
• Blok 1
– M1: Informatica
– M2: Hardware
– M3: Software
• Blok 2
– Website ontwikkeling
PROGRAMMA H4
• Blok 3
– M4: Programma
– M5: Datacommunicatie
• Blok 4
– Programma of App maken
PROGRAMMA H5
• Blok 1
– M6: Projectmanagement
• Organisatievormen
– M7: Processmodelleren
• Blok 2
– M7: UML, databases, datamodelleren
• Blok 3
– Open afsluitende opdracht
RAAKVLAKKEN
• Natuurkunde
– techniek
• Wiskunde
– logica
– programmeren
RAAKVLAKKEN
• Economie / M&O:
– Organisatiestructuren
– Bedrijfsprocessen
• Creatieve vakken:
– Webdesign
– Interface design
ALGEMENE VAARDIGHEDEN
• Projectmatig werken
– Plannen
– Taakverdeling maken
– Samenwerken
• Omgaan met (veel) informatie
• Presenteren
CONTACTGEGEVENS
• Lokaal C12 of kantoor B2Z
• E-mail: [email protected]
NLT KEUZEVAK HAVO-4/5
Natuur, Leven en Technologie
NLT
• Keuzevak in NT/NG profielen
• NG (zonder Na, met NLT ook mogelijk)
• Doelstelling: verbreding en verdieping in de
natuurwetenschappelijke vakken Na, Sk, Wis, Bi,
Ak
• Toepassing en combinatie van die vakken
• Praktisch!
IETS VOOR JOU?
• NLT is iets voor jou als je nieuwsgierig bent
naar
- hoe dingen werken
- waarom iets is zoals het is
- als je graag leert over de nieuwste
ontwikkelingen in de gezondheidszorg,
natuurwetenschap en techniek
- of van alles wat je leert graag ziet wat er in
het echte leven mee gedaan wordt
MODULES
• Havo 4
– ‘The Beagle’ Startmodule, onderzoek doen, ontwerpen
– ‘Smaak maken’ Brood bakken, levensmiddelentechnologie (na, bi, sk)
– Nul-energiehuis’ Energiebesparing in huis (na, wi)
– ‘Forensisch onderzoek’ Het achterhalen van een misdrijf (na, bi, sk)
• Havo 5
– Waterzuivering’ Het zuiveren van rioolwater (bi, sk, wis)
– ‘Sportprestaties’ Sport en lichamelijke prestaties (bi, na, sk)
– ‘Dynamische modellen’ Gebruik van computermodellen voor simulaties
(it, wis)
MEER WETEN?
• Internet: http://betavak-nlt.nl/
• Vraag leerlingen in Havo 4/ Havo 5
• Vraag de decaan: meneer Nanninga
• Vraag de docent:
– Mevr. De Boer
BSM
• Bewegen, Sport en Maatschappij.
7-2-2017
26
MANAGEMENT EN
ORGANISATIE
een nieuw vak in de tweede fase
• de inhoud die wij op school geven aan het vak
management & organisatie (waar gaat het
eigenlijk over?)
• het examen (wat moet ik allemaal maken en
leren?)
• de zwaarte van het vak (hoeveel tijd kost het
mij?)
• mogelijke vervolgopleidingen (wat heb ik er
aan?)
MANAGEMENT EN
ORGANISATIE, EEN
ECONOMISCH VAK
• economie is een vak in de
basisvorming
• economie is een verplicht
profielvak
• economie gaat over het
hele land
• m & o is een nieuw vak in
de tweede fase
• m & o is een profielkeuzevak
• m & o gaat over
organisaties
ONDERWERPEN
•
•
•
•
•
•
Marketingbeleid
Externe financiële verslaggeving
Financiering
Interne organisatie en personeelsbeleid
Winst, werkgelegenheid en milieu
Informatievoorziening met behulp van ICT
TOETSING
Havo 4 : 5 repetities + een praktisch werk
Havo 5: 3 schoolexamens (SE=herkansbaar)
en een centraal examen (CE).
Het gemiddelde cijfer van de 3 SE’s en het CE
cijfer bepalen het uiteindelijk M&O cijfer
PWS
• werkstuk, stage, organisatie activiteit
• 80 uur
• zelfstandig
– begeleiding vakdocent en mentor
• vak 320 STU
• combinatiecijfer
NT
NG
EM
CM
Gemeenschappelijk deel
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Nederlands 400
Engels 360
Maatsch.leer 120
Lich. Opv. 120
CKV 120
Profielvakken
verplicht
Wiskunde B 360
Natuurkunde 400
Scheikunde 320
Wiskunde A 320
of
Wiskunde B 360
Biologie 400
Scheikunde 320
Wiskunde A 320
of
Wiskunde B 360
Economie 400
Geschiedenis 320
Geschiedenis 320
Frans of Duits 400
Profielkeuzevak
Informatica 320
of
Biologie 400
Natuurkunde 400
of
NLT 320
Frans of Duits 400
of
M&O 400
Aardrijksk. 320
en
Kunstvak 320
(BV)
Profielwerkstuk
PWS 80
PWS 80
PWS 80
PWS 80
Keuze
examenvak(320)
NLT 320
Kunstvak 320
BSM (bi) 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
Informatica 320
Kunstvak 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
Aardrijkskunde 320
Kunstvak 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Aardrijkskunde 320
Wiskunde A 320
BSM 320
Duits 400
Frans 400
Economie 400
godsdienst 120
rest 200
godsdienst 120
rest 200
godsdienst 120
rest 200
Geheel vrije deel godsdienst 120
(280/320)
rest 160/200
VERVOLG?
• Vervolgopleidingen zijn een vervolg op de
profielkeuze
• Breed oriënteren
– Open dagen
– Meeloopdagen
– Proefstuderen
VOORBEELDEN
• Bedrijfskunde:
–
–
–
–
CM: met economie
EM: OK
NG: met economie
NT: met economie
• Werktuigbouwkunde:
–
–
–
–
CM: nee
EM: nee
NG: met natuurkunde
NT: ok
PROCES 3E KLAS
• Oriëntatie middag HZ
• Studiekeuze programma
– via een soort ganzenbord spel zoekt de leerling naar
zijn/haar eigen mogelijkheden
– Informatief programma
– januari tot en met april
– geen test, maar een ontdekkingsreis
– zsc.dedecaan.net
Gesprekken
VERVOLG 4E KLAS
•
•
•
•
•
•
•
Studie- en beroepenvoorlichting
Schoolactiviteiten , bv oud-leerlingen
Op internet opleidingen bekijken
Open dagen bezoeken
Informatie bij kennissen
Meeloopdagen, proef studeren
Decaan / keuzegids
• loopbaan orientatie
7-2-2017
39
TOEKOMSTDOSSIER
• Ondersteuning bijvoorbeeld bij intake
vervolgopleiding
• Leerling kan zelf bestanden toevoegen
• LOB activiteiten
• Schoolactiviteiten
• Werk
• Hobby
7-2-2017
40
AANBEVOLEN WEBSITES
• www.studiekeuze123.nl
• Alle HBO opleidingen hebben vaak een eigen
website:
• www.hz.nl
• www.avans.nl
• www.fontys.nl
7-2-2017
41
PROFIELKEUZE
•
•
•
•
Profielkeuze doorgeven via magister
Handleiding volgt
Streefdatum 1 april
Leerlingen die door willen naar vwo, houd
rekening met 2e mvt
7-2-2017
42
WEBSITE
• www.zsc.nl
• Info decanaat
• Presentaties
• Schema profielkeuzes
7-2-2017
43
VRAGEN?
•
•
•
•
Decaan H. Nanninga
0115 694029
[email protected]
Afspraak maken altijd mogelijk
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards